meitene un puika

Rīgas domes Finanšu un administratīvo lietu komitejas ārkārtas sēdē 29. martā tika lemts atbalstīt saistošos noteikumus, kuri nosaka kārtību, kādā pašvaldība atbalsta sabiedrības integrācijas un līdzdalības projektu īstenošanu un pasākumu rīkošanu.

Pašvaldība nodrošina finansiālu atbalstu nevalstiskajām organizācijām un komercsabiedrībām noteiktu mērķu sasniegšanai līdzdalības jomā, ietverot arī atbalstu apkaimju aktivitātēm un attīstībai.

Jaunie saistošie noteikumi nosaka finansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību sabiedrības integrācijas un līdzdalības projektu konkursos, kā arī kārtību, kādā tiek sniegts atbalsts nevalstiskajām organizācijām pasākumu rīkošanai.

Projektu konkursos paredzēts sniegt finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju sabiedrības integrācijas aktivitātēm, apkaimju iniciatīvām un līdzdalības veicināšanai, latviešu valodas kursu organizēšanai pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem. Šogad kopējais sabiedrības integrācijas un līdzdalības projektu īstenošanai paredzētais finansējuma apjoms ir 350 000 eiro, no kuriem 150 000 eiro paredzēti nevalstisko organizāciju sabiedrības integrācijas aktivitātēm, 130 000 eiro paredzēti latviešu valodas kursu organizēšanai pieaugušajiem un 70 000 eiro apkaimju iniciatīvām un līdzdalības veicināšanai.

Līdz šim šos projektu konkursus īstenoja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, bet no šī gada marta to organizēšana nodota Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centram.

Jaunie noteikumi arī paredz, ka nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas sabiedrības līdzdalības un integrācijas jomā, varēs īslaicīgi bez atlīdzības lietot noteiktas pašvaldībai piederošas telpas, kā arī īslaicīgi bez atlīdzības lietot pašvaldībai piederošu pasākumu aprīkojumu. Atbalstu pasākumu rīkošanai varēs saņemt organizācijas, kuras darbojas Rīgā un kuras savā darbībā ir iesaistījušas dažādas sabiedrības grupas, veicina starpkultūru dialogu un iecietību sabiedrībā, sekmē diskriminācijas mazināšanu un pilsoniskās sabiedrības attīstību, atbalsta brīvprātīgo darbu un veicina jauniebraucēju integrāciju.

Projektu konkursi tiks izsludināti, tiklīdz jaunie saistošie noteikumi stāsies spēkā. Tos vēl jāapstiprina Rīgas domei.