Arhīvs birkai: Jauniešu iesaiste

Attēls no www.pexels.com

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments (IKSD) izsludina konkursu saskaņā ar IKSD 12.06.2024. nolikumu Nr. DIKS-24-46-nos “Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība citu darba ar jaunatni un aktīvās atpūtas iespēju sekmējošu pasākumu īstenošanai” (konkurss).

Saskaņā ar minētā nolikuma 5. punktu un konkursa komisijas 20.06.2024. lēmumu līdzfinansējums šajā konkursa kārtā tiks piešķirts tikai darba ar jaunatni, t.sk. jaunatnes izglītošanas jomā.

Konkursa kārtā kopumā plānots sadalīt līdzfinansējumu 68 039 eiro apmērā.

Līdzfinansējuma mērķis ir nodrošināt atbalstu darba ar jaunatni un aktīvās atpūtas iespēju sekmējošu pasākumu īstenošanai Rīgā vai pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto personu dalības nodrošināšanai pasākumos Latvijas teritorijā, uz kuriem nav attiecināmi Rīgas domes 2023. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr. RD-23-248-sn “Par pašvaldības atbalstu sporta, aktīvās atpūtas un darba ar jaunatni projektu īstenošanai Rīgā” 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5. un 10.6. apakšpunktā noteiktie līdzfinansējuma veidi.

Līdzfinansējums var tikt piešķirts pasākumam, kas atbilst vismaz trim turpmāk norādītājiem nosacījumiem:

 • pasākums ir inovatīvs un veidots atbilstoši labas prakses standartiem;
 • pasākumam ir individuāls un izglītojošs raksturs, un tas uzskatāms par autorprojektu;
 • pasākuma īstenošanā tiks iesaistīti eksperti un nozares profesionāļi;
 • pasākumam ir būtiska pozitīva ietekme aktīvās atpūtas vai jaunatnes jomā;
 • pasākuma rezultāti būs publiski pieejami un izmantojami arī pēc pasākuma.

Pieteikumiem, kas iesniegti darba ar jaunatni, t.sk. jaunatnes izglītošanas jomā, jāatbilst vienai no šādām tematiskajām prioritātēm:

 • STEAM (Zinātne, Tehnoloģijas, Inženierzinātne, Māksla, Matemātika) jomas popularizēšana un karjeras veicināšana STEAM jomā dažāda vecuma bērniem un jauniešiem;
 • jauniešu uzņēmējdarbības kompetenču attīstība;
 • jauniešu radošas pašizpausmes veicināšana;
 • jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšana;
 • darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetenču attīstība, veicinot darba ar jaunatni kvalitāti Rīgā.

Ar saistošiem noteikumiem, nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties ŠEIT.

Pieteikumi un pievienotie dokumenti (t.sk. plānoto aktivitāšu apraksts un programma), kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, vienā EDOC formāta pakotnē līdz 2024. gada 5. jūlijam (plkst. 14.00) jānosūta uz IKSD elektroniskā pasta adresi iksd@riga.lv vai oficiālo elektronisko adresi.

Konsultācijas ir iespējams saņemt, vēršoties pie IKSD Jaunatnes nodaļas vadītāja Dmitrija Zvereva (e-pasts: dmitrijs.zverevs@riga.lv, tālrunis 67181499).

 

Attēls no sports.riga.lv mājas lapas

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina finansēšanas konkursu “Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība bērnu un jauniešu sporta sacensību organizēšanai Rīgā”.

Līdzfinansējuma mērķis ir atbalstīt bērnu un jauniešu sporta sacensību organizēšanu Rīgā, sekmēt fiziskās aktivitātes un iedzīvotāju piesaistīšanu aktīvām sporta nodarbībām.

Līdzfinansējumu var saņemt sacensībām, kas notiks laika posmā no 01.08.2024. līdz 15.12.2024.

