Apkaimes

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecināms uz Departamenta uzturētu tīmekļvietni https://apkaimes.lv/ (turpmāk – Tīmekļvietne).

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • tastatūra vizuālais fokuss neattēlojas;
  • nerādās kļūdas paziņojums par nepareizu e-pastu formā “Pieteikties jaunumiem”;
  • tabulu krāsu kontrasti neatbilst, pārāk neizteikts kontrasts;
  • dažiem attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt informācijai.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 23.12.2020. Izvērtēšanu veica Madara Drīliņa, Informācijas un sistēmu attīstības nodaļas Galvenā projektu vadītāja, eksperte sistēmu attīstības jautājumos.

Izvērtējuma apliecinošs dokuments: PIEKĻŪSTAMĪBAS IZVĒRTĒŠANAS PROTOKOLA VEIDLAPA

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam šādas alternatīvas:

  • piekļūstamības problēma, kas saistīta ar tastatūras vizuālo fokusu, piedāvājam alternatīvu – pārvietojoties ar TAB taustiņu, sekot līdzi saites izmaiņām, kas tiek attēlota lapas apakšējā kreisajā pusē;
  • piekļūstamības problēma, kas saistīta ar kļūdas paziņojumu, kurš neattēlojas formā “Pieteikties jaunumiem”, piedāvājam alternatīvu – ja tiek nepareizi ievadīts e-pasts, lauks attēlojas ar sarkanu kontūru;
  • piekļūstamības problēma, kas saistīta ar attēlu alternatīviem tekstiem. Jāpilnveido MK noteikumu 22.4. punktā minētais princips par robustuma ievērošanu. Alternatīvo tekstu pievienošana lapas attēliem ir uzsākta un plānots, ka līdz 2021. gada decembrim apraksti būs pievienoti visiem attēliem.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā [email protected]

Zvanot uz tālruņa numuru  +37167105670

Rakstot uz adresi Amatu iela 4, Rīga

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi septiņu darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir Departamenta Informācijas un sistēmu attīstības nodaļa.
E-pasts: [email protected]
Tālruņa numurs +37167105670

Pārraugošā iestāde ir Rīgas dome, epasts: [email protected]

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga biroja adrese Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālruņa numurs +37167686768

E-pasts [email protected]

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 22.12.2020

Šo paziņojumu apstiprināja Ilze Purmale, Departamenta direktore.