Raksti

Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis 14. septembrī tikās ar Latvijas Futbola federāciju un potenciālo investoru no Apvienotajiem Arābu Emirātiem, lai pārrunātu iespējas Rīgā attīstīt sporta infrastruktūru un informētu par piemērotākajām vietām, kur var galvaspilsētā varētu atrasties jauns futbola stadions.

“Rīga ir investoriem pievilcīga vieta, kas nostiprina savu lomu Baltijas valstu mērogā uzņēmējdarbībā, mobilitātē, tūrismā, kā arī sporta un kultūras pasākumu rīkošanā. Pateicoties dzelzceļa infrastruktūras “Rail Baltica” projektam, Rīga kļūs par Baltijā centrālo transporta mezglu ar savstarpēji savienotu dzelzceļa tīklu, lidostu un prāmju termināli, savukārt pašvaldības uzdevums ir radīt visus priekšnoteikumus un aktīvi līdzdarboties, lai investoru plānoto projektu realizācija notiktu raiti. Investīcijas sporta infrastruktūrā ir ar lielu pievienoto vērtību, jo ietver sevī potenciālu būtiski audzēt tūrisma aktivitāti Rīgā.”

atzīmēja Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis

Apvienoto Arābu Emirātu uzņēmēja Mohamed Ali Alabbar nodoms ir liela sporta stadiona un futbola laukuma izbūve, lai tajā varētu organizēt plaša mēroga starptautiskas sporta sacensības un kultūras pasākumus. Tikšanās mērķis bija saņemt Rīgas domes vadības atbalstu šāda stadiona izveidošanai un apstiprinājumu, ka pilsēta būtu gatava sadarboties un atbalstīt projekta realizāciju.

30.08.2023. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. RD-23-2840-lē “Par teritorijas Daugavgrīvas ielā 31 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

 • Lēmums skatāms – Šeit
 • Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus sekmīgai uzņēmējdarbības nodrošināšanai – daudzfunkcionāla dzīvojamā un darījumu kompleksa attīstībai, nosakot tai nepieciešamo infrastruktūru.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “DG31”, izstrādātāji – SIA “METRUM” un SIA “RUUME arhitekti”.

📌 Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas – no 12.09.2023. līdz 11.10.2023.

📌Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 25.09.2023. plkst. 17.00 video konferences režīmā MS TEAMS vidē un tiks pārraidīta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās.

 • Lai saņemtu sanāksmes aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 25.09.2023. plkst. 12.00, aizpildot reģistrācijas anketu – Šeit .

🔎 Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

 • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā – Šeit ;
 • klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 11.10.2023. var iesniegt:

 • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā – Šeit ;
 • nosūtot uz e-pastu: [email protected];
 • nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 11.10.2023.) Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam uz adresi: Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050;
 • iemetot pastkastītē jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktā:
  • Daugavpils ielā 31;
  • Eduarda Smiļģa ielā 46;
  • Ieriķu ielā 43A;
  • Gobas ielā 6A;
  • Brīvības ielā 49/53 – darba dienās darba laikā.

Apmeklētāju pieņemšana klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.

Rīgas iedzīvotāji līdz 23. septembrim aicināti dalīties ar savu viedokli un pieredzi par suņu staidzināšanu savā apkaimē un ieteikt jaunas vietas suņu pastaigu laukumu ierīkošanai, aizpildot anketu aptauju platformā iesaisties.riga.lv.

Lai izveidotu vienotu pieeju jaunu suņu pastaigu laukumu ierīkošanai Rīgas pilsētā, rīdzinieki aicināti paust savu viedokli platformas iesaisties.riga.lv aptaujā – ŠEIT

Iedzīvotāju aptauja tiks organizēta trijos posmos.

📌Līdz 13. septembrim, aizpildot elektronisku anketu, rīdzinieki aicināti dalīties ar saviem suņu staidzināšanas ieradumiem, pieredzi, piedzīvotajiem negadījumiem, novērtēt savu zināšanu līmeni par suņu staidzināšanas noteikumiem, kā arī sniegt ieteikumus pašvaldībai, kā uzlabot iespējas pastaigām ar suņiem.

📌Otrajā posmā, no 14. septembra līdz 23. septembrim, iedzīvotājiem būs iespēja norādīt konkrētas vietas pilsētā, kur būtu ieteicams ierīkot suņu pastaigu laukumu. Tomēr jāņem vērā, ka pašvaldība var apsvērt suņu laukumu ierīkošanu tikai tai piederošās teritorijās.

