Atbalsts privātmuzejiem

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina finansēšanas konkursu galvaspilsētas privāto muzeju atbalstam, lai piešķirtu līdzekļus projektiem, kas īstenojami laikā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Konkursa mērķis ir veicināt privāto muzeju attīstību galvaspilsētā, nodrošinot materiālās un nemateriālās kultūras vērtību dokumentēšanu un saglabāšanu, radot sabiedrībai pieejamu muzeja priekšmetu krājumu un zinātniskus pētījumus, kā arī organizējot izglītojošus seminārus un lekcijas.

Tajā ir aicinātas piedalīties juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas un privātas komercsabiedrības, kas darbojas Rīgā, ar mērķi sekmēt nozīmīgu privāto muzeju attīstību atbilstoši Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam.

Konkursa nolikums un ar to saistītie dokumenti ir pieejami RD IKSD tīmekļvietnes www.kultura.riga.lv sadaļā „Finansēšanas konkursi”. Projektu pieteikumi iesniedzami tikai elektroniskā formātā līdz 2022. gada 26. aprīļa plkst. 23.59.

Lai sniegtu papildu informāciju konkursa dalībniekiem, kas saistīta ar pieteikumu iesniegšanu, 2022. gada 12. aprīlī plkst. 11.00 attālinātā formātā notiks informatīvs seminārs, kurā  RD IKSD speciālisti atbildēs uz konkursa pretendentu jautājumiem. Lai pieteiktos semināram un saņemtu piekļuves saiti, līdz 12. martam lūgums nosūtīt pretendenta organizācijas nosaukumu, kontaktpersonu, e-pasta adresi un tālruņa numuru uz Linda.Pukite@riga.lv. Papildu informācija ir pieejama pa tālruni 67105810.