Raksti

No šā gada 1. janvāra visām juridiskajām personām e-adreses lietošana ir obligāta, tostarp arī nevalstiskajām organizācijām – biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām un reliģiskajām organizācijām.

Lai sniegtu informāciju par elektroniskās adreses izveidi un lietošanu, NVO nams aicina Rīgas nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu – pārstāvjus pieteikties informatīvajam tiešsaistes semināram “Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese”.

Tiešsaistes seminārs notiks otrdien, 2023. gada 4. aprīlī no plkst. 14.00 līdz 15.00, MS Teams platformā.

E-adrese juridiskajām personām, arī nevalstiskajām organizācijām, nodrošina iespēju jebkurā laikā un vietā sazināties ar valsts un pašvaldību iestādēm, pieteikt virkni dažādu pakalpojumu, nosūtīt iesniegumus un rēķinus, saņemt iestāžu lēmumu izrakstus un ērti veikt citas darbības.

Semināru vadīs Ilona Bumbiere, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts pārvaldes pakalpojumu politikas īstenošanas koordinācijas nodaļas Pakalpojumu pārvaldības eksperte.

Dalībnieki seminārā uzzinās par e-adreses nozīmi un ieguvumiem, kā arī par e-adreses izveidi, lietošanu un pilnvarošanu. Tiks sniegtas atbildes uz semināra dalībnieku uzdotajiem jautājumiem.

Semināra programmā:

 • Kas ir e-adrese?
 • Ieguvumi no e-adreses lietošanas;
 • E-adreses izveide, lietošana un pilnvarošana;
 • Informācijas un materiālu pieejamība par e-adresi.

Aicinām semināram reģistrēties, atverot saiti šeit: https://ej.uz/eadresesem

Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 3. aprīlim, iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!

NVO nams aicina Rīgas nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu – pārstāvjus pieteikties tiešsaistes semināram “Kā panākt, lai lasa: iedarbīgas preses relīzes un sociālo tīklu ieraksti”.

Tiešsaistes seminārs notiks trešdien, 2023. gada 5. aprīlī  no plkst. 14.00 līdz 17.00, Zoom platformā.

Semināru vadīs Aiga Veckalne, valodniece, tulkotāja, redaktore, lektore. Vada seminārus un praktiskas nodarbības par rakstisko komunikāciju, vienkāršo un vieglo valodu, latviešu valodu publiskajā runā, tipiskajām kļūdām un ieteikumiem lietišķajā sarakstē un dokumentos, elektroniskās sarakstes etiķeti latviešu un angļu valodā, kā arī konsultē uzņēmumus un NVO par valodas lietojumu.

Semināra programmā:

 • Kā piesaistīt uzmanību – iedarbīga teksta struktūra;
 • Kā sagatavoties rakstīšanai;
 • Kā izvēlēties trāpīgus vārdus un iedarbīgus teikumus – copywriting principi;
 • Kā padarīt tekstu interesantu;
 • Kā veidot stāstu – stāstniecības pamatprincipi;
 • Kā uzrunāt un iesaistīt lasītāju;
 • Kā izvēlēties vislabāko aicinājumu rīkoties (Call to Action);
 • Kā iedarbīgi pārlasīt tekstu un dzēst lieko;
 • Būtiski jaunumi jeb neparastā rakursa meklēšana;
 • Preses relīzes struktūra un svarīgākie izveides principi;
 • Preses relīžu nosūtīšanu e-pastā;
 • Visbiežāk pieļautās kļūdas jeb kādēļ žurnālisti nelasa un neizmanto preses relīzes;
 • Kur atrast noderīgus materiālus;
 • Dažādu piemēru analīze;
 • Atbildes uz jautājumiem.

Aicinām semināram reģistrēties, atverot saiti šeit: https://ej.uz/karakstitrelizes

Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 4. aprīlim, iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!

NVO nams aicina Rīgas nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu – pārstāvjus pieteikties tiešsaistes semināram “Dizaina domāšana un kā to pielietot NVO darbā”. Tiešsaistes seminārs notiks trešdien, 2023. gada 29. martā no plkst. 14.00 līdz 17.00, Zoom platformā.

