Arhīvs birkai: Pilsētvide

Lai padarītu pilsētvidi iedzīvotājiem ērtāku un videi draudzīgāku, pērn Rīgas ielas, laukumus, parkus un skvērus papildināja 225 dažādi labiekārtošanas elementi. Šogad, darbus turpinot, pilsētvidē uz šo brīdi izvietoti 218 dažād labiekārtošanas elementi – soliņi, velonovietnes, apstādījumu kastes, atkritumu urnas un zviļņi.

“Mums ir svarīgi, lai rīdziniekiem un uzņēmējiem ir patīkama un ērta vide, kur dzīvot un strādāt, tādēļ pēdējos gados īpašu uzmanību pievērsām pilsētvides labiekārtošanai gan pilsētas centrā, gan apkaimēs. Prieks, sekot līdzi tam, ka pilsēta kļūst draudzīgāka cilvēkam un rīdzinieki dažādos vecumos arvien biežāk brīvo laiku pavada ārpus telpām.”

uzsver Rīgas domes Pilsētas attistības komitejas priekšsēdētāja Inese Andersone

Labiekārtojumu elementi primāri tiek uzstādīti pašu iedzīvotāju izvirzītās vietās – parkos, gar ietvēm, pastaigu takās, iekšpagalmos, ūdenstilpņu malās un citviet. Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs arvien biežāk saņem rīdzinieku ierosinājumus par vietām, kur vajadzētu uzstādīt soliņus, atkritumu urnas vai citus labiekārtojuma elementus, savukārt pašvaldība, izvērtējot iespējas, jaunu vides labiekārtojuma elementu izvietošanu salāgo ar iedzīvotāju vajadzībām.

Novērtējot situāciju dabā, pašvaldības speciālisti pārbauda, vai iedzīvotāju ierosinātā labiekārtojamā vieta atrodas uz pašvaldības zemes, vai tā ir ērti pieejama un lietojama, vai jaunie elementi netraucēs gājēju un transportlīdzekļu satiksmi. Savukārt izvēloties ārtelpas mēbeles un citus labiekārtojuma elementus, svarīgi, lai to dizains būtu ergonomisks, vizuāli pievilcīgs un iederīgs pilsētvidē, kā arī izturīgs un drošs lietotājiem.

Šogad īpašu uzmanību pašvaldība pievērsīs Vecrīgas labiekārtošanai, lai padarītu pilsētas sirdi dzīvāku un patīkamāku gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem. Dažāda veida labiekārtojuma elementus šovasar paredzēts uzstādīt:

 • Meistaru ielā pie Finanšu ministrijas
 • Kalēju ielā pie Jāņa sētas
 • Mazās pils ielas un Klostera ielas krustojumā
 • 11. novembra krastmalā starp Daugavas gāti un Poļu gāti
 • Skārņu ielā pie Sv. Pētera baznīcas
 • Vaļņu ielā

Papildus daudzviet pilsētā tiek izvietotas apstādījumu kastes gan ar krūmiem un ziedošiem augiem, gan kokiem, kas kompensē zaļās vides trūkumu pilsētas centrā, it īpaši vietās, kur pazemes inženierkomunikāciju dēļ ir apgrūtināta koku stādīšana. Kur iespējams, kastes tiek papildinātas ar sēdvietām, lai radītu atpūtas vietas. Šajā pavasarī iedzīvotāji varēs pilnvērtīgi novērtēt Tallinas ielas labiekārtojumu, kas tika izvietots pērnā gada rudenī. Nomainīti arī savu laiku nokalpojušie soliņi Raiņa bulvārī, papildināti un atjaunoti soliņi pie bērnu rotaļu laukumiem Latgales, Rostokas, Jaunsaules ielā un citviet.

🟩 Pašvaldība turpinās īstenot dažādus pilsētvides labiekārtošanas projektus, kā arī aicina iedzīvotājus būt aktīviem, sadarboties ar savas apkaimes koordinatoriem, lai labiekārtojuma elementi tiktu izvietoti vietās, kur tie visvairāk nepieciešami pilsētas iedzīvotājiem. Apkaimju centru koordinatoru kontaktinformācija pieejama pašvaldības tīmekļvietnē www.riga.lv un www.apkaimes.lv.


