Radi Rīgu projekta ietvaros Bolderājas/Daugavgrīvas darba grupas pārstāvji atver mājas lapu

Radi Rīgu projekta ietvaros Bolderājas/Daugavgrīvas darba grupas pārstāvji atver mājas lapu11.janvārī Bolderājas/Daugavgrīvas darba grupas pārstāvji tikās ar Rīgas 19.vidusskolas direktori Ainu Balodi, lai izstāstītu par projektu ‘’RadiRīgu” un aicinātu iesaistīt skolēnus savas apkaimes veidošanas procesos. Sarunu rezultātā izkristalizējās doma kā vienu no tēmām ikgadējām skolēnu projektu dienām ierosināt atpūtas parka risinājumu un apkaimes attīstības iespēju idejas. Plānots vēlreiz tikties ar skolas vadību un skolotājiem, lai vienotos par ‘’RadiRīgu!”darba grupas turpmāko līdzdalību un iespējamo sadarbību.

Tapšanas stadijā ir arī Bolderājas/Daugavgrīvas darba grupas mājaslapa http://justmore.ipage.com/bolderajadaugavgriva/, kur var atrast līdz šim semināra ietvaros radītās prezentācijas ar izpētēm un projekta priekšlikumiem. Komentārus mājaslapā varēs sākt ievietot jau janvāra beigās.