pētījumu koks

Informējam, ka Latvijā darbu sācis projekts Kapacitātes inkubators, kuru īsteno biedrība Bērnu un jauniešu para sporta apvienība.

Projekta ietvaros 18 mēnešu laikā paredzēts sasniegt ambiciozu mērķi – pilnveidot Bērnu un jauniešu para sporta apvienības kompetenci un resursus, izveidot sistemātisku bāzi un izstrādāt vidēja termiņa rīcības plānu, lai veicinātu vienlīdzību, iekļaujošu sabiedrību, līdzdalību un ilgtermiņa ekonomisko izaugsmi, lai stiprinātu pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalību un vairotu mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas.

Viens no svarīgiem uzdevumiem organizācijas darbības uzlabošanai – veicināt organizācijas finansiālo neatkarību no projektiem, nodrošinot pastāvīgu finansējuma avotu. Šim nolūkam plānots piesaistīt jaunus sponsorus un ziedotājus, iepriekš izstrādājot stratēģiju pēc konsultācijām ar nozaru speciālistiem un darbinieku apmācības.

Projekta darbības laikā tiks izstrādāts Latvijai unikāls produkts – uz pētījumiem un konsultācijām balstīta vispārējās fiziskās sagatavotības programma bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem, lai viņu iesaiste sportiskās aktivitātēs būtu regulāra nevis kampaņveida aktivitāte. Ilgtermiņā tas palīdzēs uzlabot fizisko sagatavotību un sagatavot akreditētu programmu valsts izglītības sistēmā bērniem ar īpašām vajadzībām. 

Tādējādi būs iespējams aktivitātēs pilnvērtīgi iesaistīt jaunus dalībniekus un nodrošināt organizācijas atpazīstamību sabiedrībā.

Bērnu un jauniešu para sporta apvienība tika dibināta, lai iesaistītu bērnus un jauniešus ar invaliditāti sportiskās aktivitātēs, piekopjot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, veicinot viņu iekļaušanos sabiedrībā, fizisko un psiholoģisko spēju attīstību, veselības uzlabošanu, pašapziņas un pašvērtējuma celšanu, pašizaugsmi un panākumu gūšanu. Tās dibinātāji – para sportisti ratiņtenisā Nataļja Novikova un Ervīns Kāpa, un Latvijas Paralimpiskā komitejas prezidente Daiga Dadzīte.

Šobrīd izveidota bērnu un jauniešu komanda (kopumā 40 dalībnieki, komandas kodols 15), piesaistīti treneri, brīvprātīgie un citi atbalstītāji, kas nodrošina regulāras nodarbības Rīgā un Ogrē. Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas  finanšu instrumenta 2014.-2021. gadam – Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmas “Ilgtspēja un kapacitāte” projekta finansēšanas līgums Nr. AIF/2021/IK/248.    

Aicinām pievienoties jaunus dalībniekus Biedrības organizētajās nodarbībās Rīgā un Ogrē.

Papildu uzziņām laipni lūdzam sazināties ar projekta vadītāju – Bērnu un Jauniešu Para Sporta Apvienības prezidenti Nataļju Novikovu (tālr. 29 474 302, e-pasts: novikova@kompit.lv). Biedrības adreses sociālajās vietnēs – FB Bērnu un Jauniešu Para Sporta Apvienība un IG  Youth_Parasport.LV

#capacitybuilding #civicsociety #NGO #NVO #ilgstpeja #sustainability #inclusion #parasport #jaunieši #youthwork #paralimpicmovement #LPK #LatvijasPilsoniskāAlianse #CivicAlliance-Latvia #LPK