Piemēram, pērn vairāki desmiti soliņu izvietoti ielās, kur iedzīvotājiem ar kājām jāveic lieli attālumi, kas ir īpaši apgrūtinoši senioriem un cilvēkiem ar veselības traucējumiem. Lai radītu iespēju ik pa brīdim apsēsties un atpūsties, soliņi izvietoti Nīcgales ielā (16 soliņi), Brīvības gatvē (23 soliņi), Eizenšteina ielā (36 soliņi) un Meldru ielā (8 soliņi).

Pēc Dārziņu iedzīvotāju biedrības ierosinājuma izveidota atpūtas zona Daugavas krastā, kur īpaši piemeklētā vietā izvietoti soliņi un zviļņi netraucētai dabas vērošanai. Savukārt pēc iedzīvotāju lūguma izvietot soliņus pie ēkas Valērijas Seiles ielā 6 pilsētas arhitekti, veicot teritorijas izpēti, pieņēma lēmumu esošo “saliņu” starp autostāvvietām un ielu izveidot kā nelielu labiekārtotu atpūtas vietu. Tajā izvietoti gan soliņi, ko ieskauj apstādījumi, gan velostatīvi, kur divriteņus var novietot arī blakus esošā veikala apmeklētāji. Pašvaldības novērojumi rāda, ka atpūtas vietu brīvajos brīžos izmanto arī blakus esošās augstskolas studenti. Šie ir veiksmīgi piemēri, kā iedzīvotāji, sadarbojoties ar pašvaldību, var padarīt savu apkaimi pievilcīgāku.

📸 Fotogalerijas:

Labiekārtojumi Kaļķu ielā 2023. gadā

Labiekārtojuma elementi pilsētvidē šā gada pavasarī 

 

 

Trešdien, 17. aprīlī, Rīgas dome atbalstīja priekšlikumu piešķirt līdzfinansējumu 978 tūkstošu eiro apmērā, lai attīstītu Brasas tilta skvēra un Brasas mobilitātes punkta publiskās ārtelpas teritorijas infrastruktūru, tā veicinot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas un mobilitātes paradumu maiņu, kā arī paaugstinot sabiedrisko drošību.

Projektu paredzēts īstenot par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, investējot vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšanā.

Kopējās ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas tiek prognozētas līdz 1,78 miljoniem eiro, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums līdz 800 tūkstošiem eiro un Rīgas pašvaldības līdzfinansējums 978 tūkstoši eiro.

🟩 Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkta ar dzelzceļa staciju “Brasa” jeb Brasas mobilitātes punkta publiskās ārtelpas teritorijas infrastruktūru izbūvi Rīgas pašvaldība plāno sākt 2024. gada rudenī. Vienlaikus pašvaldība sāks darbu, lai attīstītu Brasas tilta skvēra teritoriju.

🟩 Projekta laikā kopumā paredzēts atjaunot Brasas tilta skvēra un publiskās ārtelpas teritoriju pie “Brasas” mobilitātes punkta aptuveni divu hektāru platībā.

🟩 Plānots izbūvēt gājēju kustībai nepieciešamo infrastruktūru, jaunus veloceliņus, velosipēdu novietnes, kas būs noderīgas gan iedzīvotājiem, kuri izmantos dzelzceļa pieturas punktu “Brasa” kā pārsēšanās punktu, gan iedzīvotājiem, kas brīvo laiku pavadīs Brasas tilta skvērā. Tāpat paredzēts izbūvēt publiski pieejamu cietā seguma stāvlaukumu, kur autovadītāji varēs īslaicīgi apstāties, un pārbūvēt pievedceļus. Teritoriju iecerēts labiekārtot, uzstādot jaunus soliņus, kā arī apzaļumot, veidojot “zaļās salas” un iestādot vairākus desmitus koku, krūmus un citus daudzgadīgos apstādījumus.

Lai paaugstinātu sabiedrības drošību, projekta teritorijā tiks integrēti vides pieejamības risinājumi, savukārt Brasas tilta skvērā, kas jau šobrīd ir iecienīta rīdzinieku atpūtas vieta un kur jau ir ierīkoti aktīvās atpūtas laukumi dažādu vecumu iedzīvotājiem un dzeramā ūdens brīvkrāns, tiks izbūvēts elektroenerģijas pieslēgums un mūsdienīgs apgaismojums.

Tāpat paredzēts izbūvēt lietus ūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēmu, tai skaitā izbūvēt gājēju celiņus ar ūdenscaurlaidīgu segumu, izveidot bioievalkas un lietus dārzu, lai nodrošinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Projekta īstenošanā tiks ievēroti Jaunā Eiropas “Bauhaus” principi: “estētika”, “ilgtspēja”, “iekļautība”, tostarp, nodrošinot publiskās ārtelpas attīstības risinājumu iekļaušanos apkārtējā ainavā, dabā balstīto risinājumu, universālā dizaina principu ievērošanu.

