Arhīvs birkai: Rīga

Šogad Hanoverē, Vācijā, tikās 176 skolēni no 38 valstīm, lai no 16. līdz 20. jūlijam sacenstos Eiropas fizikas Olimpiādē (EuPhO). Latvijas skolēnu dalība šajās sacensībās nesusi labus panākumus – Ilja Reutins (Ilya Reutin), RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolnieks, guvis sudraba medaļu, Iļja Niks Stoligvo, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolnieks, saņēmis bronzas medaļu, savukārt RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolnieks Sandijs Rakstiņš ieguvis atzinību.

Latviju sacensībās pārstāvēja arī Kārlis Driba, Cēsu Valsts ģimnāzijas 11. klases skolnieks, un Ernests Lazdāns, RTU Inženierzinātņu vidusskolas 11. klases skolnieks. Sacensību svarīgākā daļa jeb uzdevumu pildīšana tika dalīta divās dienās: pirmajā dienā olimpiādes dalībniekiem bija dotas piecas stundas eksperimentālo uzdevumu veikšanai, savukārt otrajā dienā skolēniem tika piedāvāti trīs teorijas uzdevumi, kuru risināšanai arī tika atvēlētas 5 stundas. Uzdevumi bija sarežģīti, bet tika balstīti uz aktuālajiem lietišķo pētījumu rezultātiem, un to risināšana prasīja maksimālu uzmanības koncentrāciju, precizitāti, labi attīstītas matemātiskās prasmes un, protams, dziļu fizikas procesu izpratni un radošo pieeju.

Latvijas izlases skolēni ir gandarīti par saviem rezultātiem un kā galvenos ieguldījumus min azartu komplekso problēmu risināšanā, kā arī savu spēju izzināšanu: “Dalība Eiropas Fizikas olimpiādē man deva vērtīgu pieredzi, kuru es izmantošu, gatavojoties starptautiskajai fizikas olimpiādei. Tagad es apzinos savas vājās vietas, saprotu, uz kādu zināšanu un prasmju stiprināšanu man vajadzētu koncentrēties. Olimpiāde bija arī labs treniņš stresa pārvarēšanai – gatavojoties tai, rēķināju iepriekšējo gadu uzdevumus un izdales materiālus, ko piedāvā dažādu olimpiāžu satura veidotāji, pētīju vērtēšanas kritērijus, lai saprastu, kas tiek vērtēts, mācījos teoriju. Panākumi olimpiādē stiprināja manu pārliecību par savām spējām, kā arī man ir neizsakāms prieks par iespēju aprunāties ar maniem vienaudžiem no citām valstīm,” stāsta sudraba godalgas ieguvējs Ilja Reutins (Ilya Reutin).

Atbalstu skolēniem viņu zināšanu stiprināšanā darbu ieguldīja Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Fizikas nodaļas Teorētiskās fizikas katedras zinātniskais asistents Dāvis Zavickis un Teorētiskās fizikas katedras pētnieks Jānis Cīmurs, savukārt moderācijas procesā skolēnus atbalstīja un viņiem palīdzēja Latvijas izlases novērotājs, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas fizikas skolotājs Aleksandrs Sorokins.

Izsakām pateicību aviokompānijai airBaltic, kas sniedz atbalstu Latvijas skolēnu komandai ceļā uz sacensībām. Ar skolēnu sasniegumiem lepojas arī airBaltic prezidents un izpilddirektors Martins Gauss (Martin Gauss): “Izglītota jaunā paaudze ir attīstītas un konkurētspējīgas nākotnes valsts, uzņēmumu un dažādu organizāciju veiksmīgas darbības priekšnoteikums. Turklāt fizika ir arī viena no galvenajām disciplīnām, ko augstā līmenī jāpārzina dažādu jomu aviācijas speciālistiem. airBaltic lepojas ar Latvijas skolēnu mācību rezultātiem, tāpēc ir gandarījums sniegt jauniešiem praktisku atbalstu ceļā uz starptautisku pieredzi un panākumiem!”