✅ Ar saistošiem noteikumiem, nolikumu un pielikumiem iepazīties pievienotajos dokumentos – skatīt ŠEIT.

Projektu pieteikumi iesniedzami tikai elektroniskā formātā līdz 09. jūlija plkst. 23.59, noformēti atbilstoši konkursa nolikuma nosacījumiem, nosūtot tos uz e-pasta adresi: iksd@riga.lv.

Atbildīgais par sacensībām: Ilze Miķelsone, tālr. 67037247, 29240132, e-pasts: imikelsone9@riga.lv.

Rīgas bērni un jaunieši vasaras brīvlaikā aicināti izvēlēties kādu no atvērtajām nometnēm, kuras ar pašvaldības līdzfinansējumu rīko nevalstiskās organizācijas.

Līdzfinansējuma mērķis ir veicināt iekļaujošu un izaugsmi veicinošu, daudzveidīgu nometņu organizēšanu Rīgas izglītības iestāžu izglītojamiem un Rīgas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem bērniem un jauniešiem.

Aktuālo nometņu saraksts, kontaktinformācija, norises vietas, dalības maksa, kā arī norādes par mērķauditoriju un plānotajām aktivitātēm ir apskatāmas tīmekļvietnē https://jaunatne.riga.lv/media/IZGLITIBA/2024/Atvertas nometnes 2024_gada_vasara.pdf .

Lai pieteiktos, ir nepieciešams sazināties ar interesējošās nometnes vadītāju vai norādīto kontaktpersonu.

Vairāk informācijas: Evija Pelša – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes Jaunatnes nodaļas galvenā speciāliste, tālrunis: 67181383, e-pasts: Evija.Pelsa@riga.lv.

 

Šī gada pavasarī noslēdzās Erasmus+ projekts “Discover the world of the tree (Atklāj koku pasauli)”, kurā piedalījās Rīgas Lietuviešu vidusskolas (RLV) komanda. Pēc izzinošām un darbīgām tikšanās reizēm citās projekta dalībvalstīs – Lietuvā, Polijā un Grieķijā, notika attālinātā projekta noslēguma konference, ko organizēja RLV.

Konferences laikā RLV sākumskolas skolēni prezentēja savus radošos darbus un atklājumus, ko veica projekta ietvaros. Savu veikumu un ieguldījumu projektā prezentēja arī skolēni no pārējām partnervalstīm.

Konferences viesis bija Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Izglītības programmu kuratore Anna Pūtele, kura dalībniekus iepazīstināja ar muzeja rīkoto izstādi “Zaļš un vēl zaļāks”, kas daudzpusīgi atklāj cilvēka un dabas mijiedarbības un sadarbības procesus.

🟩 Projekta ietvaros visu projekta dalībvalstu pārstāvji izveidoja publiski pieejamu digitālu metodisko materiālu apkopojumu. Digitālā rīka izstrādē tika iesasitīti gan sākumskolas skolēni, gan skolotāji, gan viņu vecāki. Tajā pieejami fakti, radošie darbi, pētījumi un spēles par koku pasauli. Rīku aicināti izmantot skolotāji no visām Latvijas skolām. Tas pieejams vietnē ŠEIT.

Noslēdzies ERASMUS+ programmas projekts un interesentiem pieejama tā gaitā izstrādātā metodoloģija, “YUPAD kalkulators” jeb digitālā aptauja jauniešu viedokļu un ieteikumu izzināšanai.

Divu gadu garumā projektu “Līdzdalības budžeti jaunatnes jomā, veicinot jauniešu iespējas ar lielo datu palīdzību (YUPAD)*” īstenoja Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments (IKSD) sadarbībā ar partneriem no Beļģijas, Polijas, Serbijas, Kipras, Itālijas, Lietuvas, Grieķijas un Austrijas.