 

Attēls no citify.eu

Jaunas būvniecības ieceres projekta attēls no citify.eu

 

Šobrīd tiek veikta projekta iesnieguma precizēšana iesniegšanai Centrālajā līgumu un finanšu aģentūrā atklātā projektu iesniegumu atlasē. Vienlaikus tiek gatavots iepirkums Brasas mobilitātes punkta publiskās ārtelpas teritorijas infrastruktūras izbūves nodrošināšanai. Pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo līgumu un finanšu aģentūru tiks sākts darbs, lai nodrošinātu būvprojekta izstrādi Brasas tilta skvēra attīstībai.

🟩  Projekta īstenošanas laiks ir no 2024. gada 1. augusta līdz 2026. gada 31.decembrim. Par projekta īstenošanu atbildīgs ir Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, Centrālās administrācijas Publiskās infrastruktūras attīstības pārvalde un Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde.

 

Trešdien, 17. aprīlī, Rīgas domes sēdē deputāti atbalstīja vairāku pašvaldības bērnudārzu teritorijas labiekārtošanu, kas ietver žogu un celiņu maiņu.

Tika atbalstīts lēmumprojekts par investīciju projekta “Teritorijas labiekārtošanas darbi (žogu atjaunošana) Rīgas pašvaldības septiņās pirmsskolas izglītības iestādēs” īstenošanu. Kopējās investīcijas veido 517 100 eiro, no kurām 465 390 eiro ir valsts aizdevums, bet 51 710 eiro Rīgas pašvaldības līdzfinansējums.

Žogi tiks atjaunoti:

 • Pirmsskolas izglītības iestādē “Saulstariņi”, Gobas ielā 27;
 • Rīgas 160. pirmsskolas izglītības iestādē, Vangažu ielā 40A;
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Kadiķītis”, Garajā ielā 31;
 • Rīgas 5.pirmsskolas izglītības iestādē “Čiekuriņš”, Gaujas ielā 32 B;
 • Rīgas 239.pirmsskolas izglītības iestādē Brāļu Kaudzīšu ielā 50;
 • Rīgas 259. pirmsskolas izglītības iestādē, Jāņa Grestes ielā 3;
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Zilbīte”, Malnavas ielā 4.

Tāpat tika atbalstīts lēmumprojekts par investīciju projekta “Teritorijas labiekārtošanas darbi (celiņu atjaunošana) Rīgas pašvaldības astoņās pirmsskolas izglītības iestādēs” īstenošanu. Kopējās investīcijas veido 1 167 700 eiro, no kurām 1 050 930 eiro ir valsts aizdevums, bet 116 770 eiro Rīgas pašvaldības līdzfinansējums.

Celiņu atjaunošana tiks veikta:

 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Laismiņa”, Slokas ielā 211;
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Dardedze”, Slokas ielā 209;
 • Rīgas 104. pirmsskolas izglītības iestādē, Slokas ielā 207;
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Saulstariņi”, Stūrmaņu ielā 7;
 • Rīgas 59. pirmsskolas izglītības iestādē, Grostonas ielā 4;
 • Rīgas 79. pirmsskolas izglītības iestādē, Klijānu ielā 17;
 • Rīgas 244. pirmsskolas izglītības iestādē, Marsa gatvē 8;
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Jumis”, Jaunrozes ielā 12.

Projektu pieteikumi valsts aizdevuma saņemšanai tiks iesniegti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) izskatīšanai līdz 1. maijam un to apstiprināšanas gadījumā būvdarbus plānots sākt jūnijā un darbus pabeigt četru mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

 

Aicinām vecākus un skolotājus ar bērniem pārrunāt iedzīvotāju iesaistes nozīmību apkaimes attīstībā un pajautāt, ko bērni savā apkaimē gribētu redzēt – varbūt tā ir strūklaka, kur varētu draudzēties ar pīlēm, varbūt lielas jo lielas šūpoles, bet varbūt tas ir batuts, uz kura palecoties gandrīz var sauli aizsniegt.

🔵  Izprintejiet darba lapas un ļaujiet bērniem uzzīmēt savas vēlmes.

Pieaugušajiem ar šiem zīmējumiem:

✨  vien jāpadalās savā “Instagram” konta storijā vai feed sadaļā

✨  un jāietago Rīgas pašvaldības konts @riga.lv.

