Traleru iela

Pagājuša gada 21. decembrī, pamatojoties uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pieņemto lēmumu, uzsākta detālplānojuma izstrāde Traleru ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1456 un 0100 120 1422)..

Detālplānojuma izstrādes rezultātā būs pieejami priekšnoteikumi teritorijas attīstībai, veicot Zemesgabalu racionālu parcelāciju un nosakot plānotās apbūves izvietojumu, kā arī vienlaikus paredzot jaunizveidotajām zemes vienībām atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu un piekļūšanas iespējas pie katras no tām.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA “KI Nekustamie īpašumi”.
Detālplānojuma izstrādātājs – SIA “Layout 17”