Arhīvs birkai: Atbalsts Ukrainai

Rīga, 15. maijs, 2024 – Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds nodrošina finansējumu projektam, kas veltīts Ukrainas bērnu integrācijai Latvijas kultūrtelpā. Pasākuma mērķis ir sekmēt integrāciju, izmantojot dažādas radošas, izaugsmi veicinošas un praktiskas aktivitātes.

✅ Radošā biedrība “Priekumus” piedāvā bezmaksas apzinātības un radošuma nodarbību ciklu, kurā aicināti piedalīsies 10 ukraiņu un 5 vietējo Rīgas iedzīvotāju bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem. Līdz gada beigām tiks realizēti četri nodarbību cikli. Tuvākās nodarbības notiks četras ceturtdienas no plkst 17:00 līdz 19:45, sākot no 6. jūnija.

Afiša

Projekta mērķis ir veicināt bērnu pašizaugsmi un radošumu, nodrošinot iespēju darboties un mācīties kopā ar citiem bērniem no abām kultūrām. Dalībniekiem ir jāpiedalās visās četrās cikla nodarbībās.

Vietu skaits nodarbībās ir ierobežots, tādēļ aicinām interesentus pieteikties savlaicīgi. Projekta realizācijā tiks veikta dalībnieku foto fiksācija, kā arī materiāli var tikt izmantoti projekta publicitātes nodrošināšanai.

Pieteikšanās un papildu informācija pieejama biedrības “Priekumus” facebook lapā.

 

Rīgas dome trešdien, 15. maijā, nolēma piešķirt 70 000 eiro Bērnu slimnīcas fondam psiholoģiskā atbalsta nometņu organizēšanai galvaspilsētā karā cietušās Ukrainas bērniem.

Jau vēstīts, ka Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis un Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa aprīlī šādu nometņu organizēšanai parakstīja sadarbības un finansējuma memorandu.

“Šī gada februārī Kijivā, tiekoties ar pilsētas mēru Vitāliju Ķļičko un Ukrainas parlamenta pārstāvjiem, viena no mūsu sarunu tēmām bija praktiskais atbalsts karā cietušajiem, tai skaitā bērniem, kuriem ir jādod iespēja atpūsties no kara. Pat viens karā cietis bērns ir daudz par daudz, tādēļ Rīgas atbalsts šādām psiholoģiskā atbalsta nometnēm ukraiņu bērniem un viņu mammām vai aizbildņiem ir pašsaprotama lieta, un es esmu ļoti gandarīts, ka Rīgas partneris šajā svarīgajā darbā ir Bērnu slimnīcas fonds. Viņi piesaista labākos profesionāļus, lai palīdzētu pārdzīvot bērniem un jauniešiem kara šausmas, kuru ietekmi ar prātu nemaz nevar aptvert un saprast,”

uzsver V. Ķirsis.

Memoranda mērķis ir organizēt psiholoģiskā atbalsta nometnes ukraiņu bērniem, kuri šobrīd atrodas Ukrainā un kuriem ir nepieciešams atbalsts veselības uzlabošanā. Sadarbības memorands paredz finansiāla atbalsta nodrošinājumu 70 000 eiro apmērā no Rīgas pašvaldības puses Bērnu slimnīcas fondam nometņu organizēšanai un ceļa izdevumu segšanai bērnu dalībai nometnēs, kā arī paredz fonda sadarbību ar Ukrainas lielāko bērnu slimnīcu ’’Okhmatdyt’’.


Rīgas pašvaldība kopš 2022. gada 24. februāra, kad sākās Krievijas pilna apmēra iebrukums Ukrainā, sniegusi nepārtrauktu un apjomīgu atbalstu Ukrainai tās cīņā pret iebrucējiem, kā arī turpina sniegt atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ieradušies Rīgā, lai rastu patvērumu.