🟩 Projekta galvenais mērķis bija nodrošināt jauniešiem iespēju izprast, izmēģināt un iedzīvināt līdzdalības budžetu jaunatnes jomā Eiropas pilsētās, kā rezultātā:

 • apkopoti projekta partneru labās prakses piemēri līdzdalības budžetu īstenošanā un jauniešu iesaistē tajos (pašvaldību, skolu un NVO līmenī), ar kuriem iespējams iepazīties projekta kontā Youtube kanālā;
 • izstrādāti apmācību moduļi, lai veicinātu jaunatnes jomā strādājošo un lēmumpieņēmēju zināšanas un kapacitāti jautājumos par neformālo izglītību, jauniešu iesaisti un līdzdalības budžetu īstenošanu: ej.uz/YUPAD (pagaidu “mājvieta” līdz visu rezultātu ievietošanai projekta oficiālajā mājaslapā yupadproject.net);
 • pieejams “YUPAD kalkulators” jeb digitāls aptaujas rīks (yupad.net), kas ļauj iegūt priekšstatu par jauniešiem nozīmīgiem jautājumiem / problēmām un viņu pašu piedāvātajiem risinājumiem. Kalkulatora lietošana IKSD ir bez maksas, taču jaunu piekļuves kodu ģenerēšana jauniem klientiem ir maksas pakalpojums (sazinoties ar projekta īstenotājiem);
 • izstrādāta tā sauktā “Bišu metodoloģija” jeb programma (veicamie soļi, ieteikumi, metodes u.c.) interaktīvam procesam, kurā jauniešu komandas izstrādā konkrētas projektu idejas, balstoties uz kalkulatora datiem: ej.uz/YUPAD .

Visi rīki un metodoloģija projekta laikā tika pilotēta katrā no partnervalstīm, tai skaitā Rīgā. Kā labās prakses piemēri no Latvijas tika iekļauti Rīgas pašvaldības līdzdalības budžeta ideju konkurss (balso.riga.lv) un biedrības “Sabiedrība par atklātību “Delna”” īstenotie līdzdalības budžeta pilotprojekti Latvijas skolās. Noritējuši vairāki informatīvie semināri lēmumpieņēmējiem un jaunatnes jomā strādājošajiem, kā arī “Bišu” projektu darbnīcās jauniešu komandas izstrādāja četras iniciatīvu idejas:

 • pētījuma īstenošana, lai iegūtu datus drošas pārvietošanās aplikācijas izstrādei (Latvijas Neredzīgo biedrība);
 • “Zaļās zonas” izveide skolas teritorijā (Purvciema vidusskola);
 • skolas pašpārvaldes stiprināšana – apmācību rīkošana, pieredzes apmaiņa, telpas remonts (Rīgas tehniskā koledža);
 • skolas līdzdalības indeksa mērīšanu, pašpārvalžu un skolas vadības sadarbības memoranda un vadlīniju izstrāde (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija).

Daļa iniciatīvu jau īstenotas pilnībā, daļa vēl tiks realizētas šī gada laikā.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar projekta koordinatori Daci Rībenu, dace.ribena@riga.lv.

*YUPAD: Youth Participatory Budgets Empowering Young People using Big Data

Lai sniegtu iespēju jauniešiem aktīvi piedalīties pilsētas plānošanā, izmantojot Minecraft radošo un izglītojošo potenciālu, Rīgas pašvaldība sākusi projektu “Elastīgas pilsētas ar Minecraft: novatorisks jaunatnes vadīts politikas process ilgtspējīgai Eiropai (MC-YOU)”.

Eiropas Savienības programmas izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomās Erasmus+ ietvaros projektu īstenos Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Pilsētas attīstības departamentu.

🟩 Projekta mērķis ir sniegt iespēju jauniešiem aktīvi piedalīties pilsētas plānošanā, izmantojot Minecraft radošo un izglītojošo potenciālu, taču reizē veicinot kritisko domāšanu par ilgtspējīgu pilsētvides attīstību.

