Rīgas skats no augšas

Turpinot darbu pie pilsētvides uzlabošanas Rīgā, labāko risinājumu meklēšanai un pieņemšanai domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētas arhitekta dienestam pievienojusies galvenā ainavu arhitekte Indra Purs un galvenā dizainere Evelīna Ozola.

“Līdz ar augstas raudzes pieredzes bagātu profesionāļu pievienošanos Pilsētas arhitekta dienesta komandai, tas varēs darboties pilnā kapacitātē, lai rūpētos par kvalitatīvas, Rīgas iedzīvotājiem un viesiem pievilcīgas pilsētvides veidošanu. Galvenās ainavu arhitektes un galvenās dizaineres uzdevums ir uzraudzīt publiskās ārtelpas kvalitāti Rīgai nozīmīgajos projektos,” uzsver Pilsētas attīstības komitejas vadītāja Inese Andersone.

Pilsētas arhitekta dienests ir RDPAD struktūrvienība, kuras atbildība ir arhitektūras, ainavas un dizaina kvalitātes pārvaldība, ko īsteno koordinējot un profesionāli atbalstot nozīmīgus publiskās ārtelpas un arhitektūras projektus, veicinot arhitektūras un pilsētvides projektēšanā un uzturēšanā iesaistīto pušu sadarbību, kā arī popularizējot sasniegumus Rīgas arhitektūrā gan Latvijā, gan starptautiski.

“Sveicu Indru Purs un Evelīnu Ozolu ar pievienošanos Rīgas galveno speciālistu komandai. Jūsu pieredze un zināšanas zaļās rotas un vides dizaina jautājumos ir būtisks papildinājums Pilsētas arhitekta dienesta kapacitātei, īpaši Pilsētvides kvalitātes vadlīniju un Labiekārtojuma elementu kataloga veidošanā, kā arī Rīgas prioritāro vides projektu īstenošanā. Novēlu veiksmi un profesionālus panākumus amata pienākumu pildīšanā,” uzsver Rīgas pilsētas arhitekts Gvido Princis.

Pilsētas galvenā ainavu arhitekte Indra Purs ieguvusi profesionālo ainavu arhitektūras bakalaura grādu, ekonomikas bakalaura grādu finansēs un sociālo zinātņu maģistra grādu vadības zinātnē, kā arī patlaban iegūst arhitektūras doktora grādu ainavu arhitektūrā. I. Purs patlaban ir valdes priekšsēdētāja Latvijas Ainavu arhitektu asociācijā un valdes locekle biedrībā “Urban Insitute”, pedagoģe Ogres tehnikumā, Jaunā Eiropas “Bauhaus” darba grupas vadītāja organizācijā Eiropas reģiona Starptautiskajā Ainavu arhitektu federācijā, Kultūras ministrijas Nacionālās arhitektūras padomes locekle un Ekonomikas ministrijas Būvniecības padomes locekle. Viņa piedalījusies vairākos starptautiskos un nacionālos projektos un pētījumos, kā arī veidojusi vairākas zinātniskas un populārzinātniskas publikācijas.

Savukārt galvenās dizaineres amatā stājusies Evelīna Ozola ieguvusi arhitekta  un urbānista izglītību, uzkrājusi darba pieredzi arhitektu birojos Rīgā un Roterdamā, veidojusi pētījumus un publikācijas par pilsētvidi un dizainu un bijusi pasniedzēja augstskolās Latvijā un Zviedrijā. Kuratoru komandā viņa pārstāvējusi Latviju Venēcijas Arhitektūras biennālē un izveidojusi radošo industriju interneta platformu fold.lv. E. Ozola ir Latvijas Dizaina padomes priekšsēdētāja, Latvijas Dizaina centra valdes locekle, kā arī Valsts Kultūrkapitāla fonda padomes locekle.