2024
Atbalsta programma apkaimju biedrībām

Apkaimes

Noslēdzies

2024.gadā 24 biedrības saņēma lēmumu Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanu.

7 biedrībām piešķirts atbalsts 1000 EUR apmērā:

 1. "Ziepniekkalna apkaimes biedrība" (Reģ. Nr.40008303173);
 2. “Biedrība Rītabuļi” (Reģ. Nr. 40008214689);
 3. Biedrība "Grīziņkalna apkaimes biedrība" (Reģ. Nr. 40008319649);
 4. Sarkandaugavas attīstības biedrība (Reģ. Nr. 40008190944);
 5. "Jaunciema attīstības biedrība" (Reģ. Nr. 40008287076);
 6. Juglas attīstības biedrība (Reģ. Nr. 40008309246);
 7. "Zasulaukam un Šampēterim" (Reģ. Nr. 50008288891).

17 biedrībām tiek piešķirts atbalsts 3000 EUR apmērā:

 
 1. Mangaļsalas iedzīvotāju biedrība (Reģ. Nr. 40008250158);
 2. Dzirciema un Iļģuciema apkaimju biedrība (Reģ. Nr. 40008304802);
 3. Brasa (Reģ. Nr. 40008270385);
 4. "Rīgas Mazjumprava" (Reģ. Nr. 40008294237);
 5. Ozolkalnu Attīstības Biedriba (Reģ. Nr. 40008303120);
 6. Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība (Reģ. Nr. 40008252360);
 7. "Dārzciema apkaimes biedrība" (Reģ. Nr. 40008296539);
 8. "Mežaparka Attīstības biedrība" (Reģ. Nr. 40008030889);
 9. Čiekurkalna attīstības biedrība (Reģ. Nr. 40008240183);
 10. "Rīgas Apkaimju alianse" (Reģ. Nr. 50008276271);
 11. "Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrība" (Reģ. Nr. 40008118637);
 12. Bieriņu apkaimes attīstības biedrība (Reģ. Nr. 40008269386);
 13. "KUNDZIŅSALA" (Reģ. Nr. 40008079679);
 14. Rīgas Centra attīstības biedrība (Reģ. Nr. 40008287428);
 15. Biedrība "Lucavsala" (Reģ. Nr. 40008244081);
 16. Āgenskalna Apkaimes Biedriba (Reģ. Nr. 40008279327);
 17. "Cits Ķengarags" (Reģ. Nr. 40008280523).
 

PAR ATBALSTA PROGRAMMU

 

Rīgas pašvaldība 2024. gadā apkaimju attīstības biedrībām piedāvā pieteikties finansiālam atbalstam,  šim mērķim paredzot finansējumu līdz 70 000 eiro.

Tiesības pretendēt uz pašvaldības atbalstu 1000 eiro apmērā ir Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībām, kas atbilst šādiem kritērijiem:
 • biedrības juridiskai adresei jābūt reģistrētai Rīgā;
 • biedrībai jābūt oficiāli reģistrētai vismaz vienu gadu;
 • pirmo reizi piesakoties atbalsta saņemšanai, biedrībā jābūt reģistrētiem vismaz desmit biedriem, savukārt katrā nākamajā reizē, piesakoties atbalsta saņemšanai, biedrībā jābūt reģistrētiem vismaz par pieciem biedriem vairāk nekā iepriekšējā reizē (minētais neattiecas uz biedrībām, kurās reģistrēti vismaz 35 biedri);
 • katrā nākamajā reizē piesakoties atbalsta saņemšanai, biedrībā ir reģistrēti vismaz par pieciem biedriem vairāk nekā iepriekšējā reizē (minētais neattiecas uz biedrībām, kurās reģistrēti vismaz 35 biedri);
 • biedrībai nav neizpildītu līgumsaistību pret pašvaldību, kā arī biedrībai nav pasludināts maksātnespējas process un nav sākta biedrības likvidācija.
Lai pieteiktos finansējumam 3000 eiro apmērā, biedrībai papildus jāatbilst šādiem kritērijiem:
 • biedrībā jābūt reģistrētiem vismaz 35 biedriem;
 • biedrība iepriekš ir saņēmusi finansiālo atbalstu līdz 1000 eiro;
 • biedrība ir izpildījusi ar atbalsta saņemšanu saistītos pienākumus;
 • biedrība ir apguvusi vismaz 90 % no iepriekšējā saimnieciskajā gadā piešķirtā finansiālā atbalsta apmēra.

Finansējuma piešķiršanas mērķis ir atbalstīt biedrību darbību, stiprināt to kapacitāti un veicināt sadarbību ar pašvaldību sabiedrības iesaistes un Rīgas pilsētas apkaimju attīstības jautājumos, tajā skaitā jautājumos par pašvaldības publiskās infrastruktūras pilnveidošanu un publisko teritoriju labiekārtošanu.

🔵 Finansējumu var izmantot administratīvo izmaksu segšanai, piemēram, darbinieku atalgojumam, telpu un inventāra nomai, atlīdzībai par citu personu sniegtajiem pakalpojumiem biedrības darbības nodrošināšanai u.tml., tāpat arī izmaksu segšanai par projektu pieteikumu sagatavošanu citiem finanšu instrumentiem, kā arī biedrību rīkoto apkaimes publicitātes veicināšanas un identitātes stiprināšanas aktivitāšu izdevumu segšanai.

🔵 Finansiālais atbalsts nav domāts biedrību pamatlīdzekļu iegādei, prēmijām, dāvanām un stimulējošu pasākumu rīkošanai biedrības biedriem, naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu apmaksai, kā arī biedrības līdzfinansējumam pašvaldības līdzfinansēto projektu īstenošanai.

Apkaimju attīstības biedrības finansiālam atbalstam varēja pieteikties  no 1. februāra līdz 18. februārim.

Nosacījumi pašvaldības atbalsta saņemšanai, kā arī informācija par iesniedzamajiem dokumentiem pieejama pievienotajos pielikumos.

 📌 Papildus informācijai lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Apkaimju attīstības nodaļas projektu vadītāju Mairitu Mēnesi pa tālruni 67037649, vai e-pastu: Mairita.Menese@riga.lv .