Viedā pilsēta

Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja (PAK) 11. aprīlī izskatīja lēmumprojektu par Rīgas pašvaldības inovāciju fonda darbības iekšējo noteikumu apstiprināšanu. Fonda mērķis ir sekmēt viedas pilsētas attīstību un inovatīvu projektu īstenošanu Rīgā. Lēmumprojektu vēl jāapstiprina Rīgas domei.

Rīgas inovāciju fonda līdzekļi paredzēti ar viedās pilsētas attīstību un inovatīvu ideju realizēšanu saistītiem pašvaldības institūciju projektiem, programmām un pasākumiem, kas nodrošinās pašvaldības pakalpojumu uzlabošanu, digitalizēšanu, modernizēšanu, kā arī veicinās jaunu un inovatīvu pakalpojumu izstrādi un ieviešanu. Inovāciju fonda finansējumu veidos pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi, bet fonda administrēšanu veiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Fonda līdzekļu pārdales un izlietojuma kontroles nodrošināšanai tiks izveidota fonda komisija, kas pieņems lēmumus par iesniegto projektu finansēšanu.

Fonda uzdevumi ir veicināt Rīgas viedās pilsētas attīstību, sniegt atbalstu pašvaldības institūcijām inovatīvu projektu īstenošanā un sniegto pakalpojumu uzlabošanā. Vienlaikus fonds sekmēs pilotteritoriju attīstību Rīgā, risinās projekta testēšanu prototipa līmenī,  atbalstīs inovatīvo iepirkumu jeb ārēju tehnoloģiju iegādi testēšanas vajadzībām, sniegs atbalstu izpētēm, t.sk. sadarbībā ar pētniecības institūcijām u.c.