 

Piektdien, 22. martā, no plkst. 17:00 līdz 20:00, Latvijas Universitātes galvenajā ēkā (Raiņa bulvāris 19, Rīga) norisināsies biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem” rīkotā “Dzīvā (prasmju) bibliotēka”. Tās laikā būs iespēja iepazīties ar ukraiņu un latviešu svētku tradīcijām, izveidot Saules ratu un košu ukraiņu svētku dekoru, kopā baudīt tradicionālus gardumus, mācīties latviešu tautas dejas kopā ar folkgrupu “Kokles” un dziedāt ukraiņu dziesmas kopā ar ansambli “Дівчата.UA”.

Dalībnieki varēs apmeklēt četras dažādas bibliotēkas:

• dzīvo stāstu bibliotēku, kurā norisināsies viktorīna par Masļeņicas svinēšanas tradīcijām Ukrainā un Lieldienām Latvijā;
• praktisko zināšanu bibliotēku, kur dalībnieki varēs izgatavot svētku dekorus pēc latviešu un ukraiņu tradīcijām, apgūt latviešu tautas dejas kopā ar folkgrupu “Kokles” un dziedāt ukraiņu dziesmas;
• garšu bibliotēku, kur būs iespēja baudīt debesmannu un ukraiņu Lieldienu kūku, kā arī uzzināt to pagatavošanas noslēpumus;
• spēļu bibliotēku, kur ikviens varēs atrast sev piemērotu galda spēli.

🟩 Dalība pasākumā ir bez maksas, taču pasākumam ir ierobežots apmeklētāju skaits, tāpēc aicinām savu dalību pieteikt iepriekš, aizpildot elektronisko pieteikšanās anketu, kas pieejama – ŠEIT  vai zvanot pa tālruni +371 28813184 Irina.

Biedrības „Gribu palīdzēt bēgļiem” mērķis ir sniegt praktisku, tūlītēju un brīvprātīgu palīdzību patvēruma meklētājiem, bēgļiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, vienlaikus veicinot šo cilvēku integrāciju Latvijā.

“Gribu palīdzēt bēgļiem” ziedojumu konts: LV24HABA0551041611130.

Projekta finansējumu nodrošina Eiropas Savienība Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros.

 

 

Pirmdien, 25. martā, no plkst.12.00 līdz 14.00 Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem, Pāles ielā 9, notiks 25. darba birža, kurā piedāvās aptuveni 180 vakances.

Darba biržā ar saviem darba piedāvājumiem iepazīstinās SIA “Rīgas namīpašnieks”, SIA “Rīgas veselības centrs”, Rīgas 1.slimnīca, “Rīgas Namu pārvaldnieks”, Rīgas ūdens”, “Rīgas meži”, SIA “Kūriņš”, mazumtirdzniecības uzņēmums “Rimi”, “Rīgas satiksme”, SIA “Sadzīves pakalpojumi”, Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs. Šajā darba biržā konsultācijas par dažādiem nodarbinātības jautājumiem sniegs arī Nodarbinātības valsts aģentūra.

Iepriekšējās 24 darba biržās Ukrainas civiliedzīvotājiem kopā piedāvātas ap 4500 vakances. Tajās piedalījušies aptuveni 100 uzņēmumu, kopā tās apmeklējuši ap 5000 Ukrainas civiliedzīvotāju.

Uzņēmēji, kuri ir gatavi piedāvāt darbu Ukrainas civiliedzīvotājiem turpmākajās darba biržās Rīgas atbalsta centrā Pāles ielā 9, aicināti aizpildīt anketu par piedāvātajām vakancēm.

🟩 Anketa pieejamaŠEIT 

Papildu informāciju var saņemt pie Rīgas atbalsta centra Ukrainas iedzīvotājiem projektu koordinatores Egijas Straujumas – e-pasts: egija.straujuma@riga.lv, tālrunis +371 29186844.

Konkursa mērķis ir konkursa kārtībā atbalstīt projektus, kas nodrošina Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos sabiedrībā, t. sk. darba tirgū.

Projekta labuma saņēmēji ir Rīgas pilsētā dzīvojošie Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri bēg no Krievijas militārās agresijas Ukrainā, paredzot tiem integrācijas pasākumus un mijiedarbības iespējas ar vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta pieteicējs var būt biedrība vai nodibinājums, kura darbība saistīta ar sabiedrības integrācijas jautājumiem un kurš savu darbību veic pašvaldības administratīvajā teritorijā. Projekta aktivitātes jāīsteno Rīgā, izņemot specifiskas aktivitātes, to atbilstoši pamatojot.