Skolēnu dalību olimpiādē īsteno Valsts izglītības satura centrs, ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

Saistība ar plānotiem meža teritorijas kopšanas un ainavu veidošanas darbiem kultūras un atpūtas parkā “Mežaparks”, SIA “Rīgas Meži” līdz 10.februārim aicina izteikt argumentētus viedokļus par:

NVO nama (Ieriķu iela 43a, Rīga) 1. stāva gaitenī līdz 1. martam ir skatāma “Radošās vasaras” darbu izstāde, kas tapusi ar biedrības “Latvijas Bērniem ar kustību traucējumiem” gādību. Izstādē apskatāmi bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem vasaras radošajās darbnīcās veidotie labākie darbi.

“Radošās vasaras” darbu izstāde tika radīta biedrības “Latvijas Bērniem ar kustību traucējumiem” projekta “Stiprām ģimenes saitēm!” ietvaros, kura mērķis bija veltīts ģimenes institūta un tā vērtību godināšanai – kopīgās nodarbībās un aktivitātēs, kurās bērni un jaunieši ar kustību traucējumiem, un viņu ģimenes locekļi varēja labāk iepazīt gan pasauli sev apkārt, gan sevi, gan cits citu.

Projekta gaitā norisinājās arī vasaras radošās darbnīcas, kurās tapa daudz skaistu, jauku darbu, strādājot dažādās tehnikās. Bērni un jaunieši ar kustību traucējumiem, un viņu ģimenes locekļi piedalījās radošās darbnīcās, kurās kopīgi pavadīja laiku, ar aktivitāšu vadītāju un asistenta palīdzību radoši strādājot. 

Ieeja izstādē ir bez maksas. Laipni aicinām visus interesentus apmeklēt izstādi un apskatīt bērnu un jauniešu radošo veikumu!

NVO nams apmeklētājiem ir atvērts darba dienās no plkst. 9:00 – 21:00 un sestdienās no plkst. 9:00 – 20:00. 

Ņemot vērā laikapstākļus, meteoroloģiskās prognozes, kā arī iespējamību, ka neveidojas pietiekami izturīga ledus kārta uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām iekšzemes publiskajām ūdenstilpēm un administratīvajai teritorijai piegulošās jūras piekrastes publiskajiem ūdeņiem, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 15. panta astoto daļu un ņemot vērā Rīgas domes 20.12.2016. lēmumu Nr. 4636 “Par aizliegumu atrasties uz Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu un administratīvajai teritorijai piegulošās jūras piekrastes publisko ūdeņu ledus”:

No 03.01.2023. aizliegt atrasties uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu un administratīvajai teritorijai piegulošās jūras piekrastes publisko ūdeņu ledus!

Aizliegums neattiecas uz sekojošām vietām:

 • Ķengaraga dīķi (papildus Ķengaraga dīķī aizliegts atrasties uz ūdenstilpnes ledus 70 m attāluma no Daugavas ietekas);
 • Ūdenstilpni Vladimira Kudojara parkā;
 • Mazjumpravas muižas dīķi (papildus Mazjumpravas muižas dīķī aizliegts atrasties uz ūdenstilpnes ledus 50 m attālumā no Daugavas ietekas);
 • Bābelīti;
 • Dambjapurva ezeru;
 • Gaiļezeru – ne tālāk par 70 m no krasta līnijas;
 • Velnezeru;
 • Vecdaugavas posmu no Vabu ielas 13 līdz Mangaļsalas prospektam;
 • Ķīšezera posmos no Ostas prospekta 11D līdz Brēmenes ielai 20 – ne tālāk par 100 m no krasta līnijas un Pils kaktā starp Makšķernieku ciematu un Igates ielu 1 – ne tuvāk par 200 m no Juglas upes ietekas Ķīšezerā;
 • Juglas ezera posmos no Ulža ielas 21 līdz Mākoņu ielai 1A (Lielloka līcis) – ne tālāk par 100 m no krasta līnijas un no Strazdumuižas ielas 16 līdz Smilškalnu ielai 5 – ne tālāk par 100 m no krasta līnijas;
 • Strazdupītes posmu no Brīvības gatves 417A līdz Vidzemes alejai 1 (papildus Strazdupītē aizliegts atrasties tuvāk par 400 m no dzelzceļa tilta);
 • Līci Juglas kanālu pie Jaunciema gatves 8F (papildus aizliegt atrasties 200 m attālumā no ietekas Juglas kanālā);
 • Ziemeļupi pie SIA “Rīgas ūdens” bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” – ne tālāk kā 100 m no krasta līnijas, kā arī papildus Ziemeļupē aizliegts atrasties 100 m attāluma no ietekas Buļļupē.