● Pēdējā posmā tiks organizēts vebinārs, kurā kopā ar pašvaldības pārstāvjiem tiks pārrunāta iedzīvotāju sniegtā informācija un iezīmēti nākotnes plāni par jaunu suņu pastaigu laukumu ierīkošanu. Vebināra norises laiks tiks precizēts oktobrī.

Eiropas Mobilitātes nedēļas laikā Rīgā norisināsies dažādi tematiskie pasākumi un diskusijas, lai popularizētu sabiedrisko transportu, mikromobilitātes rīku lietošanu, kā arī videi draudzīgu transportlīdzekļu lietošanu.

Daudzviet Eiropā no 16. līdz 22. septembrim ar saukli “Taupi enerģiju” norisināsies tradicionālā Eiropas mobilitātes nedēļa, aicinot iedzīvotājus pēc iespējas mazāk izmantot privātos transportlīdzekļus, tādā veidā popularizējot zaļo dzīvesveidu un samazinot emisiju un piesārņojuma apjomu pilsētās. Šogad Rīgas pašvaldībā tiks organizēti dažādi tematiskie pasākumi un diskusijas, lai pievērstu sabiedrības uzmanību sabiedriskajam transportam, elektriskajam autotransportam, veloinfrastruktūrai, kā arī tehnoloģijām, ar kuru palīdzību var uzlabot pilsētvidi.

PIRMDIEN, 18. SEPTEMBRĪ

🟩 “Koka Rīga” telpās, no plkst. 10:00 līdz plkst. 12:00 – norisināsies publiska diskusija “Vai Rīgai ir nepieciešamas zemo emisiju zona?”, kurā eksperti no Klimata un enerģētikas ministrijas, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta, SIA “DPD Latvija” un “Pilsēta cilvēkiem” diskutēs, vai, ieviešot zemo emisiju zonas, Rīga spēs sasniegt izvirzītos klimata mērķus un vienlaicīgi risināt intensīvās satiksmes izraisītos izaicinājumus, kas saistītas ar gaisa un trokšņu piesārņojumu.
Diskusijā klātienē var piedalīties ikviens interesents, kā arī tā būs skatāma Rīgas domes Facebook kontā un riga.lv mājas lapā.

OTRDIEN, 19. SEPTEMBRĪ

🟩 Rātsnamā no plkst. 16:00 līdz 18:00 – norisināsies Baltijas Ilgtspējīgas mobilitātes alianses atvērtā diskusija starp asociācijām, biznesa pārstāvjiem un valsts institūcijām, lai popularizētu veidei draudzīgu transportlīdzekļu (elektromobīļu) lietošanu.
Diskusijā tiks apspriesti jautājumi par autotransporta lietošanas tendencēm un bezizmešu transportlīdzekļu nepieciešamību problēmas risināšanā, par valsts iesaisti un atbalstu, par “zaļo” enerģiju un domino efektu, kā arī par izejvielu otrreizēju pārstrādi.

TREŠDIEN, 20. SEPTEMBRĪ

🟩 Rīgas domes Kamīnzālē plkst. 13.00. – norisināsies preses konference, kurā Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis, Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Olafs Pulks un SIA “Rīgas satiksme” valdes priekšsēdētāja Džineta Innusa informēs par paveiktajiem un plānotajiem darbiem, lai uzlabotu sabiedriskā transporta kustību, par pašvaldības sabiedriskā transporta pasažieru skaita pieaugumu, kā arī populārākajiem biļešu veidiem, ko izvēlas pasažieri. Pasākumā aicināti mediju pārstāvji.

CETURTDIEN, 21. SEPTEMBRĪ

🟩 Rīgas Tehniskajā universitātē, Arhitektūras fakultātES 115./116. auditorijā (Ķīpsalas ielā 6) no plkst. 13:00 līdz 14:30 – notiks diskusija par velosatiksmes attīstūbu Rīgā.
Rīgas pašvaldība sadarbībā ar Nīderlandes vēstniecību Latvijā uzņems velobraukšanas ekspertus no Nīderlandes (Dutch Cycling Embassy, City of Amsterdam un Roelof). Publiskā diskusijā eksperti no Rīgas Tehniskās universitātes, Ceļu satiksmes drošības direkcijas un Biedrības “Drošās ielas” pārrunās velosatiksmes attīstību, braukšanas kultūru un drošumu Rīgā.
Diskusiju varēs vērot arī tiešsaistē Rīgas domes Facebook kontā un www.riga.lv mājas lapā. Diskusija norisināsies angļu valodā.