Viens no zīmējumiem laimēs iespēju visai ģimenei doties uz Rīgas Zoodārzs/Riga Zoo.

🔵 Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. aprīlī!

Informācija par līdzdalības budžeta ideju konkursu un darba lapas pieejamas šeit: riga.lv  vai papildus informāciju par Līdzdalības budžeta projektiem balso.riga.lv  – šeit.

 

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs laika periodā no 22. aprīļa līdz 28. aprīlim sāks uzstādīt pirmos jauna dizaina ielu tirdzniecības moduļus pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās, darbus veco konstrukciju demontāžai sākot 17. aprīlī.

Lai nodrošinātu jauno ielu tirdzniecības moduļu uzstādīšanu, sākot no 17.aprīļa paredzēta veco tirdzniecības moduļu demontāža šādās tirdzniecības vietās:

• Valdeķu ielā 53;
• Parādes un Plēksnes ielas stūrī;
• Hipokrāta ielā pretī Gaiļezera ielai;
• K. Valdemāra un Zirņu ielas stūrī;
• Tilta ielas sarkanajās līnijās, blakus 3.trolejbusa galapunktam;
• Viestura prospektā, pretī ēkai Nr. 24;
• Murjāņu un Juglas ielas stūrī.

Šogad paredzēts uzstādīt 22 jaunus moduļus Ziepniekkalnā, Daugavgrīvā, Mežciemā, Brasā, Sarkandaugavā, Mīlgrāvī un Juglā. Kopā trīs gadu laikā plānots uzstādīt 64 jaunas nojumes. Jauno moduļu dizainu radījis arhitekts Toms Kampars.

Moduļi visos gadījumos paredz tirdzniecības vietas veidot ar jumta segumu un sienām, lai pasargātu tirgotājus no lietus, vēja un saules. Moduļu dizains piemērots izvietošanai dažādās kombinācijās atbilstoši katrai āra tirdzniecības vietai. Katram modulim paredzēti funkcionāli elementi, kas ļaus pielāgot noēnojumu tirgotāja piedāvātajiem produktiem.

Lai varētu izmantot pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietas, jāsaņem atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai un jāsamaksā pašvaldības nodeva. Vairāk informācijas par ielu tirdzniecības atļauju pieteikšanu riga.lv

Rīgas pašvaldība, sadarbojoties ar kustību “Lielā talka”, jau 17. reizi aicina Rīgas iedzīvotājus sakopt savas apkārtnes teritorijas.

Lielā Talka 2023.gadā norisināsies 27. aprīlī.

Iedzīvotāji aicināti savas izvēlētās talkošanas vietas Rīgā pieteikt kustības “Lielā talka” mājaslapā www.talkas.lv vai sazināties ar Rīgas pašvaldības Lielās talkas koordinatoriem līdz 22. aprīlim (ieskaitot).

Ja talkošanas vieta tiks pieteikta www.talkas.lv, ar talkas atbildīgajiem sazināsies viens no Rīgas pašvaldības Lielās talkas koordinatoriem un saskaņos sakopjamās teritorijas atrašanās vietu, precizēs īpašuma piederību, prognozējamo atkritumu apjomu un veidu, kā arī precizēs vietu, kur īslaicīgi novietot savāktos atkritumus, lai atkritumu izvedējiem būtu iespējams ērti un ātri tos izvest.

🟩 Talkas maisus bez maksas būs iespējams saņemt 27.aprīlī apstiprinātajā talkošanas vietā pie talkas atbildīgā, vai Daugavpils ielā 31, Rīgā, zvanot Rīgas valstspilsētas pašvaldības Lielās talkas koordinatoriem atbilstoši teritoriālajam sadalījumam šādos laikos:

2., 3., 4., 8., 9., 10., 11., 15., 16., 17., 18., 22., 23., 24., 25.aprīlī no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00. 26. aprīlī no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00

🟩 Talciniekiem jāņem vērā, ka Rīgas pašvaldība atkritumu izvešanu nodrošinās tikai talkām, kurās tiek sakoptas pašvaldības teritorijas. Piesakot savu talkošanas vietu savlaicīgi un saņemot apstiprinājumu, būs iespējams noorganizēt savlaicīgu atkritumu izvešanu. Ja tiek sakopta privātīpašuma teritorija vai privātīpašumam piegulošā teritorija, par atkritumu izvešanas organizēšanu atbild teritorijas īpašnieks/valdītājs/apsaimniekotājs.

