Š.g. 23. novembrī Rīgā pirmo reizi norisinās “The Baltic Meetup” forums, kurā pieredzes apmaiņas nolūkā tiekas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas galvaspilsētu apkaimju organizāciju līderi. Tas būs pirmais šāda mēroga saiets, kura virsmērķis ir pilsoniskas sabiedrības izaugsmes veicināšana. Pasākumu organizē Rīgas Apkaimju alianse, pulcinot Tallinas, Viļņas un arī Kauņas kopienu pārstāvjus.

“Pieredzes apmaiņas forums tiek rīkots, jo par mūsu kaimiņu lielo pilsētu attīstību un par kopienu darbu tajās zinām nepietiekami. Vēlamies dalīties arī ar savu pieredzi, noskaidrot kopīgos izaicinājumus kopienu darbā un pilsētu pārvaldībā, kā arī vienoties par kopienu memorandu – soļiem, kas stiprinātu kopienas visās trīs Baltijas valstīs”, stāsta Rīgas Apkaimju alianses valdes priekšsēdētāja Alija Turlaja.

Foruma darba sesijās tiks pārrunāti visu valstu apkaimju pārstāvjiem aktuālie jautājumi, kuri sadalīti trīs blokos: 1) kopienas un komunikācija; 2) sekmīgi līdzdalības modeļi; 3) apkaimju aktīvisms un sadarbība.
Foruma jautājumu lokā ir vairākas aktualitātes, kas skar ne tikai Rīgas, bet arī citu Baltijas valstu lielo pilsētu kopienas, piemēram, komunikācija ar valsts un pašvaldības iestādēm, birokrātijas mazināšana, caurspīdīga pilsētas pārvalde, līdzdalīgā budžetēšana, iesaiste pilsētplānošanā, kopienu finansēšanas modeļi un vairāki citi aktuāli jautājumi.

Plānots, ka pēc “The Baltic Meetup” forumā pārrunātā taps memorands, kurš aicinās Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju (VARAM) un Rīgas domi izveidot rīcības stratēģiju apkaimju biedrību/kopienu iesaistei lielo pilsētu attīstības plānošanā. Rīgas Apkaimju alianse 2019. gada 6. februārī aicinās uz tikšanos VARAM un citu ministriju, Rīgas domes un tās departamentu pārstāvjus pārrunāt rīcības plānu birokrātisko un sadarbības šķēršļu mazināšanai labākai un caurspīdīgai Rīgas pārvaldībai, nosakot lielāku iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā.

Organizatori saka lielu paldies “The Baltic Meetup” projekta atbalstītājiem “British Council”, kā arī “Urban Institute Riga” par palīdzību foruma sagatavošanos darbos un moderēšanā.

Rīgas Apkaimju alianse ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kura dibināta ar mērķi līdzdarboties Rīgas pilsētas ilgtspējīgā attīstībā, dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un rīdzinieku dzīves vides kvalitātes uzlabošanā, kā arī labas pārvaldības principa īstenošanā Rīgas pilsētas pašvaldības un valsts iestāžu un iedzīvotāju attiecībās. Rīgas Apkaimju aliansi 2018. gada sākumā nodibināja desmit Rīgas apkaimju biedrības. Šobrīd aliansē ietilpst 12 biedrības: Asociācija Latgales priekšpilsētas attīstībai, Āgenskalna Apkaimes biedrība, biedrība “Berģinieki”, biedrība “Brasa”, biedrība “Kundziņsala”, Čiekurkalna attīstības biedrība, Mangaļsalas iedzīvotāju biedrība, Purvciema Apkaimes biedrība, Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība, Sarkandaugavas attīstības biedrība, Teikas apkaimes biedrība, Vecmīlgrāvja attīstības biedrība.