2024
Projektu konkurss sociālā atbalsta nevalstisko organizāciju darbības nodrošināšanai un kapacitātes stiprināšanai

Notiek projektu īstenošana

 

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina projektu konkursu sociālā atbalsta nevalstisko organizāciju darbības nodrošināšanai un kapacitātes stiprināšanai 2024. gadam.

KONKURSA MĒRĶIS: atbalstīt sociālā atbalsta nevalstisko organizāciju darbību un stiprināt to kapacitāti.

Konkursā var piedalīties biedrības vai nodibinājumi: - kas apvieno sociāli mazaizsargāto grupu pārstāvjus un/vai strādā ar šīm grupām ar mērķi aizstāvēt šo grupu intereses un vajadzības; - kas savu darbību veic un kuru juridiskā adrese ir Rīgā.

PROJEKTA LABUMA SAŅĒMĒJI: Rīgas iedzīvotāji.

PROJEKTA AKTIVITĀTES: notiek Rīgā, izņemot pieredzes apmaiņas braucienus Latvijas teritorijā un citas specifiskas aktivitātes, to atbilstoši pamatojot.

Projektu ietvaros atbalstāmās aktvitiātes un/vai pasākumi:

● organizācijas darbības nodrošināšana (telpas un ikdienā nepieciešamie resursi);

● kapacitātes stiprināšanas pasākumi – izglītojoši, informatīvi, tīklošanās un pieredzes apmaiņas pasākumi organizācijas biedriem.

Projektu īstenošana: no 2024. gada 19. februāra līdz 2024. gada 31. decembrim.

Līdzfinansējums:

● līdz 2 000 euro viena projekta īstenošanai, nepārsniedzot 95 % no projekta kopējās tāmes;

● projekta pieteicēja līdzfinansējums ne mazāks kā 5 % no kopējām projekta izmaksām.

Kopējā plānotā projektu konkursa ietvaros pieejamā summa ir 50 000 euro.

 

✅ Projektu pieteikumu iesniegšana: 2024. gada 15. janvāris plkst. 14.00, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: integracija@riga.lv vai Centra oficiālo eAdresi.

📌 Prezentācija par projektu pieteikumu sagatavošanu - skatāma ŠEIT

Projekts jānoformē un jāiesniedz:

● kā elektronisks dokuments, edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20MB;

● valsts valodā, ievērojot normatīvo aktu prasības par dokumentu noformēšanu;

● parakstīts ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

✅ Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam iepazīties ar projektu konkursa nolikumu, tā pielikumiem un Rīgas domes 05.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-192-sn “Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā”.

Informatīvie semināri

Lai palīdzētu sagatavoties projektu iesniegšanai, notiks vairāki informatīvie semināri par projektu konkursa nosacījumiem:

  1. klātienē, 14. decembrī, plkst. 11.00 E. Smiļģa ielā 46 (315. telpā) Rīgā;
  2. klātienē, 18. decembrī, plkst. 11.00 Brīvības gatvē 266 (118.telpā) Rīgā;
  3. attālināti, 18. decembrī, plkst. 14.00 Ms Teams platformā.

✅ Dalībai seminārā aicinām pieteikties līdz 13. decembrim:

● aizpildot pieteikuma anketu -  šeit

● vai rakstot uz e-pasta adresi:  kberzina47@riga.lv. Semināru saturs neatšķirsies, tāpēc lūdzam pieteikties uz vienu ērtāko laiku un vietu.

Papildu informāciju par projektu konkursu var saņemt, sazinoties ar Centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītāju Kristīni Bērziņu pa tālruni 67105379 vai e-pastā:  kberzina47@riga.lv.

Konkursa rezultāti:

  • Konkursa rezultāti