Pēc 22. aprīļa jaunu talkošanas vietu pieteikt nevarēs, bet varēs pieteikties pie talkas atbildīgajiem jau apstiprinātajās talkošanas vietās.

🟩 Ja radušies jautājumi vai neskaidrības par Lielās talkas norisi Rīgā, lūgums zvanīt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Lielās talkas koordinatoriem atbilstoši administratīvajai teritorijai pa tālruņiem vai rakstīt uz e-pastu:

 • Rīgas Centra rajons un Rīgas Latgales priekšpilsēta – Marianna Skudra, tālr. +37167026654, e-pasts: Marianna.Skudra@riga.lv
 • Rīgas Centra rajons un Rīgas Latgales priekšpilsēta – Ivita Žīgure, tālr. +37167013579, e-pasts: Ivita.Zigure@riga.lv
 • Rīgas Centra rajons un Rīgas Latgales priekšpilsēta – Elita Tuča, tālr. +37167037025, e-pasts: Elita.Tuca@riga.lv
 • Rīgas Kurzemes rajons un Rīgas Zemgales priekšpilsēta – Rolfs Vendiņš, tālr. +37167181874, e-pasts: Rolfs.Vendins@riga.lv
 • Rīgas Kurzemes rajons un Rīgas Zemgales priekšpilsēta – Baiba Zvaigzne, tālr. +37167037074, e-pasts: Baiba.Zvaigzne@riga.lv
 • Rīgas Kurzemes rajons un Rīgas Zemgales priekšpilsēta – Natālija Susļenkova, tālr. +37167013578, e-pasts: Natalija.Suslenkova@riga.lv
 • Rīgas Ziemeļu rajons un Rīgas Vidzemes priekšpilsēta – Vera Solovjova, tālr. +37167105924, e-pasts: Vera.Solovjova@riga.lv
 • Rīgas Ziemeļu rajons un Rīgas Vidzemes priekšpilsēta – Arturs Rudovičs, tālr. +37167181896, e-pasts: Arturs.Rudovics@riga.lv
 • Rīgas Ziemeļu rajons un Rīgas Vidzemes priekšpilsēta – Inesa Fedjuhina, tālr. +37167013565, e-pasts: Inese.Fedjuhina@riga.lv

Vairāk informācijas par talkošanas vietu pieteikšanu un padomi talkotājiem www.talkas.lv.


“Lielā talka” ir nevalstiska kustība Latvijā, kas kopš 2008. gada ne tikai katru gadu organizē talkas visā valstī, bet īsteno arī dažādus projektus sabiedrības izglītošanai vides aizsardzības jautājumos.

 

Ātrāk nekā citus gadus šajā pavasarī darbu sākušas visas Rīgas pašvaldības strūklakas, kas ne vien sniedz estētisko baudījumu iedzīvotājiem un galvaspilsētas viesiem, bet arī veldzi karstajā laikā.

Pašvaldības pārraudzībā ir 13 strūklakas – desmit stacionārās un trīs peldošās, pie kurām vasarā rīdzinieki un pilsētas viesi labprāt uzturas vai satiekas ar draugiem. Ņemot vērā laika apstākļus, pagājušā gada rudenī strūklakas tika ieziemotas divas nedēļas ātrāk, nekā ierasts, savukārt šajā pavasarī tās sākušas darbu ātrāk. Līdz šim strūklakas sāka pakāpeniski darboties no maija līdz jūnijam.

“Klimata izmaiņu dēļ mums vasaras kļūst aizvien karstākas un veidojas arī ilgāki sausuma periodi, tāpēc mums strūklakas ir svarīgas ne vien kā estētiskais pilsētvides elements, bet arī praktiski – kā iespēja atveldzēties. Pēdējo gadu laikā esam ieguldījuši lielu darbu, atjaunojot darbību vairākām vēsturiskajām strūklakām Vērmanes dārzā, pie Kongresu nama un Esplanādē. Tāpat, domājot par iedzīvotāju iespējām atveldzēties, pērn izveidojām septiņus jaunus brīvkrānus un šovasar izvietosim vēl desmit jaunus dzeramā ūdens krānus dažādās apkaimēs,”

uzsver Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja Selīna Vancāne.

Pilsētnieki, it īpaši ģimenes ar bērniem, iecienījuši Rīgas lielāko strūklaku – pie Kongresu nama un divas strūklakas ar baseiniem Esplanādē, kas pēc remonta atsāka darboties pagājušajā gadā. Šo strūklaku arhitekts un projekta autors ir Kārlis Plūksne.