Atbildība par atrašanos uz ledus vietās, kur tas nav atļauts, ir noteikta Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Par likuma pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 eiro.

Esiet atbildīgi!

No pirmdienas, 9. janvāra, tiks atvērta pieteikšanās Rīgas pilsētas pašvaldības projektu konkursa “Latviešu valodas apguves nodrošināšana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros atbalstītajiem bezmaksas latviešu valodas kursiem.

Līdz novembrim apmācības šajos kursos plānots nodrošināt vismaz 600 iedzīvotājiem.

Bez maksas latviešu valodu ir iespēja apgūt tiem, kas deklarējuši savu dzīvesvietu Rīgā, kā arī Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri dzīvo Rīgā un var apmeklēt Rīgas pašvaldības organizētus kursus. Kursi ir pieejami pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, izņemot skolēnus un bezdarbniekus. Valodas apguve tiks nodrošināta A un B līmenī.

Informācija par pieteikšanos, tajā skaitā kontakttālrunis un izglītības iestāžu atrašanās vietas, pieejama interneta vietnē apkaimes.lv sadaļā “Integrācija”, apakšsadaļā “Latviešu valodas kursi”. Valodas apmācības vietu Rīgas iedzīvotāji paši varēs izvēlēties atbilstoši pievienotajam sarakstam. Pieteikšanās notiek, pašam dalībniekam sazinoties ar izvēlēto izglītības iestādi vai nu elektroniski, vai pa norādīto tālruni.

Pašvaldība kopš 2010. gada īsteno projektu konkursu, kurā piešķir finansējumu izglītības iestādēm latviešu valodas apguves nodrošināšanai pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem. Kopš 2010. gada kursus kopā pabeiguši vairāk nekā 14 000 rīdzinieku. Šogad konkursā atbalstīti 4 projekti par kopējo summu 98 605,44 eiro.

Aicina piedalīties koncertzāles metu konkursā

Rīgas domes Īpašuma departaments sadarbībā ar Kultūras ministriju un Latvijas Arhitektu savienību aicina piedalīties starptautiskajā Rīgas filharmonijas arhitektūras metu konkursā. Pirmo konkursa kārtu izsludinās 2023. gada 18. janvārī, metu konkursa ideju iesniegšana paredzēta līdz 2023. gada 10. maijam.

Konkursa dalībnieki aicināti projektēt Rīgas filharmonijas ēku Rīgas vēsturiskajā centrā, Kronvalda parkā, pārbūvējot Rīgas Kongresu namu Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā. Metu konkursa mērķis ir iegūt labāko, arhitektoniski un funkcionāli pārdomātāko, ilgtspējīgāko Rīgas filharmonijas ēkas un pieguļošās ārtelpas projektu, kas organiski iekļaujas pilsētvidē.

Konkursa pirmajā kārtā tiks atlasītas sešas metu idejas, to autori piedalīsies konkursa 2. kārtā. Kopējais metu konkursa atlīdzību fonds par dalību konkursa 2. kārtā ir 180 000,00 eiro, godalgu fonds 2. kārtā ir 60 000,00 eiro.

Pēc konkursa izsludināšanas, reģistrējoties konkursa mājaslapā, interesentiem tiks  nosūtīta saite ar konkursa nolikumu un papildus informāciju. Lūdzam sekot informācijai Rīgas domes Īpašuma departamenta un Kultūras ministrijas mājaslapā.