🔹 Līdzfinansējums tiek piešķirts šādu atbalsta pasākumu īstenošanai Ukrainas civiliedzīvotājiem:

● sociālā iekļaušanās sabiedrībā (radošas un lietderīgas brīvā laika aktivitātes savstarpējās mijiedarbības veicināšanai starp Rīgas iedzīvotājiem un Ukrainas civiliedzīvotājiem, aktivitātes sociāli psiholoģiskā atbalsta nodrošināšanai, prasmju paaugstināšanai un iekļaušanai sabiedrībā u. c.);
● brīvā laika un neformālās izglītības aktivitāšu nodrošināšana bērniem un jauniešiem, lai veicinātu iekļaušanos sabiedrībā;
● iekļaušanās darba tirgū (apmācības uzņēmējdarbības jautājumos, konsultācijas, mentora pakalpojumi u. c.);
● jebkādas diskriminācijas novēršana (aktivitātes starpkultūru dialoga veicināšanai, sabiedrībā valdošo stereotipu izskaušanai u. c.);
● interešu aizstāvības nodrošināšana (juridiskās konsultācijas, interešu pārstāvniecība, apmācības u. c.).

🔹 Vienam projektam var piešķirt līdzfinansējumu līdz 9999,99 euro, nepārsniedzot 90 % no projekta kopējās tāmes. Projekta pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāks kā 10 % apmērā no kopējām projekta izmaksām.

🔹 Projektu īstenošana jāplāno laika posmā no 2024. gada 15. maija līdz 2024. gada 31. decembrim.

Projektu aktivitāšu norisei var pieteikties bezmaksas telpām Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem Pāles ielā 9, Rīgā vai pašvaldības piedāvātajām bezmaksas telpām Rīgas nevalstiskajām organizācijām.
Par telpu izmantošanas iespējām Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem, lūdzam sazināties ar Egiju Straujumu, tālrunis 29180866, e-pasts egija.straujuma@riga.lv. Par pašvaldības piedāvāto bezmaksas telpu izmantošanas iespējām nevalstiskajām organizācijām, informācija pieejama tīmekļa vietnes www.apkaimes.lv sadaļā https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/telpu-lietosana/#top

Kopējā summa, kas pieejama projektu īstenošanai ir līdz 300 000 euro.

🔹 Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 25. marts plkst. 12.00.

Projektu pieteikumi iesniedzami elektroniska dokumenta veidā, aizpildot tos valsts valodā un sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu, elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv vai Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra oficiālo e-adresi ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam iepazīties ar projektu konkursa nolikumu, tā pielikumiem un Rīgas domes 05.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-192-sn “Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā”.

📌 Visa informācija par konkursu – ŠEIT

📌  Lai palīdzētu pretendentiem sagatavot projekta pieteikumus, 12. martā plkst. 15.00 tiks rīkots informatīvs seminārs tiešsaistes platformā MS Teams. Semināram aicinām pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu – ŠEIT  līdz 11. martam.

Papildus informācijai par projektu konkursu lūdzam sazināties ar Daci Paegli, Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītāju pa tālruni 67012614 vai e-pastā dace.paegle@riga.lv.

Līdzfinansējums projektu īstenošanai tiek piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta informatīvo ziņojumu “Par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā Mehānisma Ārkārtas palīdzības finanšu instrumenta projekta “Atbalsts pārvietotajām personām no Ukrainas Latvijā” īstenošanu” (Ministru kabineta 13.06.2023. sēdes lēmums, prot. Nr. 32 42§) un Rīgas domes 05.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-192-sn “Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā”.

Gribi kļūt par buddy? Nāc uz apmācībām biedrībā “Patvērums “Drošā māja””! Plānojam divas grupas – Rīgā un Liepājā. Pirmā nodarbība plānota 9. martā (gan Rīgā, gan Liepājā). Apmācību noslēgumā izsniegsim apliecinājumu par apgūto kursu.