PIEKTDIEN, 22. SEPTEMBRĪ

🟩 VEF kvartālā, Bērzaunes ielā 11a – 4, no plkst. 17:00 līdz plkst. 18:30 – notiks diskusija “Reālā laika pilsētas dati: kad un cik reāli?”. Dalībnieki: inovāciju kustība VEFRESH, Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Аccenture un SIA “Latvijas Mobilais Telefons” un eksperti no Rīgas Digitālās aģentūras, Bolt, Vienotā pakalpojuma centra, SIA “TET”.
Diskusijas gaitā tiks apskatīti veidi, kā uzlabot dzīves kvalitāti pilsētās, izmantojot pilsētvides monitoringa tehnoloģijas, kā arī pilsētas datu iegūšanas, pārvaldības un privātuma politikas jautājumi. Diskusijas mērķis ir sekmēt veselīgu un videi draudzīgu pilsētas izaugsmi, kā arī aktualizēt jautājumus par vienotas un atvērtas reālā laika datu platformas priekšrocībām. Interesenti aicināti piedalīties diskusijā klātienē.

Detalizēta Eiropas Mobilitātes nedēļas programma pieejama riga.lv mājas lapā. Programmā iespējamas izmaiņas un papildinājumi, tāpēc interesenti tiek aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai.

Pašvaldība aicina pilsētas uzņēmumus, pakalpojumu sniedzējus, sabiedriskās un nevalstiskās organizācijas iesaistīties Eiropas mobilitātes nedēļā, organizējot saviem darbiniekiem izglītojošas aktivitātes par katra indivīda ietekmi uz klimata pārmaiņām, un mudināt savus darbiniekus šajā laikā neizmantot privātās automašīnas, bet ikdienas gaitām izvēlēties videi draudzīgu pārvietošanās veidu – sabiedrisko transportu, velosipēdu vai pārvietoties ar kājām.

Pašvaldība septembrī aicina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekus apmeklēt seminārus par pieejamo līdzfinansējumu ēku sakārtošanai un pagalmu labiekārtošanai 2024.-2025. gada periodam, informējot par kārtību, kādā pieteikt projektu, kā arī par to, kas jāzina, lai veiksmīgi sagatavotu un iesniegtu projektu konkursam.

📌 21. septembrī plkst. 16.00 Koka Rīga telpās Krāsotāju ielā 12 – seminārs “Rīgas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai un uz publisko ārtelpu vērsto dzīvojamo māju fasāžu atjaunošanai Rīgā”.

Konkursa ietvaros saņemt līdzfinansējumu 50% apmērā no tiešajām būvniecības izmaksām ēkas atjaunošanas vai restaurācijas darbiem, bet ne vairāk kā 30 000 eiro daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvdarbu veikšanai un līdz 20 000 eiro pārējo ēku saglabāšanas darbiem, savukārt ēkas elementu atjaunošanai vai restaurācijai līdzfinansējums ir 50% apmērā no restaurācijas vai atjaunošanas darbiem, bet ne vairāk kā 5 000 eiro. Līdzfinansējums namīpašniekam tiek piešķirts pēc konkursā pieteiktā projekta īstenošanas.

 • Klātienes semināram lūdzam reģistrēties šeit.

📌 28. septembrī plkst. 16.00 Koka Rīga telpās Krāsotāju ielā 12 – seminārs “Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.”

Programmas ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopības un kopīpašnieki var pieteikt projektu atbalsta saņemšanai bīstamības novēršanai vai energoefektivitātes uzlabošanai dzīvojamajā mājā, kā arī dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai. Jaunie noteikumi, kas apstiprināti vasarā, piedāvās iespēju dzīvokļu īpašniekiem veikt kompleksus labiekārtošanas projektus un jaunas infrastruktūras izveidi (piemēram, piebraucamie ceļi, gājēju vai velo ceļi, atkritumu savākšanas vietas). Noteikumi paredz, ka gadījumos, kad vienā projektā iesaistās vairākas dzīvojamās mājas, atbalsta apmērs palielinās. Līdz ar to nelielu labiekārtošanas pasākumu atbalstam (Mazās programma) maksimālais līdzfinansējuma apmērs ir 10 000 eiro vienas dzīvojamās mājas realizētajam projektam, bet kompleksiem pasākumiem vai jaunas infrastruktūras izveides pasākumiem (Lielā programma) tas ir 30 000 eiro vienas dzīvojamās mājas projektam. Līdzfinansējuma intensitāte – 50% apmērā no attiecināmo izmaksu kopsummas.