Metu konkursa vietas apskate notiks 2023. gada 15. februārī plkst. 12.00 Rīgas Kongresu namā, K. Valdemāra ielā 5, Rīgā.

Rīgas pašvaldība izmēģinājuma režīmā sāk izmantot jaunu iedzīvotāju līdzdalības platformu iesaisties.riga.lv.

Jaunā platforma ir paredzēta, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību pašvaldības norisēs un paplašinātu iespējas dažādos veidos izteikt savu viedokli. Lai tajā reģistrētos un sāktu to lietot, nepieciešama aktīva e-pasta adrese. Tāpat pieslēgties iespējams ar sociālā tīkla “Facebook” kontu.

Iedzīvotājiem izmēģinājuma režīmā šobrīd iespējams piedalīties divās līdzdalības aktivitātēs: aizpildīt aptauju par iesaisti savas apkaimes norisēs un piedalīties Rīgas sajūtu kartēšanā. Kartēšanai ir paredzēti četri posmi, kuros iedzīvotājiem kartē būs jānorāda sava mīļākā vieta Rīgā, nepatīkamākā vieta Rīgā, vieta, kur visvairāk nepieciešami uzlabojumi, un vieta, ar kuru Rīgā var lepoties. Par katra jauna posma sākumu reģistrētie lietotāji saņems informāciju savā e-pastā. Pirmo divu aktivitāšu rezultātus apkopos un par tiem ziņos Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs.

Izvērtējot platformas darbību, paredzēts to attīstīt, piedāvājot rīdziniekiem plašākas iesaistes iespējas. Vietne iesaisties.riga.lv ir veidota uz starptautiskās platformas “Citizen Lab” bāzes, pielāgojot to Rīgas pašvaldības vajadzībām. Tā kā platforma darbojas testa režīmā, ja iedzīvotāji pamana kļūdas vai saskaras ar tehniskiem sarežģījumiem, par to jāziņo, rakstot uz e-pastu iesaisties@riga.lv.

2022. gada 14. decembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. RD-22-2069-lē “Par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas lokāplānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veicināt Rīgas vēsturiskā centra kā UNESCO Pasaules mantojuma vietas un tā aizsardzības zonas vispārējo ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, vienlaikus veidojot dzīvotspējīgu un mūsdienu sabiedrības prasībām atbilstošu pilsētvidi. Lokālplānojuma izstrāde ir pamatota ar nepieciešamību iedzīvināt pašvaldības nostādnes attiecībā uz mobilitātes, publiskās ārtelpas, apbūves attīstību un iedzīvotāju piesaisti Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā.

Lokālplānojums noteiks prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, attēlojot pašreizējo un plānoto (atļauto) izmantošanu, izmantošanas aprobežojumus un prasības kultūrvēsturiskās vides un vērtību saglabāšanai. Tas būs galvenais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas aprobežos īpašuma tiesības Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā.

Lokālplānojuma ierosinātājs – Rīgas valstspilsētas pašvaldība.

Lokālplānojuma izstrādātājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.

Lēmums

Vairāk informācijas par lokālplānojuma izstrādes procesu pieejama: https://www.rdpad.lv/rigas-vesturiska-centra-lokalplanojums/

Pēc divu gadu pārtraukuma rīdziniekiem un galvaspilsētas viesiem atkal būs iespēja sagaidīt gadumiju kopā.

Rīgas pašvaldība aicina ikvienu 31. decembra vakarā apmeklēt laukumu pie Rīgas Kongresu nama vai Rātslaukumu, kur no plkst. 21.00 līdz plkst. 2.00 varēs baudīt gan kultūras programmu ar dažādu mūziķu uzstāšanos, gan gaismas un mūzikas improvizāciju.

Laukumā pie Rīgas Kongresu nama primāri jauniešu auditorijai uzstāsies humorroka grupa “Pirmais kurss”, grupa “Carnival Youth”, reperis Ansis ar pavadošajiem mūziķiem, kā arī repa apvienība “Kreisais krasts”. Pasākumu vadīs Aivis Ceriņš.

