PATS projekts

2021.-2022.gg. LiveIntegro biedrība sadarbībā ar Jaunatnes Starptautisko Projektu Aģentūru  atbalstu realizēja solidaritātes projektu jauniešiem “PATS”.

Projekta būtība: Jaunieši, tajā skaitā  – ar kustību traucējumiem, 12 mēnešu garumā darba grupas sastāvā piedalījās dažādos pasākumos. Mērķis – pieradināt dalībniekus un viņu mērķauditoriju – citus jauniešus –  pieņemt lēmumu patstāvīgi, uzņemties atbildību, solidarizēties, uzdrošināties palīdzēt citiem, iemācīties mācīties un risināt problēmas, sekot plānam un ievērot termiņus, iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, iegūt un attīstīt  kompetences, iegūt pieredzi un paaugstināt prasmju un spēju līmeni. Svarīgi veicināt jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē Eiropā un darba tirgū, starpkultūru dialogu un sociālo iekļaušanu.

Projekta realizācijas gaitā katrā mēnesī notika 4 nodarbības – zināšanu un prasmju apgūšana un pilnveidošana. Kovida dēļ vairākas nodarbības notika tiešsaistē.

1. Iniciatīvas uzņemšana – ekskursijas maršrutu cilvēkiem ratiņkrēslos izstrādāšana. Šī aktivitāte var kalpot ka jauniešu ieņēmumu avots nākotnē.

2. Valodu prasmju attīstība – pasākumi tika novadīti latviešu, angļu un krievu valodās.

3.Daudzveidīgo kompetenču attīstība – sagatavošana darba vai citai intervijai, CV un motivācijas vēstules sagatavošana, spēja uzstāties, etiķete, dress kods, stresa noņemšanas paņēmieni, savu tiesību zināšana, praktisko dzīves jautājumu apgūšana, rezultātu apkopošana.

4. Atbildības uzņemšana – kā es varu palīdzēt citiem – “Es kā resurss”. Pamatojoties uz iegūtām iemaņām un attīstītām zināšanām izvērtēt sevi, apzināties un saplānot jauno kompetenču pielietojumu.

Darba grupa: jaunieši, projekta koordinators un mentori katrā projekta daļā. Daļai no jauniešiem ar kustību traucējumiem sakarā ar viņu veselības īpašībām un problēmām bija nepieciešama palīdzība –  lai pieturēties pie saplānotām aktivitātēm, novērtēt projekta gaitu. Atbalsts bija nodrošināts konsultāciju un monitoringa veidā. 2022. gada jūlijā projekts tika veiksmīgi pabeigts. Tika rīkots trīs dienu seminārs, kura laikā apkopoti projekta četru galveno sadaļu rezultāti. Visas jauniešu iegūtās zināšanas un prasmes tika apvienotas prezentāciju formātā (katrs no tiem pārstāvēja sevi personīgi (“Es kā resurss”), un tika sagatavots vispārējs projekta izklāsts.

Izziņai :  LiveIntegro biedrība dibināta 2015. g.20. janvāri, Vadītāja Nataļja Novikova.

Biedrības mērķis ir atvieglot sociālo integrāciju un rehabilitāciju, izglītību un arodapmācību cilvēkiem ar invaliditāti, iesaistot tos dažādās aktivitātēs un attīstōšos pasākumos.

“LiveIntegro” realizētie projekti:
1. Pielāgoto sporta aktivitāšu attīstība un para sporta atbalsts.

2. Izglītojoša programma “Attīstības Kaleidoskops”, par kuru 2020.gadā idejas autore Nataļja Novikova saņēma Balvu cilvēka izaugsmei nominācijā Izcilais ieguldījums Latvijas nākotnē.

3. Sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru – projekts “Per aspera ad astra” – brīvprātīga darba projekts jauniešiem ar kustību traucējumiem.

4.Darba projekts jauniešiem ar kustību traucējumiem “NEXT STEP” -pirmā darba pieredze- jaunieši 13 mēnešu laikā strādāja labdarības biedrībā LiveIntegro, kas organizē dažādus labdarības un sporta pasākumus. Katram bija savi darba uzdevumi, apmācības pasākumu plāns un mentors, kas palīdz apgūt darba dzīvei nepieciešamās iemaņas.

2020.g. 5. decembrī biedrība “LiveIntegro” saņēma balvu Gada BRĪVPRĀTĪGAIS 2020 par labdarības projektiem, para sporta popularizēšanu, sporta pasākumu organizēšanu visā Latvijā un brīvprātīgo kustību attīstību .

Par projektu NEXT STEP biedrība saņēmusi Latvijas Darba devēju konfederācijas apbalvojumu “LĪDZSVARA BALVA 2021” par Atbalsta pasākumu darbinieku ar invaliditāti fiziskās un garīgās labsajūtas uzlabošanai un darba vides pielāgošanai.
Biedrības moto :  Add color to your life/ Pievieno krāsas savai dzīvei!