Brīvības piemineklis

Daudzās pasaules valstīs ir prakse, ka viņu ievērojamākās arhitektūras būves vai pieminekļi ir atveidoti miniatūrā formātā, lai tos ar taktilās taustes palīdzību varētu “redzēt” arī neredzīgi un vājredzīgi cilvēki.

Taktilie modeļi sniedz iespēju izprast vietas, telpas, ēkas vai pieminekļa kopskatu. Un neredzīgiem cilvēkiem tas ir ļoti svarīgi, jo tikai ar tausti viņi spēj aptvert kāda objektu telpiskumu, figūru kontūras, novietojumu u.c. Vai jūs spējat iedomāties, cik daudz un kā vajadzētu kādam aprakstīt Brīvības pieminekli, lai kaut cik spētu iedot patieso informāciju, bet nekad nevar iedot sajūtas. Un tās varam iedot, ja ļaujam neredzīgam cilvēkam aptaustīt. Neredzīgam cilvēkam pirkstu galos ir acis.

Fonda vadītāja Sarma Freiberga jau daudzus gadus loloja sapni par iespēju Brīvības piemineki “ieraudzīt” neredzīgam cilvēkam. Līdz beidzot, tas ir noticis!

Fonds Nāc līdzās! ir uzsācis projektu par taktilā objekta – miniatūra Brīvības pieminekļa izveidi bronzā un novietošanu netālu no lielā Brīvības pieminekļa. Brīvības piemineklis ir mūsu valsts simbols un apliecinājums mūsu neatkarībai un brīvībai. Tāpēc tam jābūt pieejamam arī neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem. Uz pieminekļa pamatnes braila rakstā būs vārdi BRĪVĪBAS PIEMINEKLIS un TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI

Esam saņēmuši konceptuālu atbalstu projekta uzsākšanai no Brīvības pieminekļa un Rīgas brāļu kapu padomes. Ir izveidota projekta radošā komanda, kurā strādā tēlnieks Ivars Miķelsons, arhitekte Ilze Rukmane-Poča, Brīvības pieminekļa un Rīgas brāļu kapu padomes priekšsēdētājs Valdis Zatlers un Fonda Nāc līdzās! valdes priekšsēdētāja un idejas autore Sarma Freiberga.

Plānošanas sapulces, projektēšanas, saskaņošanas darbi jau iesākušies. Tūdaļ būs gatava 3D izdruka pieminekļa modelim. Tad to testēs neredzīgie jaunieši, pirms to dos atliešanai bronzā.

Taktilā Brīvības pieminekļa izveidei, tāpat kā K.Zāles Brīvības piemineklim, tiks vākti ziedojumi. Aicinām ikvienu, savu iespēju robežās, atbalstīt ieceri ar ziedojumu!

Ziedojumu varat ieskaitīt Fonda Nāc līdzās! bankas kontā

Swedbankā LV35HABA0551031999299 ar mērķi taktilajam Brīvības piemineklim.

Ziedotāju vārdus publicēsim savā mājas lapā projekta noslēgumā jeb pieminekļa atklāšanas brīdī. Mēs ticam, ka mums izdosiet palīdzēt neredzīgajiem un vājredzīgajiem cilvēkiem ieraudzīt mūsu valstij un tautai tik īpašo Brīvības pieminekli!

Pieminekļa atklāšana paredzēta 15. oktobrī, kad Pasaulē atzīmē Baltā spieķa dienu.

Sekojiet līdzi jaunākajai informācijai www.naclidzas.lv vai Facebook kontā