Buddy – tā ir atbalsta persona, kas palīdz Ukrainas kara bēgļiem pirmajā laikā Latvijā.
Kas var pieteikties: ikviens, kurš vēlas palīdzēt iekļauties Latvijas sabiedrībā Ukrainas kara bēgļiem un spēj pieņemt kultūru atšķirības. Aicināti arī ukraiņi, kas Latvijā uzturas jau no kara sākuma.
Nodarbības vadīs: pieredzējuši profesionāļi, kas biedrībā “Patvērums “Drošā māja”” ikdienā strādā ar Ukrainas kara bēgļiem.

TĒMAS:

  • komunikācija un ētika,
  • konfidencialitāte,
  • kultūru atšķirības,
  • darbs ar informāciju,
  • dažādu iestāžu kompetences sfēras.

Apmācību valoda: latviešu

Piesakies līdz 29. februārim: https://forms.gle/TprrVh5pxd621TvAA
Apmācības organizē “Patvērums “Drošā māja”” ar ASV Valsts departamenta finansiālu atbalstu.
Papildus informācijai zvani: +371 28452124

Jau trešo gadu pēc kārtas, paužot atbalstu Ukrainai, kas turpina ciest no Krievijas militārās agresijas, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties galvaspilsētā notiekošajās atbalsta akcijās un pasākumos. 24. februārī iedzīvotāji aicināti apmeklēt mītiņu “Kopā līdz uzvarai!”, labdarības koncertus “Kopā ar Ukrainu” un “Stop the war”. Solidarizējoties ar ukraiņu tautu, uz Rīgas Kongresu nama fasādes trīs dienas būs skatāms īpašs audiovizuāls stāsts, Ukrainas karoga krāsās tiks izgaismots Rātsnams un Brīvības piemineklis.

Uz Rīgas Kongresu nama fasādes būs iespējams vērot Ukrainas atbalstam veltītu audiovizuālu projekciju “#WESTANDWITHUKRAINE”, kuru veido starptautiski pazīstamais čehu gaismas mākslinieks Alekss Doviss (Alex Dowis). Viena no galvenajām mākslinieka daiļrades iezīmēm ir grafiti veidošana ar luminiscējošām krāsām, tādējādi radot spilgtus un izteiksmīgus gaismas mākslas darbus. Tā tiks demonstrēta 23., 24. un 25. februārī, no plkst. 18.00 līdz plkst. 23.00.

Tāpat 24. februārī Rīgas pieminekļu aģentūra no saulrieta līdz saullēktam Ukrainas karoga krāsās izgaismos Brīvības pieminekli, kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā katru vakaru dzeltenzilie toņi iemirdzas arī uz Rātsnama fasādes.

Tostarp šī gada Ukrainas atbalsta kampaņas grafiskie risinājumi, kas izvietoti pilsētvidē, tapuši sadarbībā ar Rīgā dzīvojošajiem ukraiņiem. Ukraiņu bēgļi Rīgā tika aicināti pabeigt dažādus teikumus latviešu valodā, tādējādi paužot savas kara laika identitātes šķautnes. Rezultātā pilsētvides plakātos visā pilsētā lasāmas frāzes, kurās ukraiņi pauduši ne tikai, ko vēlētos, bet arī, ko var un dara Rīgā.

24. februārī arī Rātsnama zvani vienosies melodijā Ukrainas atbalstam – plkst. 9.00, 12.00, 15.00 un 18.00 tie ierasto skaņdarbu vietā atskaņos dziesmu “Lūgšana par Ukrainu” (Духовний Гімн України).

Pie Brīvības pieminekļa 24. februārī no plkst. 12.30 notiks mītiņš “Kopā līdz uzvarai!”. Pasākuma organizatori – Latvijas Pilsoniskā alianse – uzsver, ka tuvojamies jau trešajam Krievijas izraisītā pilna mēroga kara gadam Ukrainā, kas nozīmē, ka solidaritātei un atbalstam šogad jābūt vēl spēcīgākam. Pasākuma dalībniekus uzrunās Latvijas un Ukrainas amatpersonas un sabiedriskie aktīvisti. Vienlaikus Bastejkalnā darbosies ierakumu sveču darbnīcas un mantu ziedojumu punkti.

