Arhīvs birkai: Jauniešu iesaiste

Noslēdzies ERASMUS+ programmas projekts un interesentiem pieejama tā gaitā izstrādātā metodoloģija, “YUPAD kalkulators” jeb digitālā aptauja jauniešu viedokļu un ieteikumu izzināšanai.

Divu gadu garumā projektu “Līdzdalības budžeti jaunatnes jomā, veicinot jauniešu iespējas ar lielo datu palīdzību (YUPAD)*” īstenoja Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments (IKSD) sadarbībā ar partneriem no Beļģijas, Polijas, Serbijas, Kipras, Itālijas, Lietuvas, Grieķijas un Austrijas.

🟩 Projekta galvenais mērķis bija nodrošināt jauniešiem iespēju izprast, izmēģināt un iedzīvināt līdzdalības budžetu jaunatnes jomā Eiropas pilsētās, kā rezultātā:

 • apkopoti projekta partneru labās prakses piemēri līdzdalības budžetu īstenošanā un jauniešu iesaistē tajos (pašvaldību, skolu un NVO līmenī), ar kuriem iespējams iepazīties projekta kontā Youtube kanālā;
 • izstrādāti apmācību moduļi, lai veicinātu jaunatnes jomā strādājošo un lēmumpieņēmēju zināšanas un kapacitāti jautājumos par neformālo izglītību, jauniešu iesaisti un līdzdalības budžetu īstenošanu: ej.uz/YUPAD (pagaidu “mājvieta” līdz visu rezultātu ievietošanai projekta oficiālajā mājaslapā yupadproject.net);
 • pieejams “YUPAD kalkulators” jeb digitāls aptaujas rīks (yupad.net), kas ļauj iegūt priekšstatu par jauniešiem nozīmīgiem jautājumiem / problēmām un viņu pašu piedāvātajiem risinājumiem. Kalkulatora lietošana IKSD ir bez maksas, taču jaunu piekļuves kodu ģenerēšana jauniem klientiem ir maksas pakalpojums (sazinoties ar projekta īstenotājiem);
 • izstrādāta tā sauktā “Bišu metodoloģija” jeb programma (veicamie soļi, ieteikumi, metodes u.c.) interaktīvam procesam, kurā jauniešu komandas izstrādā konkrētas projektu idejas, balstoties uz kalkulatora datiem: ej.uz/YUPAD .

Visi rīki un metodoloģija projekta laikā tika pilotēta katrā no partnervalstīm, tai skaitā Rīgā. Kā labās prakses piemēri no Latvijas tika iekļauti Rīgas pašvaldības līdzdalības budžeta ideju konkurss (balso.riga.lv) un biedrības “Sabiedrība par atklātību “Delna”” īstenotie līdzdalības budžeta pilotprojekti Latvijas skolās. Noritējuši vairāki informatīvie semināri lēmumpieņēmējiem un jaunatnes jomā strādājošajiem, kā arī “Bišu” projektu darbnīcās jauniešu komandas izstrādāja četras iniciatīvu idejas:

 • pētījuma īstenošana, lai iegūtu datus drošas pārvietošanās aplikācijas izstrādei (Latvijas Neredzīgo biedrība);
 • “Zaļās zonas” izveide skolas teritorijā (Purvciema vidusskola);
 • skolas pašpārvaldes stiprināšana – apmācību rīkošana, pieredzes apmaiņa, telpas remonts (Rīgas tehniskā koledža);
 • skolas līdzdalības indeksa mērīšanu, pašpārvalžu un skolas vadības sadarbības memoranda un vadlīniju izstrāde (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija).

Daļa iniciatīvu jau īstenotas pilnībā, daļa vēl tiks realizētas šī gada laikā.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar projekta koordinatori Daci Rībenu, dace.ribena@riga.lv.

*YUPAD: Youth Participatory Budgets Empowering Young People using Big Data

Lai sniegtu iespēju jauniešiem aktīvi piedalīties pilsētas plānošanā, izmantojot Minecraft radošo un izglītojošo potenciālu, Rīgas pašvaldība sākusi projektu “Elastīgas pilsētas ar Minecraft: novatorisks jaunatnes vadīts politikas process ilgtspējīgai Eiropai (MC-YOU)”.

Eiropas Savienības programmas izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomās Erasmus+ ietvaros projektu īstenos Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Pilsētas attīstības departamentu.