 • Klātienes semināram lūdzam reģistrēties šeit.

Iesniedzot projektu kādā no programmām un to realizējot, iespējams saņemt līdzfinansējumu attiecīgā projekta būvdarbu izdevumu, kā arī tehniskās dokumentācijas izstrādes izdevumu kompensācijai.

🔎 Abiem semināriem būs iespēja sekot līdzi facebook kontā “Rīga attīstās” un Īpašuma departamenta YouTube kontā “Rīgas līdzfinansējums ēku atjaunošanai”.

Rīgas pašvaldība ir parakstījusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par vides pieejamības pasākumu nodrošināšanu 13 sociālo pakalpojumu ēkās:

● Mazjumpravas ielā 8 (Rumbula);
● Avotu ielā 31 k-2 (Avoti);
● Balvu ielā 11 ( Maskavas forštate);
● Ludzas ielā 43 (Maskavas forštate);
● Avotu ielā 31 k-1 (Avoti);
● Kolkasraga ielā 18 (Āgenskalns);
● Ūnijas ielā 49 (Teika);,
● Eiženijas ielā 1E (Dzirciems),
● Imantas 8. līnijā 1 k-3-1A (Imanta);
● Vidrižu ielā 1A (Teika);
● Biešu ielā 6 (Torņakalns);
● Maskavas ielā 208 (Maskavas forštate);
● Ezera ielā 21-32 (Mīlgrāvis).

Projekta mērķis ir visām sabiedrības grupām, tostarp personām ar invaliditāti un funkcionālajiem traucējumiem, nodrošināt pieejamību 13 sociālo pakalpojumu ēkām. Ēkās ir izvietotas patversmes, sociālie dienesti, aprūpes centri, sociālie dienesti un grupu mājas dzīvokļi, kuros projekta ietvaros plānots nodrošināt dažādus vides pieejamības pasākumus – speciālos marķējumus, pielāgotus ērtībām sanitāros mezglus, labiekārtotus pandusus, liftus, piebraucamos celiņus u.c.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 436 451 eiro, no tiem Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda finansējums ir 2 013 595 eiro, bet Rīgas pašvaldības finansējums – 422 855 eiro.

Līgumus ar būvdarbu veicējiem plānots noslēgt līdz oktobra beigām. Projektu plānots pabeigt līdz 2024. gada beigām. Projektu administrē Rīgas domes Īpašuma departaments.

Rīgas pašvaldība ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu, kas paredz veloceļu projektēšanu un izbūvi no galvaspilsētas uz Pinķiem, Ulbroku un Ķekavu.

Projekta mērķis ir attīstīt veloceļu infrastruktūras tīklu Rīgas administratīvajā teritorijā, veicinot starppilsētu savienojamību, nodrošinot sinerģiju ar jau izbūvēto un nākotnē plānoto veloceļu infrastruktūru, un integrējot veloceļu infrastruktūru vienotā satiksmes sistēmā ar maģistrālo veloceļu infrastruktūru. Tas paaugstinās iedzīvotāju mobilitāti un uzlabos vides kvalitāti. Lai sasniegtu mērķi, plānots izbūvēt velo infrastruktūru 16,6 km garumā trīs maģistrālajos velo maršrutos:

 • Rīga – Ulbroka 5,4 km;
 • Rīga – Ķekava 4,1 km;
 • Rīga – Babīte – Piņķi 7,1 km.

Veloceļu infrastruktūras attīstība ir nozīmīgs instruments motorizētās mobilitātes īpatsvara samazināšanai, veicinot “zaļās” mobilitātes pieejamību, kā videi draudzīgu pārvietošanās alternatīvu. Lai arī pastāv augsts pieprasījums pēc kvalitatīvas veloceļu infrastruktūras, kas ir viens no būtiskākajiem faktoriem, lai veicinātu Rīgas metropoles areāla savienojamību un radītu priekšnosacījumu vietēja līmeņa un apkaimju savienojumu attīstībai, šobrīd Rīgas metropoles areālā trūkst vienota velosatiksmes tīkla, veloinfrastruktūra ir attīstīta fragmentāri. Tāpēc ir nepieciešams veidot vienotu un nepārtrauktu maģistrālas nozīmes veloinfrastruktūru, kas mazinātu arī velo negadījumu skaitu.