Mītiņa dalībnieki ir aicināti ņemt līdzi Ukrainas un Latvijas karogus, apģērbā iekļaut Ukrainas karoga krāsas, kā arī dzeltenus un zilus ziedus un svecītes, kuras varēs nolikt pie Brīvības pieminekļa un Ukrainas vēstniecības.

Godinot Ukrainu un pieminot karā kritušos, 24. februārī plkst. 15.00 Rīgas Domā notiks dievkalpojums.

Savukārt Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā plkst. 18.30. notiks labdarības koncerts “Kopā ar Ukrainu”. Tajā zināmi latviešu un ukraiņu dziedātāji un mūziķi apvienosies muzikālā pasākumā, lai paustu Ukrainas tautai savu solidaritāti un atbalstu. Pasākumā uzstāsies etnogrupa “Ogas”, Ralfs Eilands, Andrejs Osokins, Jānis Stībelis, Marija Naumova, Miks Galvanovskis, Kārlis Kazāks, grupa “Sudden Lights”, Intars Busulis un Abonementa orķestris, Markus Riva, Viktorija Prituļaka and Anastasia Vasilenko. Ienākumi no koncerta tiks novirzīti Ukrainas atbalstam. Ziedojumu saņēmējus izvēlēsies Ukrainas vēstniecība. Latvijā un labdarības fonds Ziedot.lv. Biļetes var iegādāties “Biļešu paradīze” kasēs un https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/137229

Solidarizēties ar ukraiņu tautu, pašvaldība aicina apmeklēt arī regeja mūzikas apvienības “Riga Reggae” akustisko koncertu “Stop the war” kultūras centrā “Imanta” 24. februārī plkst. 19.00. Apvienība izpilda gan savas, gan citu autoru kompozīcijas, kas skar sociāli svarīgas, bet vienkāršas un visiem labi saprotamas vērtības, tādas kā – miers, mīlestība, brīvība, līdzcietība, vienlīdzība un prieks. Bezmaksas ielūgumu rezervācija “Biļešu paradīze” kasēs un https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/136363.

Rīgas rātsnamā 14. februārī tika godināti astoņi uzņēmumi, kuri jau ilgstoši palīdz nodrošināt patīkamāku Rīgas atbalsta centra Ukrainas iedzīvotājiem apmeklējumu.
Goda rakstus uzņēmējiem pasniedza Rīgas mērs Vilnis Ķirsis, vicemēre Linda Ozola un Ukrainas atbalsta centra vadītājs Pēteris Grūbe.

Rīgas atbalsta centrs Ukrainas iedzīvotājiem jau gandrīz divus gadus sniedz palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri atrod patvērumu Rīgā. No 2024. gada janvāra tas atrodas Pāles ielā 9. Centrā iespējams reģistrēt savu dzīvesvietu Rīgā, pieteikties sociālajai palīdzībai un saņemt konsultācijas par pašvaldības piedāvātajiem sociālajiem pakalpojumiem, reģistrēt bērnus pašvaldības izglītības iestādēs, pieteikties uzturēšanās atļaujām, izgatavot personalizētos e-talonus, apmeklēt nodarbības un pasākumus.

Lai saņemtu visus nepieciešamos pakalpojumus, centrā var nākties pavadīt vairākas stundas. Lai gaidīšana būtu patīkamāka un ērtāka, vairāki uzņēmumi bez atlīdzības palīdz rūpēties par to, lai apmeklētājiem būtu pieejams bezmaksas internets, kafija, ūdens, gardumi, kā arī palīdz par centra aprīkojumu.

