Rīgas pilsētas pašvaldības un NVO memorands

Lai veicinātu iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas pašvaldību un nodrošinātu nevalstisko organizāciju efektīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, kopš 2013. gada Rīgas pašvaldība un tās teritorijā darbojošās nevalstiskās organizācijas pievienojas atjaunotajam Rīgas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam.

Memoranda mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanu un tās aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un īstenošanā Rīgas pašvaldībā, attīstot pastāvīgu partnerību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām.

Lai sekmētu memorandā ietverto principu īstenošanu un noteikto mērķu sasniegšanu, puses apņemas īstenot kopīgus projektus, tajā skaitā pilsētas attīstības, sociālajos, vides aizsardzības un izglītības projektos.

Tāpat paredzēts sekmēt lēmumu realizēšanas atklātību, caurskatāmību un pretkorupcijas pasākumu īstenošanu, veicot izmaiņas attiecīgos Rīgas domes normatīvajos aktos.

  • Grozījumi: Rīgas domes 25.01.2023. vienošanās “Par grozījumiem Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandā Nr. RD-13-1215-lī” Nr. RD-23-1-vp; Skatīt pielikumu.
  • Sadarbības memorandu parakstījušo organizāciju saraksts – Skatīt pielikumu
  • Balsošanas rezultāti skatāmi Šeit

Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas pamatnostādnes 2019.–2024.gadam

Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas pamatnostādņu 2019.–2024.gadam īstenošanas rīcības plāns 2019.–2021.gadam

Rīgas-valstspilsētas-sabiedrības-integrācijas-pamatnostādņu-2019.-2024.gadam-istenošanas-rīcības-plāns-2022.-2024.-gadam

Guidelines on Societal Integration of Riga for 2019–2024 – Here
Action Plan 2019–2021 for Implementing the Guidelines on Societal Integration of Riga – Here

RĪGAS PAŠVALDĪBAS SNIEGTO PAKALPOJUMU ROKASGRĀMATA (CEĻVEDIS) ĀRZEMNIEKIEM ( 2022.g.)

ROKASGRĀMATA IKVIENAM, KURŠ VĒLAS ATGRIESTIES UN UZSĀKT DZĪVI RĪGĀ (2020.g.):

Projekts “Migrantu integrācija ar lokāli veidotu pieredzi (MILE)”

Atbalsta materiāls pedagogiem “Dažādas kultūras – saliedēta klase”