PII projekts

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas projektu komisija ir izvērtējusi Rīgas 210. pirmsskolas izglītības iestādes iesniegto projektu “Valoda mūs apvieno” un iekļāvusi to realizējamo projektu sarakstā.

Projekta īstenošanas laika perioda no  2021. gada 1. marta  līdz 30. novembrim.

Finansējums paredzēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmā. Tā  aktivitātes vērstas kopīgo dažādu tautību vērtību apzināšanu un kopšanu. Bērniem notiks darbošanās praktiskās aktivitātēs, apgūstot jaunas prasmes, iemaņas un zināšanas, kas attīsta iecietību (pasaku dramatizēšana, ēdienu pagatavošana, sadziedāšanas pasākums “Tautasdziesmas Teams platformā”, dzejoļu sacerēšana un prezentēšana, leļļu izgatavošana, tērpu dekorēšana tautiskās noskaņās).

Kultūrizpratnes veicināšana projektā notiks, piedaloties svētkos un ievērojot katrai kultūrai raksturīgākas tradīcijas, uzsverot kopīgo (Meteņi – Masļeņica; Lieldienas, Jāņi). Scenāriju apkopojumu pedagogi plāno izmantot turpmākajā darbā pieredzes popularizēšanai un  pieredzes apmaiņai gan iestādes ietvaros, gan ārpus tās.
Pieredzei apmaiņas nolūkā pedagogiem būs iespēja dalīties labās prakses piemēros, apkopojot to un demonstrējot, kā arī izmantojot turpmākajā darbā.