NVO nams

Lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu nevalstiskām organizācijām pasākumu rīkošanai sabiedrības integrācijas jomā, Rīgas valstspilsētas vadība apstiprinājusi noteikumus, kuri paredz pasākumu organizēšanai piešķirt pašvaldības telpas.

Īstermiņa lietošanā (pasākumu, semināru, apspriežu u.c. aktivitātēm) tāpat kā līdz šim bez maksas būs pieejamas telpas Ieriķu iela 43A (NVO namā) – 128, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 412, 1. stāva gaitenis, 2. stāva gaitenis.

Papildus NVO namam varēs izmantot telpas Nr. 110 un Nr. 315 E. Smiļģa ielā 46, 34. telpu Daugavpils iela 31 un 11. telpu Gobas ielā 6.

Lai pieteiktos Telpu lietošanai, Pieteicējs iesniedz pieteikumu “Par Telpu lietošanu” (1. pielikums). Lai pieteiktos Aprīkojuma lietošanai, Pieteicējs iesniedz pieteikumu “Par Aprīkojuma lietošanu” (2. pielikums).

Pieteikumu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms pasākuma norises klātienē vai attālināti iesniedz vienā no šādiem veidiem:      

  • elektroniskā formātā tīmekļvietnē apkaimes.lv (tikai attiecībā uz Telpām), pēc pieteikuma apstiprinājuma saņemšanas pieteikuma oriģināls parakstāms un iesniedzams līdz pasākuma norises sākumam;
  • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūta uz e-pastu nvonams@riga.lv;
  • papīra formātā NVO atbalsta sektorā Ieriķu ielā 43A, Rīgā, vai Centra Klientu apkalpošanas nodaļā (Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā, Brīvības ielā 49/53, Rīgā, Daugavpils ielā 31, Rīgā, Ieriķu ielā 43A, Rīgā, vai Gobas ielā 6A, Rīgā).

Pieteikumu izskata un atbildi pieteicējam sniedz NVO atbalsta sektors piecu darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas, nosūtot atbildi uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Telpas tiek lietotas pasākuma norisei katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 21.00 un sestdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 20.00 tikai NVO atbalsta sektora apstiprinātajā laikā.

Noteikumi.

  1. pielikums
  2. pielikums