Rīgas mērs Vilnis Ķirsis, sveicot uzņēmējus, uzsvēra: “Rīga atbalstīs Ukrainu, cik ilgi vien vajadzēs. Es zinu, ka sniegt nepārtrauktu un ilgstošu atbalstu nav viegls uzdevums. Nogurumu no kara jutu, nesen viesojoties Ukrainā, un tas redzams arī šeit, Latvijā. Tāpēc īpaša pateicība jāizsaka tiem, kas bez īpaša pamudinājuma sniedz atbalstu Ukrainai un ukraiņiem, kad ieradušies Rīgā. Jāiztur būs vēl, un mēs nezinām, cik ilgi, bet mēs būsim kopā ar Ukrainu līdz uzvarai.”

Rīgas vicemēre Linda Ozola: “Rīgas atbalsta centrs Ukrainas civiliedzīvotājiem ir kļuvis par simbolu Rīgas nelokāmajai solidaritātei ar Ukrainas tautu un tiek ļoti novērtēts gan no Ukrainas puses, gan starptautiski. Tajā nozīmīgu artavu snieguši arī vairāki Latvijas uzņēmumi, kuri centru ilgstoši atbalstījuši gan ar dažāda veida produktiem, gan pakalpojumiem, lai tas vēl pilnvērtīgāk varētu palīdzēt Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tas nav pašsaprotami un mēs patiesi novērtējam to.”

Uzņēmumi SIA “Coffee Address” un SIA “King Coffee Service” rūpējas par to, lai Rīgas atbalsta centra klientiem būtu pieejama svaiga un garda kafija. Uzņēmumi nodrošina gan kafijas automātus un to apkopi, gan kafijas pupiņas. Talkā nāk arī AS “Agrolats” grupas uzņēmumi. “Tērvetes AL” jeb Tērvetes alus darītava ik mēnesi piegādā centram ūdeni un atspirdzinošus bezalkoholiskos dzērienus, savukārt SIA “Tērvete Food” centra apmeklētājiem jau gandrīz divus gadus dāvina “Druvas” saldējumu. SIA “Maxima Latvija” katru mēnesi mazākajiem centra apmeklētājiem nodrošina sulas un batoniņus.

Par tīriem paklājiem, dezinfekcijas automātiem un dezinfekcijas līdzekļiem bez maksas gādā AS “Elis”. SIA “Baltic Travel Group” nācis talkā, lai palīdzētu iekārtot birojus un mācību telpas Pāles ielā 9, ziedojot mēbeles.

Lai Ukrainas civiliedzīvotājiem Rīgas atbalsta centrā būtu pieejams bezmaksas bezvadu internets, SIA “Latvijas Mobilais Telefons” izvietojis rūterus. Tāpat LMT jau divus gadus Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri pirmo reizi ierodas un reģistrējas Rīgā, piedāvā mobilo sakaru SIM kartes un 90 dienas nodrošina bezmaksas zvanus uz numuriem Eiropā un Ukrainā.

Pasākumā uzstājās ukraiņu dziedātāja no Mariupoles Anastasija Vasiļenko, kura šobrīd atradusi patvērumu Rīgā un ir arī iemācījusies latviešu valodu. Viņa izpildīja pašas sacerēto dziesmu “Rītausma”.

Rīgas atbalsta centrs Ukrainas iedzīvotājiem darbojas kopš 2022. gada 7. martā. Tas vairākas reizes mainījis atrašanās vietu, bet šobrīd pakalpojumus sniedz Pāles ielā 9.

Foto:
https://flic.kr/s/aHBqjBe8H4

Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis un vicemēre Linda Ozola šonedēļ darba vizītē apmeklēja Ukrainas galvaspilsētu Kijivu, kur pārrunāja abu pašvaldību iespējas sniegt savstarpēju palīdzību un vienojās par tālāko sadarbību informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanas un digitalizācijas jomā.

Tiekoties ar Kijivas mēru Vitāliju Kļičko, V. Ķirsis uzsvēra, ka Latvija un Rīga turpinās sniegt visu iespējamo atbalstu Ukrainai.

