pilsoiskā sabiedrība plakāts

Kas aktuāls sabiedrības saliedētības un sabiedrības līdzdalības jomās? Kādas ir nevalstisko organizāciju iespējas un vajadzības nākamajā gadā un turpmāk? Kā nevalstiskajām organizācijām veiksmīgāk iesaistīties dažādos procesos? Šos un citus jautājumus ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un citiem interesentiem, pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem, plānots pārrunāt Latvijas Pilsoniskās alianses rīkotajā tiešsaistes pasākumā “Pilsoniskā sabiedrība Latvijā: kurp dodamies?”, piektdien, 29. oktobrī no plkst. 10:00-13:00.

Pasākuma dalībniekus uzrunās Kultūras ministrs Nauris Puntulis. Ar aktualitātēm saliedētības politikas ieviešanas jomā klātesošos iepazīstinās  Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore Jeļena Šaicāne. Savukārt, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultante sabiedrības līdzdalības jautājumos Zane Legzdiņa-Joja un Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultante labas pārvaldības jautājumos Inese Kušķe informēs par aktualitātēm sabiedrības līdzdalības iespēju pilnveidošanā, tai skaitā par Tiesību aktu portāla (TAP portāla) iespējām un plānotajiem sabiedrības iesaistes normatīvā regulējuma pilnveidojumiem un Vadlīnijām sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai valsts pārvaldē.

Jaunākajos pētījumos un datos par pilsonisko sabiedrību Latvijā ieskatu sniegs Latvijas Pilsoniskās alianses datu analītiķis Gints Klāsons. Par Aktīvo iedzīvotāju fonda rīcības projektu īstenošanas pieredzi un iespējām pastāstīs Daina Alužāne (Kopienu sadarbības tīkls Sēlijas salas), Rigonda Bērziņa (Biedrība Anniņmuižas apkaimes un radošās iniciatīvas biedrība Riga Annenhof) un Rasa Lazdiņa (Aktīvo iedzīvotāju fonds).

Otrajā pasākuma daļā paredzēta darbnīca, lai kopīgi noteiktu NVO 2022. gada prioritātes un vajadzības. Pasākumu moderēs Latvijas Pilsoniskās alianses padomes locekle, biedrības “Patvērums “Drošā māja”” dibinātāja, Sandra Zalcmane.

PROGRAMMA

Interesenti aicināti pasākumam pieteikties šeit vai www.nvo.lv pie pasākuma apraksta līdz 27. oktobrim.

Madara Aldiņa Latvijas Pilsoniskā alianses Sabiedrisko attiecību vadītāja. E-pasts: madara@nvo.lv 

https://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia/