Raksti

PļavniekiOtrdien, 22. novembrī, plkst. 10.30 Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs, priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks un Rīgas Austrumu izpilddirekcijas izpilddirektors Dmitrijs Pavlovs iepazīsies ar paveikto Pļavnieku bērzu birzs labiekārtošanā.

Rīgas Austrumu izpilddirekcija, turpinot iesākto darbu Latgales priekšpilsētas kultūrvides uzlabošanā, organizēja teritorijas, kas atrodas kvartālā starp Ilūkstes, A.Deglava un A.Saharova ielu, rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbus. Patlaban Pļavnieku bērzu birzī veikti gājēju celiņu asfaltēšanas un bruģēšanas darbi, iedzīvotāju ērtībai uzstādīti jauni apgaismes stabi, izvietoti atpūtas soliņi un atkritumu urnas. Bērzu birzs labiekārtošana beidzot nodrošina atpūtas iespējas arī Pļavnieku apkaimes iedzīvotājiem. Tā ir viena no lielākajām Rīgas apkaimēm, kuras iedzīvotājiem nepieciešams paaugstināt dzīves kvalitāti, un nākotnē šeit varētu tapt jauns Rīgas parks.

Pļavnieku bērzu birzs labiekārtošanas projektu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Darbus veica SIA „Tika”, SIA „Rīgas gaisma”, SIA „Rīgas luksofors” un A/S „Krāsainie lējumi”.

Lai apskatītu paveikto Pļavnieku bērzu birzī, aicinām plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus pulcēties no plkst. 10.20 pie Rīgas 256. pirmsskolas izglītības iestādes (Ilūkstes ielā 28). Plašsaziņas līdzekļu pārstāvju ērtībai būs pieejams arī transports, kas līdz plkst. 10.00 gaidīs pie Rātsnama, RTU pusē.

Papildus informācija: Anna Kononova, Rīgas domes priekšsēdētāja preses sekretāre, tālr.: 29213451 un Liene Pētersone, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka padomniece, tālr.: 26472932

Informāciju sagatavoja: Rīgas Austrumu izpilddirekcijas Sabiedrisko attiecību un kultūras projektu vadītāja Aija Briede, tālr.: 67013539, mob. tālr.: 28347847 un Dzintra Āboliņa, tālr.: 26554446

Foto J.Kalniņš

Rīgas Austrumu izpilddirekcija aicina iedzīvotājus līdz 15. aprīlim izteikt savus priekšlikumus par ainavu arhitektes Daigas Veinbergas izstrādāto topošā Pļavnieku parka un Zaļās birzs attīstības vīziju.

Līdz šim notikušas vairākas tikšanās ar Pļavnieku apkaimes iedzīvotājiem Rīgas Centrālās bibliotēkas Pļavnieku filiālbibliotēkā, Rīgas Austrumu izpilddirekcijā, Rīgas 88.vidusskolā, kā arī saņemtas iedzīvotāju vēstules ar priekšlikumiem un iebildumiem

Ainavu arhitektes izstrādātā attīstības vīzija paredz dabiskās vides saglabāšanu, papildinot to ar atpūtas elementiem dažāda vecuma un grupu iedzīvotājiem. Piedāvātā vīzija veidota ar mērķi veicināt iedzīvotāju iepazīstināšanu ar dabas procesiem, attīstot teritorijas bioloģisko daudzveidību, piesaistot pilsētas apstākļiem piemērojušās augu un putnu sugas. 11.aprīlī Rīgas Austrumu izpilddirekcija, īstenojot arhitektes ideju, izvietoja putnu būrīšus Zaļajā birzī.

Līdz šim iesniegtie iedzīvotāju priekšlikumi atbalsta izpilddirekcijas ieceri parka veidošanai. 4.aprīlī iedzīvotāju kopsapulcē Rīgas 88.vidusskolas telpās tika panākta vienošanās par esošo gājēju celiņu tīkla atjaunošanu, apgaismojuma ierīkošanu, kā arī izteikti priekšlikumi, ka, līdztekus apgaismojuma ierīkošanai, tiks izveidots komunikāciju tīkls perspektīvās videonovērošanas sistēmas ierīkošanai. Iedzīvotāji un izpilddirekcijas vadība vienojās, ka darbu īstenošanas gaitā netiks ierīkotas piknika vietas un netiks izveidota sākotnēji plānotā grafiti siena. Iedzīvotāji uzskata, ka jācenšas maksimāli izmantot esošā teritorija atsevišķu atpūtas laukumu ierīkošanai. Galīgais lēmums par topošajā parkā piedāvāto atpūtas zonu ierīkošanu tiks pieņemts pēc iedzīvotāju priekšlikumu apkopošanas un publicēts Rīgas Austrumu izpilddirekcijas mājas lapā www.rigasaustrumi.lv

Rīgas Austrumu izpilddirekcija kategoriski noraida jebkuru informāciju par iespējamo autostāvvietas izbūvi topošā Pļavnieku parka un Zaļās birzs teritorijās.

Anketa priekšlikumiem:
http://webanketa.com/forms/70tkee1fcrw66rv661h64

Informāciju sagatavoja:
Aija Briede 67013539
Uģis Vidauskis, tel. 67105908

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa