ES pilsoņu integrēšana

Šis ir tas gadījums, kad nevalstiskā organizācija palīdz plašākam nevalstiskajam sektoram – ar platformas Open2Vote.eu palīdzību Rīgā dzīvojošos citu ES valstu pilsoņus NVO ManaBalss iesaista pašvaldības pārvaldības jautājumos, kamēr attiecīgie grozījumi ir vēl tapšanas stadijā.

Platforma Open2Vote.eu ir solis uz risinājumu vienai no problēmām, ko rada ES darbaspēka brīvā kustība – migrējošie ES pilsoņi, nonākot jaunajās mītnes zemēs, aizvien vairāk atsvešinās no politiskās aktivitātes. Lai gan ES pilsoņiem ir tiesības iesaistīties mītnes zemes pašvaldību dzīvē, ieskaitot balotēšanos pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanās, tas notiek ļoti reti.

Iemesli tam ir vairāki. Viens ir valodas barjera, otrs – informācijas trūkums, trešais – ērts un pretimnākošs veids, kā šāda līdzdalība var notikt, ceturtais – mītnes valstu politiķu un ierēdņu ieskats, ka viss jau salīdzinoši ir kārtībā. Un piektais – ka trūkst uzticamu datu par pašvaldībās rezidējošajiem citu ES valstu pilsoņiem.

Ja šīs problēmas salīdzina, piemēram, ar globālās migrācijas radītajām problēmām, tad atsvešinātība no politiskās līdzdalības, kas notiek ES iekšējās migrācijas dēļ, var šķist ne tik svarīga. Tomēr tas ir vien šķitums. Politiskā atsvešinātība un nepilnvērtīga līdzdalība ir tiešs drauds demokrātijas principiem, uz kuriem balstās Eiropas valstis. Un ES pilsoņu pilnvērtīga politiskā integrācija to mītnes zemēs ir viens veids, kā to mazināt.

Tāpēc organizācija ManaBalss īsteno pilotprojektu par Rīgā dzīvojošo ES pilsoņu iekļaušanu pašvaldības pārvaldības jautājumos. No 20. maija tas praktiski ir iespējams platformā Open2Vote.eu. Projekts “ES pilsoņiem atvērtas pilsētas” (Open cities for EU citizens) notiek ar Eiropas Komisijas atbalstu un partnerībā ar Zviedrijas NVO Open Knowledge Sweden.

Platforma Open2Vote.eu līdz šim bija pieejama tikai latviešu valodā ar nosaukumu ParvaiPret.lv. Sākumā tajā notika Saeimas iknedēļas darba monitorings, dodot iedzīvotājiem iespēju izteikt savu viedokli – “par” vai “pret” – par topošajiem likumprojektiem, kamēr tie ir vēl tapšanas stadijā. Pakāpeniski tajā sabiedrības balsojumiem ir iekļauti arī Ministru kabineta topošie lēmumi tieši Covid-19 krīzes topošajiem risinājumiem. Nesen kā nākamais sabiedrības līdzdalības līmenis platformā ir pievienota iespēja balsot arī par Rīgas domē topošajiem lēmumiem, un nu tiek īstenota arī pāreja uz jauno zīmolu Open2Vote.eu.

Sadarbībā ar tehnoloģiju lokalizācijas kompāniju “Tilde” Open2Vote.eu pakāpeniski ievieš arī iespēju ES pilsoņiem darboties šai platformā savās dzimtajās valodās. Tiesa, ne šā projekta ietvarā, tomēr platformas Open2Vote.eu turpmākās attīstības gaitā paredzami tiks ieviesta arī atgriezeniskā saite starp pašvaldību un platformas kopienu un iespēja izteikt izvērstus komentārus par topošajiem regulējumiem.

Tas būs jau ideālais rezultāts – ne vien ES pilsoņu apzināšana, informēšana un iesaiste ar saviem “par” vai “pret”, bet arī argumentācija no abām iesaistītajām pusēm, kamēr pašvaldības lēmumi ir vēl izstrādes procesā.

