Publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Pededzes ielā 3

Rīgas pilsētas Būvvalde izsludina publisko apriešanu par koku ciršanu Pededzes ielā 3 (lasīt vairāk).