Viena no problēmām, ar kurām saskaras pilsētas, veidojot spēcīgākas un ilgtspējīgākas kopienas un domājot par tās iedzīvotāju nākotni, ir atraktīvu rīku trūkums, lai iesaistītu jauniešus pilsētas plānošanā. Jauniešu aktīva iesaiste ilgtspējīgas attīstības plānošanā ir ļoti svarīga, lai panāktu iekļaujošu un stabilu sabiedrību. Ar savām novatoriskajām idejām un prasmēm jaunieši ir nozīmīgi inovāciju virzītāji, spēles noteikumu mainītāji un politikas procesu dalībnieki visos līmeņos. Lai veicinātu jauniešu līdzdalību pilsētu pārvaldībā, pašvaldības iestādēm ir jāpārskata veids, kā tās sadarbojas ar jauniešiem, dodot viņiem iespēju pilnībā atraisīt savu potenciālu. Ir vairāki izaicinājumi un šķēršļi jauniešu līdzdalībai, tai skaitā intereses trūkums, zema informētība par pieejamajām iespējām un līdzdalības kanāliem, informācijas un prasmju trūkums. Bieži vien pietrūkst mehānismu un sadarbības platformu, lai veidotu jēgpilnas attiecības ar jaunatni. Tāpēc pašvaldībām ir ļoti svarīgi izstrādāt novatoriskas stratēģijas un pieejas, lai risinātu šīs problēmas un labāk sadarbotos ar jauniešiem.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2018. gadā veikto aptauju 55% Eiropas bērnu un jauniešu spēlē videospēles un Minecraft bija viena no populārākajām spēlēm. Latvijā Minecraft bija trešā populārākā videospēle. Tās potenciālu jaunatnes iesaistē pilsētvides attīstībā, lokālpatriotisma celšanā un izglītības metožu dažādošanā Rīga jau vairākkārt izmantojusi:

 • 2020. gadā norisinājās Bolderājas “būvēšana” Interreg projekta “UrbCultural planning” ietvaros;
 • 2021. gadā norisinājās pirmās Rīgas būvēšanas sacensības, kurā piedalījās 19 komandas no 16 skolām. Tāpēc Rīgas pašvaldības dalība MC-YOU projektā ir likumsakarīgs solis, lai turpinātu pilnveidot ne tikai jauniešu iesaisti, bet arī veicināt tās jēgpilnu ieguldījumu pilsētvides attīstībā.

Projekta laikā paredzēta pētījuma “Minecraft kā jauniešu politikas instruments” izstrādāšana un partnervalstu labo prakšu apkopošana, pašvaldības īpašumu apzināšana un to pārveide jauniešu vajadzībām Minecraft vidē (Rīga ir viena no 3 pilotteritorijām projekta laikā), pilsētu plānošanas praktisku metožu rokasgrāmatas izveidošana. Tāpat projektā norisināsies jauniešu un skolotāju apmācība un pasākumi saistībā ar Minecraft, spēļošanu un ilgtspējīgu iesaisti.


Projekts ilgs divus gadus – no 2023. gada novembra līdz 2025. gada novembrim. Projekta kopējās izmaksas ir 48 675 eiro. Projekta vadošais partneris ir Eiropas tīklojums Out of the Box International (Polija). Citi projekta partneri ir Faru pašvaldība (Portugāle), Sandanski pašvaldība (Bulgārija), organizācija INA EUROPE (Francija); nevalstiskā organizācija CESIE Palermo (Itālija), Baltijas pilsētu savienība (UBC) un SIA LINK DMT SRL, Modena (Itālija).

 

Atzīmējot jaunatnes nedēļu Eiropā, jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem aicināti pievienoties pārgājienam “Sea Europe”, kurā varēs uzzināt par dažādu Eiropas programmu piedāvājumu jauniešiem.

Pārgājienu rīko Rīgas jauniešu centra Kaņieris brīvprātīgie jaunieši no Polijas, Gruzijas un Beļģijas. Pārgājiens notiks sestdien, 13. aprīlī, ar vilcienu no plkst. 8.50 (mājupceļš ap plkst. 16.00) – izbraukšanas laiki var vēl tikt precizēti.

