NVO apzina ziedojumu saņemšanas noteikumus

Apkaimes

7. oktobrī NVO namā pulcējās nevalstisko organizāciju pārstāvji, lai seminārā izzinātu kādi likumi vai noteikumi regulē ziedojumu saņemšanu nevalstiskām organizācijām, kādiem mērķiem drīkst vākt ziedojumus un vai no saziedotās summas ir jāmaksā nodokļi.  Semināru vadīja nodokļu un grāmatvedības konsultante Jadviga Neilande.