Rokas

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs informē, ka saskaņā ar vērtēšanas komisijas lēmumu sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkursā Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām sabiedrības integrācijas projektu īstenošanai finansiālu atbalstu saņem 15 projekti par kopējo summu 31 079,25 EUR, tajā skaitā pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības jomā – 6 projekti (viena projekta joma tika precizēta), sociālās integrācijas veicināšanas jomā – 4 projekti, iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršanas jomā – 3 projekti un brīvprātīgā darba attīstības jomā – 2 projekti.

Pavisam konkursā tika iesniegts 16 projektu pieteikums par kopējo summu 33579,25 EUR. Pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības tematiskajā jomā iesniegti 5 projekti, sociālās integrācijas veicināšana tematiskajā jomā – 6 projekti, iecietības veicināšanas un jebkādas diskriminācijas novēršanas tematiskajā jomā – 3 projekti un brīvprātīgā darba attīstības jomā – 2 projekti.

Atbalstīto projektu saraksts pieejams šeit: