Čiekurkalna ekskursijas

Marta vidū Rīgas Centrālās bibliotēkas Čiekurkalna filiālbibliotēkā tiek uzsākta projekta „Tavs un mans Čiekurkalns” realizācija. RCB sadarbības partneris projektā ir sabiedriskā organizācija  Čiekurkalna attīstības biedrība (ČAB).

Projekta „Tavs un mans Čiekurkalns” mērķis ir rosināt dažādu vecumu un interešu grupu apkaimes iedzīvotājus kopēju aktivitāšu īstenošanai, vienojot viņus līdzdalībai un sadarbībai, veidojot pozitīvu savstarpēju mijiedarbību un sapratni sekmējot iedzīvotāju sociālo integrāciju, lai mazinātu izolētību un vientulību senioru vidū. Tas ir īpaši nozīmīgi laikā, kad COVID-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ ir ilgstoši notikusi distancēšanās, kas veicina vientulību. 

Projekta kodols ir lokāla mēroga pasākumi, kas pulcinās Čiekurkalna iedzīvotājus un modinās interesi par savas apkaimes līdzcilvēku iepazīšanu un problēmu apzināšanu. Visu rīkoto pasākumu ietvaros iedzīvotāji varēs komunicēt savā starpā, izteikt viedokli, piedāvāt līdzdalību, definēt savas un apkaimes risināmās problēmas, palīdzēt tiem, kam tas nepieciešams. Tiks veicināti apkaimes izzināšanas un kultūras procesi, tostarp arī sadarbībā ar apkaimes kultūras biedrību “Jugoli”.

Pavasarī notiks individuālas telefona sarunas par aktuālām tēmām, kā arī telefoniska preses izdevumu un grāmatu priekšā lasīšana vientuļiem apkaimes senioriem. Projekta gaitā tiks noskaidroti senioru problēmjautājumi un iespēju robežās sniegta informatīva un cita veida palīdzība. Aicināsim seniorus dalīties ar vēsturiskām fotogrāfijām, kas atspoguļo apkaimi laiku lokos. Tiks veidota ceļojošā izstāde, un, saskaņā ar cilvēku vēlēšanos, fotogrāfijas tiks publicētas RCB mājaslapā un sociālajos tīklos.

Vasarā un rudens sākumā ieplānoti bezmaksas kultūras pasākumi, sarunu vakari (lekcija par dārza veidošanu, apkaimes iedzīvotāju atmiņu stāsti, tikšanās ar ievērojamiem novadniekiem, ČAB vadītas diskusijas par apkaimes aktualitātēm u.c.), koncerti, vēsturisko fotogrāfiju izstāde un kultūrizglītojošas ekskursijas pa apkaimi. Augustā notiks zibakcija “Mēs lasām Čiekurkalnā!”

Rudenī iecerētas ekskursijas, pasākumi bērniem bibliotēkā vai pirmsskolas izglītības iestādē. Viena no aktivitātēm būs bērnu apsveikumu darināšana un dāvināšana apkaimes senioriem Starptautiskajā Senioru dienā – 1. oktobrī.    

Norises tiks plānotas, ņemot vērā valstī esošos epidemioloģiskās drošības pasākumus COVID-19 pandēmijas ierobežošanai un Sanitāro protokolu bibliotēku darbam.   

Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.