“Pirmkārt, ko varam darīt, ir atbalstīt Ukrainu politiskajā arēnā un valdības līmenī – gādāt, runāt, atbalstīt, lai Ukrainu uzņemtu Eiropas Savienībā, lai nekavētos un paplašinātos šai valstij sniegtā palīdzība. Mums vajag turpināt runāt un atgādināt par Krievijas patieso seju. Šādos brīžos, kad notiek nelaime, vislabāk izgaismojas, kas ir mūsu draugi un sabiedrotie. Pašvaldības līmenī turpināsim Ukrainas civiliedzīvotājiem palīdzēt iejusties Rīgā un radīt drošības sajūtu, kā arī atvieglosim Ukrainas iedzīvotāju ikdienu ar tādu tehnisko nodrošinājumu kā autobusi, traktortehnika un citos veidos. Esam ļoti pateicīgi, ka tik sarežģītos un izaicinošos apstākļos Kijiva arī atrod iespējas, kā palīdzēt Rīgai – ar savām zināšanām un pieredzi digitālajās un civilās aizsardzības jomās,”

norādīja Rīgas domes priekšsēdētājs.

“Latvija un Rīga bija vieni no pirmajiem Eiropā, kuri sniedza palīdzīgu roku no kara bēgošajiem ukraiņiem. Šis atbalsts mums ir ļoti svarīgs, iedrošinot arī citus paust atbalstu Ukrainai. Turklāt tas, ka mūsu draugi viesojas Kijivā, ir īpaši nozīmīgi – tā dod katram ukrainim pārliecību un iedrošinājumu, ka šajā cīņā mēs neesam vieni. Neskatoties uz izaicinājumiem, mēs lepojamies ar savu pilsētu – vēlamies par to runāt, rādīt un dalīties pieredzē,”

atzina V. Kļičko.

“Deviņdesmitajos gados Latvija saņēma apjomīgu Ziemeļvalstu atbalstu Eiropas integrācijas procesā. Tagad, jau teju 20 gadus esot Eiropas Savienības dalībvalstij, mums ir gan iespēja, gan morāls pienākums atbalstīt Ukrainu viņu Eiropas integrācijas procesā. Un šī mūsu pieredze viņiem ir neatsverama. Vienlaikus mēs pretī no ukraiņiem, lai cik grūtā situācijā viņi neatrastos, saņemam atbalstu tajā, kā strauji un efektīvi attīstīt civilo aizsardzību un drošības kultūru savā sabiedrībā,”

akcentēja L.Ozola.

Vizītes laikā Rīgas domes vadība arī tikās ar Ukrainas – Latvijas parlamentārās sadraudzības grupas pārstāvjiem, kur dalījās ar ieteikumiem un pieredzi civilās aizsardzības, apziņošanas un mobilizēšanas jomā, pārrunāja labākos sadarbības modeļus krīzes situācijās, brīvprātīgo piesaistē, mācību trauksmju organizēšanā, sieviešu iesaistē militārajā jomā, sadarbībā starp pašvaldībām un citos jautājumos.

Tāpat sarunu laikā tikšanās dalībnieki ieskicēja potenciālās Ukrainas vajadzības nākotnē, kur varētu noderēt Rīgas palīdzība. Ukrainas pārstāvji atzīmēja, ka būtu ļoti pateicīgi par jebkādu atbalstu bērniem, piemēram, organizējot bērnu nometnes, tādējādi radot iespējas sajusties “normāli” un cilvēcīgi. Tāpat būtu nepieciešams turpināt rehabilitāciju karavīriem un Latvijas militāro mācību infrastruktūras izmantošanu ukraiņu jauniešiem.

Lai iepazītos ar Kijivas pieredzi pilsētas savienošanā vienā pārredzemā digitālā ekosistēmā, Rīgas domes vadība apmeklēja Kyiv Digital komandu viņu IT komandcentrā. Abu galvaspilsētu mēri arī parakstīja memorandu par sadarbību informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanas un digitalizācijas jomā. Memorandā abas puses apliecināja Eiropas vērtības – demokrātiju, brīvību un tiesiskumu, kā arī vēlmi sadarboties ilgtspējīgas pilsētvides attīstības un citās savstarpēja izdevīguma un labklājības jomās. Tāpat memorands paredz stiprināt sadarbību un pieredzes apmaiņu arī civilās aizsardzības jautājumos ilgtspējīgai attīstībai, lai atbalstītu abu valstu labklājību un attīstību.

