rokas

No 1. marta sabiedrības integrācijas funkcija, kuru līdz šim pašvaldībā īstenoja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (IKSD), pārņem Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (AIC). Šādu lēmumu Rīgas dome pieņēma 26. janvārī.

Reorganizācijas mērķis ir koncentrēt sabiedrības integrācijas uzdevumus vienā pašvaldības institūcijā, padarot sabiedrības līdzdalības aktivitātes pieejamākas esošajiem un topošajiem rīdziniekiem. Tādējādi tiks veicināta laba pārvaldība pašvaldībā, mazinot pārvaldes funkciju pārklāšanos dažādās pašvaldības iestādēs.

Izmaiņas nozīmē, ka iedzīvotājiem visa informācija par integrācijas un līdzdalības jautājumiem būs pieejama un atbalsts dažāda veida nevalstiskajām organizācijām turpmāk tiks sniegts AIC. Tas galvenokārt ietekmē administratīvos procesus – iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām līdz šim nodrošinātais atbalsts un pieejamo pakalpojumu apjoms netiks samazināts.

Sabiedrības integrācija pašvaldības politikas joma, kas skar ne tikai izglītības un kultūras jautājumus, bet arī pilsoniskās līdzdalības, labklājības, sociālās iekļaušanās un infrastruktūras pieejamības jautājumus. AIC ir potenciāls veicināt veiksmīgu sadarbību starp dažādajām pašvaldības iestādēm un NVO, kas risina ar integrāciju saistītus jautājumus, skatot tos kopā ar pilsētas apkaimju attīstību.

Turpmāk visa informācija, kas saistīta ar integrācijas jautājumiem, būs atrodama tīmekļa vietnes www.apkaimes.lv sadaļā “Integrācija”.