NVO septmbra ziņas 2022

Septembra “NVO nama ziņu” numurā aicinām iepazīties ar biedrību “EAPN-Latvia”, kas darbojas, lai veidotu sociāli drošu vidi Latvijā, kas ir brīva no nabadzības un sociālās atstumtības un kurā pieejamas izglītības, ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības un iespējas visiem. Uz sarunu aicinājām tās valdes priekšsēdētāju un Eiropas Pretnabadzības tīkla Izpildkomitejas locekli Lailu Balgu.

“Deviņu gadu laikā daudzas lietas “EAPN-Latvia” darbībā ir mainījušās, biedrības plānošanas stils ir mainījies, vadošie un aktīvie cilvēki ir nomainījušies. Pandēmijas divi gadi deva augsni jaunām darba metodēm, t.sk. ar tehnoloģiju izmantošanu, jaunu ieinteresētu partneru iesaistei, profesionālu NVO ekspertu darba grupu izveidošanai gan Latvijas, gan starptautiskajā mērogā. Taču biedrība nekad nav novirzījusies no trim saviem galvenajiem mērķiem: NVO kapacitātes paaugstināšana, sociālās iekļaušanas veicināšana un dzimumu līdztiesības stiprināšana,” stāsta Laila Balga. Aicinām izlasīt pilnu interviju!

Vēl izdevumā atradīsiet ziņas par gaidāmajiem semināriem un pasākumiem NVO namā, NVO aktualitātes, informāciju par izsludinātajiem projektu konkursiem un citas noderīgas ziņas!

Ieskatieties septembra “NVO nama ziņās”!