Pārgājiena laikā paredzēta kopēja pastaiga pa Carnikavu.

🟩 Jauniešiem pārgājienā būs iespēja:

• uzzināt par iespējām ceļot Eiropā: jauniešu apmaiņas, apmācību kursi, brīvprātīgais darbs (ESK) u.c.;
• uzklausīt pieredzes stāstus no jauniešiem, kuri jau pabijuši kādā no programmām;
• pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā un kopā ar citiem jauniešiem.

Būs arī pikniks un našķi!

Transporta un ēdiena izmaksas tiks nosegtas no rīkotāju puses.

Dalībnieku skaits ierobežots.

🟩 Pieteikšanās – ŠEIT

Lai veicinātu skolēnu interesi par zinātni un alternatīviem enerģijas iegūšanas veidiem, 2024. gada 25. maijā norisināsies Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI) rīkotais konkurss “Saules Kauss 2024”.

Konkursa ietvaros 5.-12. klašu skolēniem, liekot lietā LU CFI sagādātos materiālus, būs iespēja izgatavot dažāda izmēra kustīgus modeļus, kas darbosies, pateicoties tikai alternatīvajam enerģijas resursam – Saulei.

✅ Konkursa nolikums un pieteikšanās anketa, kas aizpildāma līdz 7. aprīlim, pieejami –  pasākuma organizatoru mājas lapā

25. maijā LU CFI teritorijā (Ķengaraga iela 8, Rīga) konkursa noslēguma pasākumā būs komandu sacensības, izzinošas lekcijas par atjaunīgajiem energoresursiem, kā arī tiks apbalvoti labākie ar saules enerģiju darbināmo modelīšu veidotāji.

Šī būs jau 16. reize, kad notiks LU CFI organizētais konkurss “Saules kauss”. Un, kā katru gadu, tas tiek īstenots ar mērķi – aicināt degsmes pilnos jauniešus domāt, diskutēt par zinātni un apzināties tās nozīmīgumu nākotnes izaicinājumu risināšanā.

Konkursa atbalstītāji: AS “SEB Banka”, AS “Latvenergo”, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, RVPA “Rīgas enerģētikas aģentūra”.

Par pasākuma organizatoru: LU CFI ir vadošais pētniecības centrs Latvijā, kas veic starptautiski konkurētspējīgu pētniecību materiālu zinātnē, izglīto studentus moderno tehnoloģiju jomā un sniedz inovatīvus risinājumus dažādu industriju vajadzībām.

Marta nogales Rīgas domes sēdē pēc ilgām debatēm nolemts zemesgabalu Grīziņkalnā vēl uz pieciem gadiem nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Streetbasket”, kas organizē jauniešu ielu sporta un kultūras kustību “Ghetto Games”.

Pašvaldība atbalsta zemesgabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai uz pieciem gadiem, izvirzot noteikumus turpmākai zemesgabala lietošanai, kas izriet no sarunām ar Grīziņkalna apkaimes biedrību un iedzīvotāju sūdzībām. Noteikumi saistīti ar trokšņa līmeni biedrības rīkoto pasākumu laikā, metāla konstrukciju montāžas un demontāžas darbu veikšanu nakts stundās, mobilo tualešu un atkritumu urnu izvietošanu teritorijā u.c.

Rīgas domes Īpašuma komitejas vadītājs Dainis Locis domes sēdē norādīja, ka biedrībai “Streetbasket” ir gara priekšvēsture Grīziņkalna apkaimē. Biedrība iedzīvinājusi šo vietu un veidojusi sporta un kultūras kustību, kas pulcē vairākus tūkstošus bērnu un jauniešu no visas Latvijas.