Semināru vadīs lektore Jolanta Borīte, kura šobrīd ir Siguldas kultūras centra “Devons” direktore. Jolantai ir bagāta pieredze gan nacionāla, gan starptautiska līmeņa projektu vadīšanā. Labi pārzina gan pašvaldības, gan NVO darbības lauku.

Nodarbības galvenais uzdevums ir iepazīstināt NVO pārstāvjus ar dizaina domāšanas metodi, kas palīdzētu veidot sistēmisku darba procesu, plānojot nākotnes idejas un projektus, ņemot vērā vietējās kopienas vajadzības un uz cilvēku orientētus risinājumus. Izstrādāt produktu vai pakalpojumu, kas atbilst potenciālo lietotāju vēlmēm un vajadzībām – tas ir viens no dizaina domāšanas pamatprincipiem. Turklāt šādu risinājumu meklēšana lietderīga ir gan pašvaldībās, gan NVO, gan ikviena cilvēka ikdienā.

Semināra mērķis ir iepazīstināt NVO pārstāvjus ar jaunu pieeju procesu vadībā – dizaina domāšanas metodi, ar radošām pieejām un iespēju izmantošanu kopienu radošuma potenciāla realizācijai.

Semināra forma: ieskats dizaina domāšanas metodē un praktiska darbošanās grupās.

Aicinām semināram reģistrēties, atverot saiti šeit: https://ej.uz/dizainadom

Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 28. martam, iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!

Marta “NVO nama ziņu” numurā iepazīstinām ar biedrību “Sociālās inovācijas centrs”, kuras darbības pamatmērķis ir virzīt sociālo inovāciju Latvijā un Baltijas jūras reģionā. Lai uzzinātu, ko nozīmē sociālā inovācija un iepazītos ar biedrības darbību plašāk, uz sarunu “NVO nama ziņu” marta numurā aicinājām biedrības projektu vadītāju Ievu Miltiņu. 

“Cauri gadiem un šobrīd mūsu organizācija darbojusies pamatā starptautiskajos projektos un galvenās tēmas ir bijušas saistītas ar sociālo uzņēmējdarbību, sabiedrības iesaisti un arī virkni aizraujošu sociālo inovāciju. Var teikt, ka galvenā darbības joma ir nevalstisko un citu organizāciju stiprināšana, radot jaunus risinājumus un pieejas darbam,” tā biedrības darbību raksturo Ieva Miltiņa.

Aicinām izlasīt pilnu interviju!

Vēl izdevumā atradīsiet ziņas par gaidāmajiem semināriem un pasākumiem NVO namā, NVO aktualitātes, informāciju par izsludinātajiem projektu konkursiem un citas noderīgas ziņas!

Ieskatieties marta “NVO nama ziņās”!  

NVO nams aicina Rīgas nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu – pārstāvjus pieteikties tiešsaistes semināram “Facebook iespējas nevalstisko organizāciju komunikācijā”. Tiešsaistes seminārs notiks trešdien, 2023. gada 22. martā no plkst. 14.00 līdz 17.00, Zoom platformā.

Semināru “Facebook iespējas nevalstisko organizāciju komunikācijā” vadīs Kristīne Tjarve, izglītības zinātņu maģistre, komunikācijas nozares praktiķe ar vairāk nekā 18 gadu pieredzi dažādās nozarēs, uzņēmuma “C SMART” vadītāja. Vairāku Latvijas izglītības iestāžu mācībspēks. Kristīne ir pārliecināta, ka mūžizglītībai ir liela vērtība, tādēļ nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes un labprāt ar lielu degsmi dalās pieredzē ar citiem.

Semināra mērķis ir iepazīstināt ar platformas Facebook iespējām nevalstisko organizāciju komunikācijā – Facebook biznesa lapu iespējas komunikācijas veidošanai ar auditorijām, Facebook sekotāju iepazīšanu, Facebook slēgto grupu jeb kopienu komunikāciju, ierakstu plānošanu, iesaisti komunikācijā ar citām zīmola lapām, kuras ir būtiskas jūsu nevalstiskās organizācijas darbā. 