Vērmanes dārzā atrodas Rīgas lepnums – vecākā strūklaka “Gadalaiki”. Tās skulptūra tika izgatavota Berlīnē un uzstādīta 1869. gadā un bija tolaik greznākais šāda tipa dekoratīvais tēlniecības darbs pilsētā. Orģinālo skulptūru, kas bija cietusi vandālisma rezultātā, 1972. gadā nācās demontēt. Tēlniece Mirdza Lukaža izgatavoja kopiju, ko pašvaldība uzstādīja 1978. gadā. Pērn tika pabeigti strūklakas atjaunošanas darbi un tā atkal iepriecina pilsētas iedzīvotājus un viesus.

Viena no slavenākajām Rīgas strūklakām – “Nimfa” – atrodas pie Latvijas Nacionālas Operas. Šī tēlnieka Augusts Folca 1887. gadā veidotā strūklaka ir Valsts nozīmes mākslas piemineklis. Strūklakas skulptūru bronzas kopiju 1986. gadā izveidoja tēlniece Mirdza Lukaža, orģināls glabājas Rundāles pilī.

Arī dekoratīvais baseins Grīziņkalnā pie skulptūras “Lutausis” un rekonstruētais Ziedoņdārza baseins vasaras karstajās dienās lieliski iepriecinās un atveldzēs lielus un mazus. Ziedoņdārzā atrodas arī atjaunotā strūklaka “Vardītes,” kas būvēta vienlaikus ar parka ierīkošanu. Grīziņkalna baseinam šovasar plānots nomainīt hidroizolāciju.

Vecākajā Rīgas parkā – Viesturdārzā atrodas 1973. gadā uzstādītais, bet vēlāk restaurētais un papildinātais Dziesmu svētku simtgadei veltītais piemineklis, kura ansambli veido arī baseins. Līdz šā gada Dziesmu un deju svētkiem paredzēts veikt baseina tīrīšanu.

Pie Pilsētas kanāla atrodas strūklaka “Bastejkalna kaskāde,” kuras vēsture aizsākās 1880. gadā, bet pašā kanālā novietotas trīs peldošās strūklakas.

🔎 Plašāka informācija par strūklakām – ŠEIT 

27.03.2024. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. RD-24-3429-lē “Par teritorijas starp Rusova ielu, Ķīšezera ielu, Talejas ielu un Cirīša ielu lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lēmums

Lokālplānojuma mērķis ir Rīgas teritorijas plānojuma grozījumu un detalizācijas nepieciešamība, lai radītu priekšnoteikumus sekmīgai uzņēmējdarbības nodrošināšanai – daudzfunkcionāla dzīvojamā un darījumu kompleksa attīstībai, nosakot tam nepieciešamo infrastruktūru.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Vastint Latvija”, izstrādātājs – SIA “Grupa93”.

Publiskās apspriešanas termiņš: no 11.04.2024. līdz 14.05.2024.

🟩 Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 25.04.2024. plkst. 17.00 video konferences režīmā MS TEAMS vidē un tiks pārraidīta Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās. Lai saņemtu sanāksmes aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 25.04.2024. plkst. 12.00, aizpildot reģistrācijas anketu .

🟩 Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

 • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā – ŠEIT ;
 • klātienē Rīgas valstpilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.

🟩 Rakstiskus priekšlikumus līdz 14.05.2024. var iesniegt:

 • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā – ŠEIT ;
 • nosūtot uz e-pastu: pad@riga.lv;
 • nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 14.05.2024.) Rīgas valstpilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentam uz adresi: Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050;
 • iemetot pastkastītē jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktā (Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A, Brīvības ielā 49/53), darba dienās darba laikā.

Apmeklētāju pieņemšana klātienē Rīgas valstpilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.

 

Metu konkursā “Gājēju un velosipēdistu tilts pāri Zundam un tā integrācija pilsētvidē” pirmo vietu ieguvis mets ar devīzi ABI DIVI, un tā autori – piegādātāju apvienība “SIA „MARK ARHITEKTI” un SIA „Inženieru birojs „Kurbada tilti””.

🟩 Otrā vieta piešķirta metam ar devīzi ZZUUNNDDSS, kura autori ir SIA „MADE arhitekti”, sadarbībā ar SIA „PROJEKTS 3” un Evu Abduļinu.

🟩 Trešā vieta piešķirta metam ar devīzi ZUT 001, kuru izstrādāja SIA „LEVINS ARHITEKTI”.