Rīgas pašvaldības pārstāvji arī saņēma atzinīgus vārdus no kijiviešiem par dāvinātajiem uzņēmuma “Rīgas satiksme” autobusiem, kas kalpojot labi un ar citiem numuriem, bet joprojām mums ierastajās krāsās katru dienu kursē pilsētas ielās.

Jau vēstīts, ka kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Rīga Kijivai ir uzdāvinājusi 31 sabiedriskā transporta autobusu, kas bija piepildīti ar 150 tonnām rīdzinieku ziedotās humānās palīdzības, Mikolajivas pilsētai ir ziedojusi 200 000 eiro, lai pilsētā atjaunotu dzeramā ūdens apgādi, ziedojusi 200 000 eiro 115 ģeneratoru un 100 siltuma pūtēju nosūtīšanai uz Ukrainu.

Arī citas Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības aktīvi iesaistās atbalsta sniegšanā Ukrainai. SIA “Rīgas ūdens”, SIA “Rīgas Dzemdību nams” un SIA “Rīgas meži” kopā ziedojušas 30 000 eiro Ukrainas atbalstam, SIA “Rīgas 1. slimnīca” ziedojusi medicīnas preces 10 000 eiro apmērā, AS “RĪGAS SILTUMS” uzdāvinājis Ukrainai astoņus ģeneratorus ar kopējo vērtību 11 230 eiro. Papildus autobusiem, SIA “Rīgas ūdens”, SIA “Rīgas meži” un SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” Ukrainai ziedojušas kopā 24 transportlīdzekļus. Rīgas dzemdību namā kopš kara sākuma līdz 7. decembrim pasaulē nākuši 148 ukraiņu bērniņi. SIA “Rīgas veselības centrs” ziedojis Svitlovodskas slimnīcai Ukrainā rentgena iekārtu. Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrībās strādā ap 70 Ukrainas civiliedzīvotāju, tāpat vairāki desmiti nodarbināti Rīgas pašvaldības iestādēs.

Biedrība “Lab Futura” aicina Ukrainas iedzīvotājus piedalīties uzņēmējdarbības kursos, kas norisināsies šī gada februārī klātienē un tiešsaistē.

🔹 Uzņēmējdarbības kurss klātienē notiks 1., 6. un 8. februārī plkst. 17:30-20:30 Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem, Pāles ielā 9.
🔹 Uzņēmējdarbības kursi tiešsaistē notiks 1., 6., 8. un 13. februārī plkst. 18:00-20:15 Zoom platformā.

Kursu laikā būs iespējams saņemt arī individuālas konsultācijas.

🔹 Kursu noslēgumā 16. februārī plkst. 17:30 norisināsies diskusija ar pieredzes stāstiem par uzņēmējdarbības uzsākšanu Rīgā un Latvijā. Diskusija notiks Rīgas centrā, Latvijas Nacionālajā dabas muzejā, Krišjāņa Barona ielā 4.

Uzņēmējdarbības kurss ļaus nonākt no idejas par biznesa uzsākšanu līdz konkrētam plānam uzņēmuma veidošanai Latvijā. Kursa dalībnieki novērtēs savu gatavību kļūt par uzņēmēju, izvēlēties sev piemērotāko uzņēmējdarbības veidu, formulēs savu biznesa ideju un veidos biznesa modeli, izmantojot Lean Canvas metodi. Kurss arī iepazīstinās ar dažādiem finansējuma avotiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un iespējām izveidot savu uzņēmumu Latvijā, kļūstot par pašnodarbinātu personu vai nodibinot SIA.

🔹 Vairāk informācija un pieteikšanās anketaŠEIT

Projektu “Es – rīdzinieks un uzņēmējs!”, Nr. RAIC-23-18-lī, īsteno biedrība “Lab Futura”. Projekta finansējumu nodrošina Eiropas Savienība Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros.