NVO nams (Ieriķu ielā 43A) piedāvā telpas un aprīkojumu Rīgas nevalstiskajām organizācijām – biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām – dažādu pasākumu rīkošanai. Telpas un aprīkojums pieejams bez atlīdzības.

 

Lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu nevalstiskām organizācijām pasākumu rīkošanai sabiedrības integrācijas jomā, Rīgas pilsētas pašvaldība piedāvā nevalstiskajām organizācijām īslaicīgi bez maksas izmantot telpas sešās pašvaldībai piederošās ēkās, kā arī bez maksas izmantot pasākumu aprīkojumu.

Bez atlīdzības telpas un aprīkojumu pasākumu rīkošanai var saņemt organizācijas, kuras darbojas Rīgā un kuras savā darbībā ir iesaistījušas dažādas sabiedrības grupas, veicina starpkultūru dialogu un iecietību sabiedrībā, sekmē diskriminācijas mazināšanu un pilsoniskās sabiedrības attīstību, atbalsta brīvprātīgo darbu un veicina jauniebraucēju integrāciju.

Telpas pieejamas Ieriķu ielā 43A, Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Brīvības gatvē 266 un Vidrižu ielā 1C. Kopā tās ir 15 mazākas vai lielākas telpas, radot iespējas daudzveidīgiem NVO pasākumiem vai tikšanās vajadzībām.

Lai varētu izmantot telpas un pasākumu aprīkojumu, vismaz divas nedēļas pirms plānotā pasākumā jāiesniedz pieteikums NVO atbalsta sektoram.

Pieteikumu izskata un atbildi pieteicējam sniedz NVO atbalsta sektors piecu darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas, nosūtot atbildi uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Telpu pieteikumus ne vēlāk kā divas nedēļas pirms pasākuma norises iesniedz:

● elektroniskā formātā tīmekļvietnē apkaimes.lv (tikai attiecībā uz telpām), pēc pieteikuma apstiprinājuma saņemšanas pieteikuma oriģināls parakstāms un iesniedzams līdz pasākuma norises sākumam NVO atbalsta sektoram;

● elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi nvonams@riga.lv vai Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra oficiālo e-adresi.

 

Pakalpojumu izmantošanas noteikumi:

●   Rīgas valstspilsētas pašvaldības telpu un aprīkojuma, ko var lietot nevalstiskās organizācijas, izmantošanas kārtība

 

📌  Telpu rezervācijas pieteikums

 

●  Pieteikums telpu lietošanai.

 

Ārpus NVO nama telpām NVO pasākumu nodrošināšanai pieejamā aprīkojuma saraksts.  

🔵  Pieteikums aprīkojuma lietošanai.

🔵  Aprīkojuma nodošanas un pieņemšanas akts 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar NVO nama kolektīvu, zvanot pa tālr. 67848902 vai rakstot e-pastā:  nvonams@riga.lv

Saistošie dokumenti:

Telpas NVO namā (Ieriķu ielā 43A)

128. telpa

Semināru telpa, 512, 1. stāvs (pieejama personām ar kustību traucējumiem).  Piemērota līdz 50 apmeklētājiem. Pieejamais aprīkojums: dators, projektors, ekrāns, tāfele, datora audio sistēma, magnetola.

201. telpa 

Datorklase, 5 datorvietas, 2. stāvs. 

 203. telpa

 Atklātais birojs, 502, 2. stāvs. Telpā atrodas 5 transformējami biroja galdi un krēsli. Piemērotas līdz 20 personām. Pieejamais aprīkojums: dators, projektors, ekrāns, tāfele, datora audio sistēma, magnetola.

 204. telpa

Semināru telpa, 502, 2. stāvs. Piemērota līdz 35 personām. Pieejamais aprīkojums: dators, projektors, ekrāns, tāfele, datora audio sistēma, magnetola.

205. telpa

Semināru telpa, 51 kvm, 2. stāvs. Piemērota līdz 35 personām. Telpā atrodas transformējams 6 moduļu konferenču galds. Pieejamais aprīkojums: dators, projektors, ekrāns, tāfele, datora audio sistēma, magnetola.

206. telpa 

Semināru telpa, 512. Piemērota līdz 30 personām. Telpā atrodas  5 apaļi galdi un krēsli. Pieejamais aprīkojums: dators, projektors, ekrāns, tāfele, datora audio sistēma, magnetola.

207. telpa

Mēģinājumu telpa, 492. Piemērota līdz 20 personām. Pieejamais aprīkojums: dators, projektors, ekrāns, tāfele, datora audio sistēma, magnetola.

209. telpa

Mēģinājumu telpa, 512. Piemērota līdz 20 personām. Pieejamais aprīkojums: dators, projektors, ekrāns, tāfele, datora audio sistēma, magnetola.

Zāle 

 2502, 4. stāvs, skatuve 422 (7x6m).. Piemērota pasākumiem līdz 170 personām. Pieejamais aprīkojums: dators, griestu projektors, ekrāns (3x2m), apskaņošana, apgaismošanas sistēma, 4 radio mikrofoni, saliekamie galdi (16 gab.), klavieres.

1.stāva gaitenis, 2.stāva gaitenis – piemēroti izstādēm.

NVO nama (Ieriķu ielā 43a) telpas NVO pasākumiem ir pieejamas  darba dienās no plkst. 9.00 – 21.00, sestdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 9.00 – 20.00. 

Telpas Eduarda Smiļģa ielā 46

Zāle (nr.110)

2602 , 1. stāvs, Skatuve 372 (13.30×2.85m). Piemērota pasākumiem līdz 150 personām.

315. telpa

482 ,  3. stāvs. Piemērota pasākumiem līdz 30 personām.

Telpas NVO pasākumiem Smiļģa ielā 46 ir pieejamas  darba dienās no plkst. 9.00 – 21.00, sestdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 9.00 – 20.00. 

Telpas Daugavpils ielā 31

119. telpa

452 kvm, 1. stāvs. Piemērota pasākumiem līdz 15 personām.

Telpa NVO pasākumiem Daugavpils ielā 31 ir pieejama darba dienās no plkst. 9.00 – 16.00.

Telpas Gobas ielā 6A

Sanāksmju telpa

20 kvm, 1.stāvs. Piemērota pasākumiem līdz 15 personām.

Telpa NVO pasākumiem Gobas ielā 6a ir pieejama darba dienās no plkst. 09:00-21:00, sestdienās un pirmssvētku dienās no plkst 09:00-20:00.

Telpas Brīvības gatvē 266

29. telpa

65 kvm, 1. stāvs. Piemērots pasākumiem līdz 40 personām.

Telpa Vidrižu ielā 1C

Sanāksmju telpa

 

25 kvm, 1. stāvs. Piemērota pasākumiem līdz 15 personām.

Telpa NVO pasākumiem Vidrižu ielā 1C ir pieejama darba dienās no plkst. 09:00-21:00, sestdienās un pirmssvētku dienās no plkst 09:00-20:00.