● Savukārt veicināšanas godalgai nominēts mets ar devīzi PROTOTILTS, kura autori ir SIA “Alsins Architecture Latvija”, Sergejs Kopili un Andrejs Kopili.

Gājēju un velosipēdistu tilta izbūve plānota līdz 2026. gada pavasarim, tādēļ nākamais solis ir būvprojekta izstrāde atbilstoši augstāko vietu ieguvušajam metam. Tāpat pašvaldība turpina darbu, lai tuvāko gadu laikā atjaunotu un labiekārtotu arī pārējo Zunda kanāla piegulošo teritoriju un infrastruktūru.

 “Gājēju un velosipēdistu tilts pār Zunda kanālu ir vēl viens projekts kvalitatīvas publiskās ārtelpas izveidei, un šādai pieejai pilsētplānošanā ir jāturpinās. Tas ir priekšnoteikums, kas padara pilsētas teritorijas dzīvas, jo infrastruktūra kalpo gan iedzīvotāju pārvietošanās, gan rekreācijas vajadzībām. Zunda tilts būs vēl viens nozīmīgs objekts mobilitātes veicināšanai un apkārtnes sakārtošanai”.

atzīmē Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja Inese Andersone

Paziņojot konkursa rezultātus, metu konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētāja, Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta direktora vietniece attīstības jautājumos p.i. Inese Sirmā atzīmēja, ka pretendentu uzdevums bija sarežģīts un izaicinošs, jo jaunā satiksmes infrastruktūra jāveido kopā ar publisko ārtelpu, vienlaikus idejai jābūt ilgtspējīgai, funkcionālai un mākslinieciski augstvērtīgai. Žūrijas komisija, novērtējot darbus vairākos posmos, pirmo vietu piešķir metam ar devīzi “ABI DIVI”, kura virsmērķī izvirzīta augstvērtīgas publiskās ārtelpas izveidošana, iedzīvinot vīziju par augstskolu savienošanu “zināšanu jūdzē” Daugavas kreisajā krastā.

Pirmo vietu ieguvušajā metā ar devīzi “ABI DIVI” augstvērtīgas publiskās ārtelpas risinājumi panākti, veidojot plašas terases ūdensmalās, labiekārtotus skvērus un bagātīgus apstādījumus abos tilta galos. Tilta konstrukcijai piedāvāts izmantot līmētā koka laidumus uz dzelzsbetona balstiem. Līmētais koks ir dabai draudzīgs materiāls ar daudzām priekšrocībām, piemēram, salīdzinoši nelielu pašsvaru, lielu nestspēju un estētisku pievilcību.

Rīgas pilsētas galvenā dizainere un metu konkursa žūrijas komisijas locekle Evelīna Ozola pirmo vietu ieguvušo darbu raksturo kā augstā detalizācijas pakāpē izstrādātu un rūpīgi pārdomātu metu. “Tajā piedāvātā tilta konstrukcija demonstrē ekoloģisku ievirzi. Īpaši uzteicama ir tilta integrācija pilsētvidē — abos Zunda krastos radīta ainaviski pievilcīga, daudzfunkcionāla publiskā ārtelpa. Tilta risinājums ir pragmatisks, vienlaikus tam piemīt atturīgs, mūsdienīgs, vidē iederīgs arhitektoniskais tēls. Tilta īstenošana sniegs kvalitatīvu pienesumu mobilitātei un publiskajai ārtelpai Pārdaugavā,” skaidro E. Ozola.

Pēc devīžu atšifrējumu atvēršanas sanāksmes Pilsētas attīstības departaments pārbaudīs metu konkursa dalībnieku atbilstību konkursa nolikumā noteiktajām profesionālās klasifikācijas prasībām,

Metu konkurss tika izsludināts, lai iegūtu pārdomātus, ainaviski, pilsētbūvnieciski, mākslinieciski augstvērtīgus un vienlaikus ekonomiski pamatotus metus jauna gājēju un velobraucēju tilta un to savienojumu izveidei starp Durbes un Paula Valdena ielām.
Tilta izbūve ir viens no svarīgākajiem projektiem plānotā veloceliņa “Rīga – Babīte – Piņķi” izbūvei, mobilitātes veicināšanai un Zunda kanāla apkārtnes sakārtošanai. Tilts veidos nozīmīgu velosatiksmes savienojumu starp Pārdaugavu un Ķīpsalu, kur atrodas Rīgas Tehniskās universitātes studentu pilsētiņa, ar ērtiem pieslēgumiem pilsētas ielu un rekreācijas infrastruktūrai, kā arī veidojot vietzīmi tuvāko apkaimju identitātes veidošanā.

