Vakarbuļļi

Latvijas Dabas fonds (LDF) projektā GrassLIFE jau piekto gadu ar dažādām metodēm palīdz atjaunot vērtīgās un izzūdošās Latvijas dabiskās pļavas – tostarp arī ar noganīšanu. Lai sāktu jauno ganību sezonu, piektdien, 6. maijā, plkst. 11.00 sešas mobilā ganāmpulka Galovejas šķirnes govis ieradīsies Vakarbuļļu pļavā pie Buļļupes un Lielupes satekas Rīgā.

Ganību sezonas atklāšanā piedalīsies Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis, Latvijas Dabas fonda direktors Ģirts Strazdiņš, kā arī mobilā ganāmpulka koordinators Jānis Andrušaitis.

Ganību sezonas atklāšanas norises vieta: Vakarbuļļu iela 50, Rīga (ģeogrāfiskās koordinātas: 57.000581, 23.938898, LKS koordinātas: 496288, 317452.). Mediji, kā arī vietējie iedzīvotāji, laipni aicināti vērot sezonas atklāšanu.

Šogad daļa no mobilā ganāmpulka visas vasaras garumā darbosies divās Vakarbuļļu pļavās: gan Buļļupes pļavā starp Vakarbuļļiem un Rītabuļļiem, gan pļavā, kura atrodas Buļļupes un Lielupes satekā. Vakarbuļļu pļavās ir sastopams vērtīgais un retais Eiropas Savienības nozīmes biotops Piejūras zālāji, kurš izceļas ar lielu sugu daudzveidību.

Vakarbuļļu teritorijas iedzīvotāji un viesi gotiņas varēs aplūkot gan Buļļupes pļavā starp Vakarbuļļiem un Rītabuļļiem, gan Buļļupes un Lielupes satekas pļavā.

Šajā sezonā mobilais ganāmpulks darbu dabisko pļavu labā veiks arī citās teritorijās Latvijā: Rīgā, Jūrmalā, Siguldā, Līgatnē, Gaujas Nacionālā parka un Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu pļavās. Mobilais ganāmpulks ir izveidots LDF projektā GrassLIFE, un tā īstenotā noganīšana ir instruments augu sugu daudzveidības un pļavu puķu krāšņuma atgūšanai dabiskajās pļavās, kuras ir grūti pieejamas vai nepiemērotas pļaušanai.

Projektu “GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” īsteno Latvijas Dabas fonds, sadarbojoties ar partneriem – Latvijas Universitāti, Vides Risinājumu institūtu, dabas saimniecību “Bekas” un 11 lauku saimniecībām visā Latvijā.  Vairāk informācijas par projektu GrassLIFE: www.grasslife.lv

Papildu informācija: Liene Brizga-Kalniņa LDF komunikācijas vadītāja, tālr. +371 29110527, e-pasts: liene.brizga@ldf.lv