Par organizāciju ManaBalss

ManaBalss ir nevalstiska bezpeļņas sabiedriskā labuma organizācija, kas veido, ievieš un pārvalda digitālos rīkus labākai pilsoniskajai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos.

ManaBalss galvenā aktivitāte ir ManaBalss.lv – sabiedriskās līdzdalības platforma, kurā Latvijas pilsoņi, kas sasnieguši 16 gadu vecumu, var iesniegt un parakstīt citu iesniegtās likumdošanas grozījumu iniciatīvas, lai uzlabotu likumdošanu un rīcībpolitiku valsts un pašvaldības mērogā. Kad iniciatīva savāc desmit tūkstošus caur internetbankām apstiprinātu parakstu, tā tiek iesniegta parlamentā izskatīšanai.

Kopš 2011. gada no 67 iniciatīvām, kas ir izskatītas Saeimā, 37 ir tikušas ieviestas likumdošanā, un vēl 38 pašlaik atrodas izskatīšanas procesā parlamentā un ministrijās.

Tas nozīmē vismaz 55% sekmīgu pilsonisko iniciatīvu, kas ir iestrādātas likumdošanā. Tas noturīgi ir augstākais digitālās līdzdalības efektivitātes rādītājs pasaulē.

Šā iemesla dēļ ManaBalss ir starptautiski atzīts atvērtās pārvaldības veiksmes stāsts. ManaBalss darbu kā piemēru ir izcēlis tālaika ASV prezidents Baraks Obama, par to ir rakstījis New York Times, The Guardian, un kā piemēru to ir stādījušas tādas organizācijas kā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD), ANO u.c.

Kopš 2011. gada ManaBalss ir virs 380 tūkstošiem unikālo lietotāju un vairāk par diviem miljoniem veikto balsojumu. Tas ir ievērojams rādītājs 1,95 miljonus lielai nācijai.

Ziņas par ManaBalss gandrīz katru dienu parādās kādā no vadošajiem medijiem. Ik dienu tiek papildināta ManaBalss.lv jaunumu sadaļa un sociālo mediju konti tiek papildināti ar Latvijas un starptautiskajām ziņām, kas saistās uz platformā virzītajām iniciatīvām.

Krievvalodīgajai sabiedrībai platformā tiek publicēti visu aktuālo iniciatīvu profesionāli tulkojumi, kā arī notiek saziņa ManaBalss krievvalodīgajā Facebook lapā.

Gadiem cauri ManaBalss operacionālos izdevumus sedz platformas lietotāju mikroziedojumi. Populārākais mikroziedojumu diapazons ir no 0,50 līdz pieciem eiro. Tas ir viens no faktoriem, kas veicina gan aktīvu sabiedrības iesaisti, gan arī augstu kvalitātes prasību uzturēšanu platformas darbā. 2019. gadā ManaBalss bija 24 tūkstoši unikālo ziedotāju.

Organizācijas izaugsmes un izaugsmes plāni ietver pašu un ar ManaBalss saistīto digitālās demokrātijas platformu turpinošu attīstību. Tāda ir ParVaiPret.lv (izveidota iedzīvotāju politisko attieksmju regulārai salīdzināšanai ar iknedēļas balsojumiem Saeimā un datos balstītam politiskajam dialogam), tematiska nacionālā dialoga platforma (piemēram, “Mana Eiropa” projekts sadarbībā ar LR Ārlietu ministriju – Eiropas līmenī unikāls digitālais risinājums Francijas prezidenta Emanuēla Makrona iniciatīvai par pilsoņu iesaisti Eiropas nākotnes politikā; “Atvērtā Latvija” ir veidota ar šo pašu tehnoloģiju), kā arī Lemejs.lv (leģitīms autorizētas attilinātās balsošanas rīks) u.c.

Plašāka informācija – organizācijas ManaBalss mājaslapā.