Ukrainas centrs bērni

Piektdien, 11.martā, Rīgas domes deputāti atbalstīja grozījumus saistošajos noteikumos*, kas paredz, ka Ukrainas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izceļo no Ukrainas vai nevar tur atgriezties Krievijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ, ir tiesības īpašā atbalsta sniegšanas kārtībā saņemt pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus.

“Iknedēļas sanāksmē ar Labklājības departamentu pārrunājām situāciju ar palīdzības sniegšanu ukraiņiem, kuri cietuši no kara darbības un secinājām, ka saistošajos noteikumos noteikto kritēriju dēļ sociālie darbinieki, izvērtējot situāciju, ne vienmēr varēs piešķirt šiem cilvēkiem vajadzīgos pakalpojumus, tādēļ virzām noteikumu grozījumus, kas ļaus sociālajiem darbiniekiem piešķirt ukrainas civiliedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus pēc iespējas ātrāk un atbilstoši vajadzībām”, norāda Sociālo jautājumu komitejas vadītājs Viesturs Kleinbergs

Lai maksimāli ātri, efektīvi un ārpus kārtas sniegtu pašvaldības sociālo palīdzību, apzinātas pašreiz pašvaldībā esošo Ukrainas civiliedzīvotāju vajadzības. Paredzēts, ka tiem šīs valsts iedzīvotājiem, kuri izmitināti Rīgā, Sociālā dienesta darbinieki veiks personas individuālo vajadzību novērtējumu. Sociālie pakalpojumi tiks nodrošināti tik ilgu laiku, cik katrai personai tas būs nepieciešams.

Lai Ukrainas civiliedzīvotājiem palīdzētu adaptēties jaunajā sociālajā vidē un sniegtu psiholoģisko atbalstu, tiks nodrošināti arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Samaksa par sociālajiem pakalpojumiem netiks noteikta.

Piešķirot sociālos pakalpojumus Ukrainas civiliedzīvotājiem, administratīvās procedūras tiks maksimāli vienkāršotas un paātrinātas.

Tāpat domes sēdē nolemts, ka Ukrainas pilsoņiem ar bērniem, kuri iesnieguši Rīgas atbalsta centrā pieteikumu par nepieciešamo atbalstu, tiks piešķirtas tiesības vienu reizi bez maksas apmeklēt Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu.

*Grozījumi Rīgas domes 2020.gada 6.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”