📌 Īstenojot projektu, tiks nodrošināta maksimāli neatkarīga un droša mikro mobilitātes kustība, kuru neietekmē gājēju un privātā transporta plūsma pilsētā. Tādējādi iedzīvotājiem tiks radīta iespēja izmantot velo un citus mikro mobilitātes transporta rīkus, kas ir efektīvs pārvietošanās rīks “satiksmes maksimuma stundās”. Projektu plānots īstenot līdz 2026.gada maijam.

Veloceļu infrastruktūras attīstība ir viena no pasākumu kopuma īstenotajā Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšanas reformā, kurā kopumā plānots Rīgas pašvaldībā ieguldīt 131 miljonus eiro lielu Atveseļošanās fonda finansējumu. Reformas mērķis ir mazināt transporta radīto negatīvo ietekmi uz galvaspilsētas vides kvalitāti un veidot iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus integrētus sabiedriskā transporta pakalpojumus. Sagaidāms, ka īstenotā reforma dos pozitīvu pienesumu Eiropas zaļo mērķu sasniegšanai.

📌 Ar Rīgas pilsētas velosatiksmes attīstības koncepciju līdz 2030. gadam var iepazītie ŠEIT

● Kopējais projekta budžets ir 25 633 523 eiro. Lielāko daļu veido Atveseļošanās fonda finansējums – 21 184 730 eiro, bet pašvaldības finansējums, kas tiks segts ar aizņēmumu Valsts kasē, ir 4 448 793 eiro.

Projekts “Reģionālas un pilsētas nozīmes veloinfrastruktūras izveide Rīgā un Pierīgā virzienos Rīga–Babīte–Piņķi, Rīga–Ulbroka, Rīga–Ķekava” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna komponentes Nr. 1 “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” reformu un investīciju virziena 1.1. “Emisiju samazināšana transporta sektorā” reformas 1.1.1.r. “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” investīciju 1.1.1.3.i. “Pilnveidota veloceļu infrastruktūra”.

No šī gada 1. septembra Rīgas domes Satiksmes departaments tiek pārdēvēts par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentu. Šādu lēmumu ceturtdien, 31. augustā pieņēma Rīgas dome.

Rīgas domes Satiksmes departamenta nosaukuma maiņa saistīta ar šī gada martā sākto pašvaldības iestāžu reorganizāciju. Tās rezultātā tiek izveidota jauna pašvaldības iestāde – Ārtelpas un mobilitātes departaments, kurā apvienos vairākas līdzšinējās pašvaldības iestādes.

Rīgas dome arī lēmusi, ka reorganizācija tiks veikta pakāpeniski:
🔹 Līdz 2024. gada 1. martam – jāveic pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma” apvienošana ar Ārtelpas un mobilitātes departamentu.
🔹 Līdz 2025. gada 1. septembrim – departamentam jāpievieno Teritorijas labiekārtošanas pārvalde, Publiskās infrastruktūras attīstības pārvalde un Mājokļa un vides departamenta realizētās ārtelpas funkcijas.

Tāpat Rīgas pilsētas izpilddirektoram līdz 2025. gada 3. februārim uzdots veikt vairāku pašvaldības iestāžu funkciju auditu.

Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta ietvaros Rīgā izstrādās gaisa mobilitātes vadlīnijas un regulējumu sīkpaku piegādei ar droniem.

“Interesi par dronu pārvadājumiem Rīgā jau ir izrādījušas vairākas lielās slimnīcas. Pasaulē ir ierasta prakse, ka droni pārvadā medikamentus. Varbūt tā vēl ir tāla nākotne Latvijā, bet regulējumam ir jābūt sakārtotam, lai kurjerdienestiem ir iespēja ieviest dronu lidojumus arī Latvijā un vēlāk nenovērojam tādu pašu haosu kā šobrīd ir ar skrejriteņiem,”

skaidro Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas vadītāja Inese Andersone.

