projekta afiša

Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils” ir senākā un lielākā interešu izglītības iestāde Rīgā. No 1994.gada mūsu mājvieta ir Rīgas vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis – ēka Krišjāņa Barona ielā 99, kas celta 1880.gadā eklektisma stilā. Šogad savas pastāvēšanas astoņdesmitgadē gribam aktualizēt mūsu mājvietas un tai piegulošās pagalma teritorijas renovēšanas nepieciešamību. Centra teritorijai pastāv daudzas iespējas attīstībai, kā piemēram, āra mācību un atpūtas vietu organizēšana, atraktīvu izglītojošo elementu ierīkošana, ”zaļās” estrādes ar brīvdabas pulcēšanās vietu ierīkošana, u. c. Attīstot zaļo domāšanu, nepieciešams nodrošināt vides pieejamību velosipēdistiem, cilvēkiem ar bērnu ratiņiem un kustību traucējumiem, jānomaina novecojušie celiņu segumi un jāātjauno ūdens noteces sistēma. 

Uzsākot projektu ”BJC “Rīgas Skolēnu pils” pagalms – draudzīga vide ģimenēm ar bērniem”, vēlamies aicināt Centra apkaimes sabiedrību iesaistīties plānotajās aktivitātēs, iepazīties ar mūsu idejām, izteikt savu viedokli un atbalstīt šo iniciatīvu. Sekojiet projekta aktivitātēm mūsu mājas lapā https://www.rsp.lv/ vai Facebook https://www.facebook.com/BjcRigasSkolenuPils/, lai uzzinātu par jaunumiem un konkrētiem plānoto aktivitāšu datumiem jau drīzumā!