Atbalsta materiāls pedagogiem “Dažādas kultūras – saliedēta klase”

Rīgas pilsētas pašvaldības un NVO memorands

Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas pamatnostādnes 2019.–2024.gadam

Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas pamatnostādņu 2019.–2024.gadam īstenošanas rīcības plāns 2019.–2021.gadam

Pētījums “Sabiedrības integrācija Rīgā 2021”

Pētījums “Sabiedrības integrācija Rīgā 2017”

Situācijas izpētes apkopojums par bērniem jaunatbraucējiem un reemigrantiem Rīgas izglītības iestādēs

RĪGAS PAŠVALDĪBAS SNIEGTO PAKALPOJUMU ROKASGRĀMATA (CEĻVEDIS) ĀRZEMNIEKIEM

Rīgas pašvaldības sniegto pakalpojumu rokasgrāmata (ceļvedis) ārzemniekiem

Rīgas pašvaldības sniegto pakalpojumu rokasgrāmata (ceļvedis) ārzemniekiem (materiāls vieglajā valodā)

Руководство (путеводитель) по услугам Рижского самоуправления для иностранцев

Handbook (Guide) on Services Provided by the Municipality of Riga to foreigners

ROKASGRĀMATA IKVIENAM, KURŠ VĒLAS ATGRIESTIES UN UZSĀKT DZĪVI RĪGĀ

Latviešu valodā; Handbuch für die Remigration nach Riga; Справочник по возвращению на жизнь в Риге; Handbook for Returning to Live in Riga

Projekts “Migrantu integrācija ar lokāli veidotu pieredzi (MILE)”