RĪGAS PILSĒTAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRĀ JŪS VARAT: 

• ātri, ērti un vienkārši saņemt pašvaldības pakalpojumus
• atrisināt visus jautājumus vienuviet
• gūt atbalstu savām iniciatīvām

APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS (AIC) RĪGAS IEDZĪVOTĀJIEM NODROŠINA ŠĀDUS PAKALPOJUMUS: 

 • vispārīga informācija un konsultācijas par pašvaldības kompetencē esošiem jautājumiem;
 • autorizācijas tiesības pakalpojumu portālā www.eriga.lv;
 • pašvaldībai adresēto dokumentu pieņemšana;
 • dzīvesvietas deklarēšana, izziņu izsniegšana;
 • vēlēšanu apgabala maiņa, paraksta apliecināšana;
 • nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības izsniegšana, atjaunošana;
 • visu veidu ielu tirdzniecības atļaujas;
 • pašvaldības pakalpojumu pieprasīšana;
 • atbalsta sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem.

RĪDZINIEKIEM NODROŠINĀTAS SEKOJOŠAS LĪDZDALĪBAS IESPĒJAS PAŠVALDĪBAS DARBĀ: 

 • piedalīties attīstības, plānošanas dokumentu, būvniecības ieceru un citu jautājumu sabiedriskajās apspriešanās;
 • iesniegt savus priekšlikumus pašvaldības darba un pilsētvides uzlabošanai;
 • reizi gadā pieteikt savu projektu līdzdalības budžeta konkursā un balsot par labākajām idejām;
 • sekot līdzi Rīgas domes komitejās, domes sēdēs un dažādu konsultatīvo padomju sēdēs izskatāmajiem jautājumiem un piedalīties sēdēs;
 • apvienoties biedrībās (tajā skaitā apkaimju biedrībās), iesaistīties biedrību aktivitātēs un dažādos projektu konkursos;
 • būt brīvprātīgajam un iesaistīties dažādu sporta, kultūras, sociālās jomas un citu pasākumu īstenošanā;
 • piedalīties sabiedrības integrācijas un apkaimju iniciatīvu projektu konkursos;
 • bez maksas izmantot AIC telpas un pasākumu aprīkojumu pasākumiem, kas veicina sabiedrības saliedēšanu.

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80000800

[email protected]