🟩 Metu konkursa “Gājēju un velosipēdistu tilts pāri Zundam un tā integrācija pilsētvidē” 1. vietas ieguvējs – mets ar devīzi “ABI DIVI”. Meta autori: piegādātāju apvienība “SIA „MARK ARHITEKTI” un SIA „Inženieru birojs „Kurbada tilti”” vizualizācijas – ŠEIT
🟩 Metu konkursa devīžu atšifrēšanas sanāksmes galerija – ŠEIT 

Noslēdzies ERASMUS+ programmas projekts un interesentiem pieejama tā gaitā izstrādātā metodoloģija, “YUPAD kalkulators” jeb digitālā aptauja jauniešu viedokļu un ieteikumu izzināšanai.

Divu gadu garumā projektu “Līdzdalības budžeti jaunatnes jomā, veicinot jauniešu iespējas ar lielo datu palīdzību (YUPAD)*” īstenoja Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments (IKSD) sadarbībā ar partneriem no Beļģijas, Polijas, Serbijas, Kipras, Itālijas, Lietuvas, Grieķijas un Austrijas.

🟩 Projekta galvenais mērķis bija nodrošināt jauniešiem iespēju izprast, izmēģināt un iedzīvināt līdzdalības budžetu jaunatnes jomā Eiropas pilsētās, kā rezultātā:

 • apkopoti projekta partneru labās prakses piemēri līdzdalības budžetu īstenošanā un jauniešu iesaistē tajos (pašvaldību, skolu un NVO līmenī), ar kuriem iespējams iepazīties projekta kontā Youtube kanālā;
 • izstrādāti apmācību moduļi, lai veicinātu jaunatnes jomā strādājošo un lēmumpieņēmēju zināšanas un kapacitāti jautājumos par neformālo izglītību, jauniešu iesaisti un līdzdalības budžetu īstenošanu: ej.uz/YUPAD (pagaidu “mājvieta” līdz visu rezultātu ievietošanai projekta oficiālajā mājaslapā yupadproject.net);
 • pieejams “YUPAD kalkulators” jeb digitāls aptaujas rīks (yupad.net), kas ļauj iegūt priekšstatu par jauniešiem nozīmīgiem jautājumiem / problēmām un viņu pašu piedāvātajiem risinājumiem. Kalkulatora lietošana IKSD ir bez maksas, taču jaunu piekļuves kodu ģenerēšana jauniem klientiem ir maksas pakalpojums (sazinoties ar projekta īstenotājiem);
 • izstrādāta tā sauktā “Bišu metodoloģija” jeb programma (veicamie soļi, ieteikumi, metodes u.c.) interaktīvam procesam, kurā jauniešu komandas izstrādā konkrētas projektu idejas, balstoties uz kalkulatora datiem: ej.uz/YUPAD .

Visi rīki un metodoloģija projekta laikā tika pilotēta katrā no partnervalstīm, tai skaitā Rīgā. Kā labās prakses piemēri no Latvijas tika iekļauti Rīgas pašvaldības līdzdalības budžeta ideju konkurss (balso.riga.lv) un biedrības “Sabiedrība par atklātību “Delna”” īstenotie līdzdalības budžeta pilotprojekti Latvijas skolās. Noritējuši vairāki informatīvie semināri lēmumpieņēmējiem un jaunatnes jomā strādājošajiem, kā arī “Bišu” projektu darbnīcās jauniešu komandas izstrādāja četras iniciatīvu idejas:

 • pētījuma īstenošana, lai iegūtu datus drošas pārvietošanās aplikācijas izstrādei (Latvijas Neredzīgo biedrība);
 • “Zaļās zonas” izveide skolas teritorijā (Purvciema vidusskola);
 • skolas pašpārvaldes stiprināšana – apmācību rīkošana, pieredzes apmaiņa, telpas remonts (Rīgas tehniskā koledža);
 • skolas līdzdalības indeksa mērīšanu, pašpārvalžu un skolas vadības sadarbības memoranda un vadlīniju izstrāde (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija).

Daļa iniciatīvu jau īstenotas pilnībā, daļa vēl tiks realizētas šī gada laikā.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar projekta koordinatori Daci Rībenu, dace.ribena@riga.lv.

*YUPAD: Youth Participatory Budgets Empowering Young People using Big Data