Normatīvais regulējums dronu izmantošanai nemitīgi tiek pilnveidots gan Eiropas Savienības, gan nacionālā līmenī. Ar katru gadu pasaulē pieaug uzņēmēju interese izmantot dronus, lai pārvadātu sīkpakas, medicīnas preces un citas kravas. Lai sagatavotos kravu pārvadātāju un komersantu pieprasījumam, kāds varētu rasties Latvijā, jau tagad ir sākts darbs pie normatīvā regulējuma pilnveidošanas. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir uzsācis projektu “Pilsētu sagatavošanās ilgtspējīgai mobilitātei pilsētas gaisa telpā (CITYAM)”, kurā izstrādās Rīgas gaisa mobilitātes stratēģiju.

Projektā plānots veikt pilsētas gaisa telpas pārvaldības jomas izpēti, lai izstrādātu vadlīnijas bezpilota lidaparātu integrēšanai pilsētas mobilitātes ekosistēmā, tostarp, izstrādāt priekšlikumus efektīvam tiesiskajam regulējumam un izstrādāt Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas rīku piemērotas fiziskās infrastruktūras izveidei. Tāpat plānots identificēt nosēšanās laukumu vietas, lai avārijas gadījumos ir izvēlēta droša vieta, pasargājot cilvēkus uz zemes. Tas ir būtiski, jo pastāv tādi maršruti, kuros redzamības zona neļauj pilotam redzēt lidojumu un tas tiek vadīts, balstoties uz sistēmas datiem.

Nacionālie projekta partneri ir Rīgas Tehniskā Universitāte, Civilās aviācijas aģentūra, Latvijas lielo pilsētu asociācija.

📌 Kopējais projekta budžets Rīgas pašvaldībai 197 992 eiro, no kura lielāko 80% veido ES “Interreg Baltic Sea Region” programmas projekta attiecināmās izmaksas.

Rīgas dome trešdien, 30. augustā, pieņēma jaunu nolikumu, kurā noteikta pašvaldības darba organizācija un precizēti iedzīvotāju iesaistes mehānismi.

Šogad stājās spēkā jauns Pašvaldību likums, tāpēc Rīgas domei bija jāizstrādā jauns nolikums, kas atbilstu šī likuma normām.

Jaunais nolikums precizē pašvaldības institucionālo sistēmu, darba organizāciju, kompetences un funkcijas. Atšķirībā no vecā nolikuma, jaunajā nolikumā paredzēts, ka domes priekšsēdētājam ir tikai divi vietnieki.

Tāpat jaunajā nolikumā paredzētas nelielas izmaiņas domes komiteju skaitliskajā sastāvā. Finanšu un administrācijas lietu komitejā un Izglītības, kultūras un sporta komitejā darbosies par diviem deputātiem mazāk, bet Pilsētas attīstības komitejas sastāvs samazināsies par vienu deputātu. Par trijiem deputātiem palielināsies sastāvs Mājokļu un vides komitejā, bet par vienu deputātu palielināsies sastāvs Pilsētas īpašuma komitejā un Sociālo jautājumu komitejā.

Nolikums arī paplašina un precizē sabiedrības iesaistes pašvaldības darbā veicinošus mehānismus, piemēram, publiskās apspriešanas ierosināšana, kolektīvā iesnieguma virzība, iedzīvotāju līdzdalība domes un komiteju sēdēs. Tāpat kā līdz šim, iedzīvotāji, savācot 2000 parakstus, varēs pašvaldībā iesniegt kolektīvo iesniegumu, domes mājaslapā paust viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektiem vai iesniegt individuālus iesniegumus.

Jaunums būs iespēja rosināt publisko apspriešanu. Iedzīvotāju skaita noteikšanai publiskās apspriešanas ierosināšanai izmantota analoģija ar pašvaldību referendumu ierosināšanu. Vietējo pašvaldību referendumu likumā noteikts, ka Rīgā pašvaldības referendumu var ierosināt (par pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju vai tās grozījumiem; domes lēmumu, ar kuru pašvaldība ierosinājusi jaunbūves – publiskas ēkas vai objekta, kuram saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” piemērojama ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, – būvniecību) ne mazāk kā 10 % no to iedzīvotāju skaita, kuri pēdējās domes vēlēšanās vēlēšanu dienā bija iekļauti attiecīgā vēlēšanu apgabala vēlētāju sarakstos.

Jaunajā nolikumā paredzēts, ka publiskās apspriešanas ierosināšanai nepieciešams divreiz mazāks iedzīvotāju skaits nekā referenduma ierosināšanai. Šādu apspriešanu varēs ierosināt vismaz 20 000 pašvaldības iedzīvotāju, kuri sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu un kuru dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā.