Rīgas pilsētas apkaimes*

Patlaban Rīga sadalīta 58 apkaimēs