“Pašvaldība saņēmusi iebildumus no Grīziņkalna apkaimes biedrības pārstāvjiem par iespējamajiem trokšņu līmeņa pārkāpumiem pasākumu laikā Grīziņkalna parkā. Biedrības viedoklis ir uzklausīts, un iebildumi ir ņemti vērā. Biedrība “Streetbasket” arī paši ir ieinteresēti sekot līdzi trokšņa līmenim un veikt tā mērījumus. Pēc kompromisu meklējumiem, piedāvājums ir pagarināt biedrības līgumu par zemesgabala nomu vēl uz pieciem gadiem,”

atzina Locis

🔵 Biedrības “Streetbasket” rīcībā tiks nodota daļa nekustamā īpašuma Jāņa Asara ielā 24, Rīgā. Lēmuma mērķis ir atbalsta sniegšana darbībai sabiedrības labā – jauniešu un bērnu ielu kultūras un sporta pasākumu organizēšanā.

Kopš zemesgabala nodošanas bezatlīdzības lietošanā 2014.gadā, biedrība nodrošinājusi regulāru sporta turnīru norisi, brīvā laika aktivitātes bērniem un jauniešiem, tematiskus pasākumus dažādām vecuma grupām, kas izpelnījušies lielu atzinību rīdzinieku vidū.

“Ghetto Games” ir jauniešu ielu sporta un kultūras kustība Latvijā un Austrumeiropā, kas katru gadu pulcē vairāk nekā 10 000 dalībnieku un 300 000 sekotāju medijos un sociālajos tīklos.

🔵 Plašāka informācija par “Ghetto Games” pasākumu kalendārs pieejams mājaslapā www.ghetto.lv.

Jaunieši aicināti piedalīties darbnīcu ciklā “Tava ideja Tavā pilsētā!”, kura laikā kopā ar ekspertiem būs iespēja izstrādāt savas idejas iesniegšanai gaidāmajā Rīgas līdzdalības budžeta konkursā.

Konkursa projekta ideju (infrastruktūras uzlabošana savā apkaimē) iesniegšanas termiņš ir 31. maijs, un viena projekta īstenošanai pašvaldība piešķirs līdz 100 000 eiro.

🟪 Lai veicinātu tieši jauniešu dalību konkursā, Rīgas jauniešu centrs KAŅIERIS kopā ar Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centru šogad pirmo reizi rīko īpašu darbnīcu ciklu, sniedzot atbalstu jauniešiem no idejas izstrādes līdz pat projekta iesniegšanai konkursā.

Pieteikties aicināti jaunieši no 16 līdz 25 gadiem, individuāli vai komandās.

🟪 Pieteikšanās līdz 3. aprīlim, aizpildot anketu.

Dalībniekiem būs iespēja:
• Iepazīties un izprast, kas ir pilsētas līdzdalības budžets un kādi ir nosacījumi projekta iesniegšanai tajā.
• Kopā ar darbnīcu vadītāju izstrādāt savas projekta idejas.
• Saņemt atbalstu no Rīgas Apkaimju centra koordinatoriem jautājumos par tāmes sastādīšanu un citām praktiskām detaļām.
• Iesniegt projektu idejas konkursā.

Darbnīcu cikls sastāvēs no trim posmiem:
• Sestdiena, 6. aprīlis, 10.00-16.00 – iepazīšanās ar līdzdalības budžetu un ideju izstrāde (tiks nodrošināta kafijas pauze un pusdienas).
• Konsultējošās darbnīcas Rīgas apkaimēs, lai precizētu neskaidrās detaļas (pēc izvēles: 17. aprīlī E.Smiļģa ielā vai 24. aprīlī Sarkandaugavā (kopā ar Kaņiera komandu).
• Projekta pieteikuma finalizēšana un iesniegšana Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta konkursā.

🟪 Vairāk informācijas par Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta konkursu: balso.riga.lv

📌 Jautājumu gadījumā (par jauniešu darbnīcām) lūgums sazināties ar kanieris@riga.lv.