Aicinām semināram reģistrēties, atverot saiti šeit: https://ej.uz/fbnvokomun

Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 21. martam, iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!

Marts ir mēnesis, kad biedrības parasti rīko biedru pilnsapulces, kurās tiek skatīti organizācijai svarīgi jautājumi un pieņemti būtiski lēmumi. Lai biedrības vai nodibinājuma darbība atbilstu likumam un statūtiem, jebkuras izmaiņas, kas nolemtas pilnsapulcē, ir jāfiksē un, ja nepieciešams, jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā.

NVO nams aicina Rīgas nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu  – pārstāvjus pieteikties semināram “Izmaiņas NVO un to pārreģistrācija Uzņēmumu reģistrā”. Tiešsaistes seminārs notiks trešdien, 2023. gada 15. martā no plkst. 14.00 līdz 17.00, Zoom platformā.

Semināru vadīs Kitija Bite, tiesību zinātņu doktore, vairāku nevalstisku organizāciju pārstāve, mācībspēks Latvijas augstskolās. 

Seminārā izskatāmie jautājumi:

 • NVO dibināšana un ieraksta izdarīšana Uzņēmumu reģistrā;
 • Biedru sapulces sasaukšana, norise un pieņemto lēmumu fiksēšana, reģistrēšana Uzņēmumu reģistrā;
 • Statūtu grozījumi;
 • Izpildinstitūcijas izmaiņas;
 • Patiesā labuma guvējs un tā noskaidrošana;
 • Attālinātas sapulces organizēšana un lēmumu fiksēšana;
 • Citas izmaiņas NVO un to reģistrēšana Uzņēmumu reģistrā;
 • Atbildes uz jautājumiem.

Piesakoties semināram, NVO pārstāvji aicināti arī norādīt konkrētus jautājumus par biedru sapulču sasaukšanu, izmaiņu reģistrēšanu Uzņēmumu reģistrā vai citām tēmām.


Aicinām semināram reģistrēties, atverot saiti šeit

Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 14. martam, iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!

Sestdien, 25. februārī plkst. 13.00, NVO namā (Rīgā, Ieriķu ielā 43a) biedrība “Tīne” aicina uz otro tikšanos ukraiņus, kas apmetušies uz dzīvi Latvijā. Šoreiz tas būs bezmaksas seminārs “Grāmatvedības un nodokļu ABC”.

Biedrība “Tīne” vēlas palīdzēt ukraiņiem, kas gribētu uzsākt uzņēmējdarbību, un sniegt padomus, skaidrojumus un informāciju par nodokļu politiku un grāmatvedības jomu Latvijā.

Semināra programma:

 • Saimnieciskās darbības (pašnodarbinātā) izveides nepieciešamība, reģistrācija;
 • Ieņēmumu, izdevumu uzskaite – saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls, tā aizpildīšana;
 • Darījumus apliecinošie dokumenti;
 • Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaite un nolietojuma aprēķināšana;
 • Krājumu uzskaites metodika, krājumu novērtēšana;
 • Darba algas aprēķins;
 • Saimnieciskās darbības veicēju, IK, IU nodokļu režīms (IIN, VSAOI, MUN, patentmaksa u.c.);
 • Atskaites VID un nodokļa nomaksas kārtība;
 • Citi jautājumi.

Semināram aicina reģistrēties: https://ej.uz/7sud

Seminārā aicināti piedalīties ukraiņi un arī citi interesenti. Seminārs notiks krievu valodā, tā ilgums – 2 stundas.

Biedrība “Tīne” ir dibināta 2008. gadā un tajā ir apvienojušās sievietes, kas darbojas uzņēmējdarbībā, sniedzot savstarpēju atbalstu. Papildu informācija: Iveta Pokromoviča, tālrunis: 29401130, e-pasts: [email protected]