Rīgas centrs

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (RD PAD) parakstījis līgumu ar “PricewaterhouseCoopers SIA” (PwC) par priekšizpētes veikšanu un rīcības plāna izstrādi zemo emisiju zonas ieviešanai Rīgas valstspilsētā un otrdien, 5. janvārī, par plānotajām aktivitātēm informēja sabiedrību.

Sanāksmē interesenti tika iepazīstināti ar pētījuma mērķi, kā arī ieinteresēto pušu iesaistes iespējas projektā. Sanāksmē piedalījās publiskā sektora, institūciju, ekspertu apvienību, iedzīvotāju biedrību u.c. organizāciju pārstāvji.

Nav noslēpums, un arvien vairāk dzirdam, ka gaisa piesārņojums ietekmē sabiedrības veselību; tā dēļ Eiropas Savienībā dzīves ilgums vidēji samazinās par 8 mēnešiem, kur jutīgākās iedzīvotāju grupas ir bērni, seniori, cilvēki ar elpceļu problēmām. Šis pētījums, kuram mēs tuvāko mēnešu laikā būsim liecinieki arī ar iespēju paust savu viedokli, parādīs dažādas iespējas un scenārijus tādas zonas ieviešanai, kurā rīdzinieki un tās viesi jūtas komfortabli ne tikai vides, bet arī lietošanas ziņā. Mēs varēsim dzirdēt, kāda ir labākā pieredze un iespējas šādai praksei arī citās valstīs”, pauda Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja Inese Andersone.

Šajā projektā ir trīs secīgi posmi:

  1. Priekšizpēte par ZEZ raksturojošajiem aspektiem un scenāriju izstrāde. Posma mērķis ir veikt priekšizpēti par ZEZ raksturojošajiem aspektiem un esošās situācijas analīzi par mobilitāti un vides kvalitāti Rīgā, lai sagatavotu iespējamos funkcionālos scenārijus ZEZ ieviešanai un izvēlētos Rīgai piemērotāko scenāriju.
  2. Rīgas ZEZ satiksmes pārkārtošanas plāna izstrāde. Posma mērķis ir, balstoties uz projekta ietvaros apkopoto informāciju un par pamatu ņemot izvēlēto ZEZ ieviešanas scenāriju, sagatavot satiksmes pārkārtošanās plānu ar plānoto ieviešanas termiņu līdz 2027. gadam.
  3. ZEZ ieviešanas rīcības programmas izstrāde. Posma mērķis ir pēc ZEZ ieviešanas scenārija apstiprināšanas Rīgas domē, izstrādāt ZEZ ieviešanas rīcības programmu.
  4. PwC Latvijā ir plaša pieredze transporta nozares un politikas plānošanas projektu izstrādē, kā arī citu stratēģiski nozīmīgu projektu īstenošanā, risinot sabiedrībai būtiskus jautājumus. Šī projekta īstenošanai ir piesaistīti arī PwC uzņēmuma tīkla eksperti no Beļģijas un Polijas, kuriem ir starptautiskas zināšanas un pieredze transporta un mobilitātes jomās, viedās un zaļās infrastruktūras attīstīšanā, kā arī ZEZ plānošanā un ieviešanā citās Eiropas pilsētās.

Zemo emisiju zona ir pilsētas teritorija, kurā tiek īstenots noteiktu pasākumu kopums, lai samazinātu autotransporta radītās emisijas, kas ietekmē ne tikai gaisa kvalitāti, bet arī atstāj negatīvas sekas sabiedrības veselībai.

Projekta nepieciešamību pamato fakts, ka vairākās Rīgas teritorijās gaisa un vides trokšņa piesārņojums pārsniedz pieļaujamās normas, kas negatīvi ietekmē iedzīvotāju veselību. Tāpat iedzīvotāju ikdienas pārvietošanās starp Rīgu un tuvējām pašvaldībām rada intensīvas transporta plūsmas un sastrēgumus, turklāt galvaspilsēta izvirzījusi mērķi kļūt par klimatneitrālu pilsētu līdz 2050. gadam un samazināt kopējās CO2 emisijas par 25% līdz 2030. gadam. ZEZ projekts arī papildina Rīgas valstspilsētas definētos pasākumus, izstrādātos dokumentus un veikto rīcību ilgtspējīgajā transporta plānošanā. janvāra sanāksmes video ieraksts ir publicēts www.rdpad.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”. Lai vienkopus uzzinātu un sekotu līdzi aktivitātēm un projekta norisei, RDPAD mājas lapā izveidota apakšsadaļa “Zemo emisiju zonas priekšizpēte”.