Savukārt Rātslaukumā plašākai auditorijai muzicēs rokgrupa “Dzelzs Vilks”, Ralfs Eilands ar pavadošajiem mūziķiem, bungu un dūdu grupa “Auļi”, kā arī alternatīvā roka grupa “Sudden Lights”. Pasākumu vadīs Uģis Joksts.

Abās norises vietās gadumijā – plkst. 00.00 – papildus kultūras programmai ir paredzēta arī neliela gaismas un mūzikas improvizācija kā simbols 2022. gada noslēgumam un 2023. gada sagaidīšanai.

Tāpat rīdziniekiem un pilsētas viesiem gadumijā – līdz plkst. 2.00 – būs pieejams svētku dāvanu un gardumu tirdziņš:

 • Doma laukumā (ar kultūras programmu);
 • Esplanādes parkā (ar muzikālo noformējumu, panorāmas ratu un “Trušu karalisti”).

Būs iespēja arī izstaigāt “Ziemassvētku gaismas taku”, aplūkojot mirdzošus gaismas objektus, kur tos papildinās pazīstamas melodijas.

Lai būtu vieglāk apmeklēt gadumijas pasākumus, 31. decembrī un 1. janvārī Rīgas sabiedrisko transportu varēs izmantot bez maksas, kā arī tiks norīkoti papildreisi.

Rīgā šogad pašvaldības organizētas uguņošanas nebūs. Šāds lēmums skaidrojams ar starptautisko ģeopolitisko situāciju un trokšņu līmeni, kas var asociēties ar karu, kā arī ar vēlmi mazināt vides piesārņojumu un netraumēt mājdzīvniekus. Rīgas pašvaldība arī aicina iedzīvotājus gadumijā neizmantot pirotehnikas izstrādājumus.

Kopš 2020. gada novembra, kad Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments atsevišķiem būvju veidiem ieviesa “zaļo koridoru” jeb paātrinātu kārtību būvniecības ieceru izskatīšanai un saskaņošanai, uzņēmēji šo iespēju ir izmantojuši 150 projektiem.

“Zaļais koridors” ir paātrināta kārtība, kādā tiek izskatīta un saskaņota būvniecības dokumentācija atsevišķu kategoriju būvniecības iecerēm. Tā attiecas uz jaunu 3. grupas ēku un 2. grupas daudzdzīvokļu ēku virs 100 dzīvokļiem būvniecību, ka arī uz zemes ierīcību, kas nepieciešama minētajai būvniecībai. 

“Mūsu mērķis, ieviešot “zaļo koridoru”, bija stimulētu uzņēmējdarbības vidi un veicināt investīciju piesaisti galvaspilsētai, būtiski atvieglojot būvniecības dokumentācijas saskaņošanas procesu un samazinot dokumentācijas saskaņošanai nepieciešamo laiku. 150 šādā kārtībā saskaņoti projekti liecina, ka uzņēmēji novērtē un labprāt izmanto “zaļā koridora” priekšrocības,” skaidro Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora vietnieks būvniecības jautājumos p.i. Valdis Dombrovskis.

Galvenā “zaļā koridora” priekšrocība – ietaupīts laiks. Ja ierastajā kārtībā uz jaunu 3. grupas ēku un 2. grupas daudzdzīvokļu ēku būvniecības ieceres saskaņošana aizņēma vidēji 2,5 mēnešus, tad “Zaļā koridora” kārtībā – tikai 5 nedēļas. Parastajā kārtībā būvniecības ieceres izskatīšanas saskaņošanas termiņus nosaka normatīvais regulējums. “Zaļā koridora” ietvaros PAD ir izstrādājis saīsinātos termiņus. Jāņem vērā, ka nereti būvniecības ieceres dokumentācijā ir trūkumi, kas jānovērš noteiktos termiņos, pagarinot saskaņošanas laiku. Papildu laiku prasīs tehnisko noteikumu saņemšana un risinājumu saskaņošana ar komunikāciju turētājiem, izpildmērījumu veikšana, kadastrālā uzmērīšana, energosertifikācija, kā arī institūciju atzinumu saņemšana.