Tiek izsludināts projektu konkurss „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” pirmo uzsaukumu – apkaimju iniciatīvu projektu īstenošanai Rīgas pilsētā 2018.gadā.

Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij. Konkursu rīko, lai aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde vai jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Rīga un kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas uzlabot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Šajā projektu konkursā var pretendēt arī uz finansējuma saņemšanu apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai Rīgas apkaimēs.

Maksimālais finansiālais atbalsts vienam projektam ir 2 500 eiro. Savukārt maksimālais finansiālais atbalsts viena apkaimju iedzīvotāju foruma organizēšanai ir 1000 eiro.

2018. gada 1. uzsaukuma projektu īstenošana ir jāplāno laika posmā no 01.03.2018. līdz 30.06.2018.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka ir ieviestas izmaiņas Konkursa nolikuma 2. un 6. punktā, kā arī 4. pielikumā! Aicinām savlaicīgi iepazīties ar izmaiņām un tās ievērot.

Projekta konkursa nolikums un aizpildāmās veidlapas atrodamas http://www.iksd.riga.lv/public/90679.html.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2018. gada 23. janvāra plkst. 16.00 RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā, K.Valdemāra ielā 5, kā arī jānosūta elektroniskā formā uz e-pastu [email protected] ar norādi “Pieteikums konkursam”.

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumu , iepazīties ar jau īstenoto projektu pieredzi, un veicinātu sadarbību starp organizācijām, kas darbojas apkaimēs, tiks rīkots apkaimju sadarbības forums . Forums norisināsies 9.janvārī, plkst. 15.00. NVO namā, Ieriķu ielā 43A. Semināram pieteikties sūtot informāciju (vārds, uzvārds, biedrība) uz e-pasta adresi [email protected] Plašāka informācija par pasākumu atrodama http://www.iksd.riga.lv/public/90510.html

Papildinformācija pieejama pie Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas projektu vadītājas vietnieces Sanitas Lāces pa tālruni 67181657 vai e-pastu: [email protected]