NORISINĀSIES RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS UN NVO SADARBĪBAS MEMORANDA ĪSTENOŠANAS PADOMES 5. SĒDE

Piektdien, 6. maijā laikā no plkst. 09.00 līdz plkst. 10.30. norisināsies Rīgas valstspilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju (NVO) sadarbības memoranda īstenošanas padomes 5. sēde. Tā būs pirmā Memoranda padomes sēde, kura notiks klātienē Rātsnama telpās, Rātslaukumā 1.

Memoranda padomes sēdes darba kārtība:

1. Memoranda padomes pilnveidotā nolikuma apstiprināšana;

2. Ziņojuma par sabiedrības līdzdalību mērķis un sagatavošanas metodes;

3. Publiskās-privātās partnerības projektu iespējas Rīgas valstspilsētā;

4. Citi jautājumi. Aicinām sekot līdzi Memoranda padomes sēdei Rīgas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.riga.lv, kur būs redzama tiešraide: https://www.riga.lv/lv/tiesraides-un-ieraksti

memoranda plakāts

Rīgas pilsētas pašvaldības un NVO memorands

Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas pamatnostādnes 2019.–2024.gadam

Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas pamatnostādņu 2019.–2024.gadam īstenošanas rīcības plāns 2019.–2021.gadam

Pētījums “Sabiedrības integrācija Rīgā 2017”

Pētījums “Sabiedrības integrācija Rīgā 2021”

Rokasgrāmata ikvienam, kurš vēlas atgriezties un uzsākt dzīvi Rīgā

Latviešu valodā

Handbuch für die Remigration nach Riga

Справочник по возвращению на жизнь в Риге

Handbook for Returning to Live in Riga