🟩 Projekta mērķis ir sniegt iespēju jauniešiem aktīvi piedalīties pilsētas plānošanā, izmantojot Minecraft radošo un izglītojošo potenciālu, taču reizē veicinot kritisko domāšanu par ilgtspējīgu pilsētvides attīstību.

Viena no problēmām, ar kurām saskaras pilsētas, veidojot spēcīgākas un ilgtspējīgākas kopienas un domājot par tās iedzīvotāju nākotni, ir atraktīvu rīku trūkums, lai iesaistītu jauniešus pilsētas plānošanā. Jauniešu aktīva iesaiste ilgtspējīgas attīstības plānošanā ir ļoti svarīga, lai panāktu iekļaujošu un stabilu sabiedrību. Ar savām novatoriskajām idejām un prasmēm jaunieši ir nozīmīgi inovāciju virzītāji, spēles noteikumu mainītāji un politikas procesu dalībnieki visos līmeņos. Lai veicinātu jauniešu līdzdalību pilsētu pārvaldībā, pašvaldības iestādēm ir jāpārskata veids, kā tās sadarbojas ar jauniešiem, dodot viņiem iespēju pilnībā atraisīt savu potenciālu. Ir vairāki izaicinājumi un šķēršļi jauniešu līdzdalībai, tai skaitā intereses trūkums, zema informētība par pieejamajām iespējām un līdzdalības kanāliem, informācijas un prasmju trūkums. Bieži vien pietrūkst mehānismu un sadarbības platformu, lai veidotu jēgpilnas attiecības ar jaunatni. Tāpēc pašvaldībām ir ļoti svarīgi izstrādāt novatoriskas stratēģijas un pieejas, lai risinātu šīs problēmas un labāk sadarbotos ar jauniešiem.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2018. gadā veikto aptauju 55% Eiropas bērnu un jauniešu spēlē videospēles un Minecraft bija viena no populārākajām spēlēm. Latvijā Minecraft bija trešā populārākā videospēle. Tās potenciālu jaunatnes iesaistē pilsētvides attīstībā, lokālpatriotisma celšanā un izglītības metožu dažādošanā Rīga jau vairākkārt izmantojusi:

 • 2020. gadā norisinājās Bolderājas “būvēšana” Interreg projekta “UrbCultural planning” ietvaros;
 • 2021. gadā norisinājās pirmās Rīgas būvēšanas sacensības, kurā piedalījās 19 komandas no 16 skolām. Tāpēc Rīgas pašvaldības dalība MC-YOU projektā ir likumsakarīgs solis, lai turpinātu pilnveidot ne tikai jauniešu iesaisti, bet arī veicināt tās jēgpilnu ieguldījumu pilsētvides attīstībā.

Projekta laikā paredzēta pētījuma “Minecraft kā jauniešu politikas instruments” izstrādāšana un partnervalstu labo prakšu apkopošana, pašvaldības īpašumu apzināšana un to pārveide jauniešu vajadzībām Minecraft vidē (Rīga ir viena no 3 pilotteritorijām projekta laikā), pilsētu plānošanas praktisku metožu rokasgrāmatas izveidošana. Tāpat projektā norisināsies jauniešu un skolotāju apmācība un pasākumi saistībā ar Minecraft, spēļošanu un ilgtspējīgu iesaisti.


Projekts ilgs divus gadus – no 2023. gada novembra līdz 2025. gada novembrim. Projekta kopējās izmaksas ir 48 675 eiro. Projekta vadošais partneris ir Eiropas tīklojums Out of the Box International (Polija). Citi projekta partneri ir Faru pašvaldība (Portugāle), Sandanski pašvaldība (Bulgārija), organizācija INA EUROPE (Francija); nevalstiskā organizācija CESIE Palermo (Itālija), Baltijas pilsētu savienība (UBC) un SIA LINK DMT SRL, Modena (Itālija).

 

Atzīmējot jaunatnes nedēļu Eiropā, jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem aicināti pievienoties pārgājienam “Sea Europe”, kurā varēs uzzināt par dažādu Eiropas programmu piedāvājumu jauniešiem.

Pārgājienu rīko Rīgas jauniešu centra Kaņieris brīvprātīgie jaunieši no Polijas, Gruzijas un Beļģijas. Pārgājiens notiks sestdien, 13. aprīlī, ar vilcienu no plkst. 8.50 (mājupceļš ap plkst. 16.00) – izbraukšanas laiki var vēl tikt precizēti.

Pārgājiena laikā paredzēta kopēja pastaiga pa Carnikavu.

🟩 Jauniešiem pārgājienā būs iespēja:

• uzzināt par iespējām ceļot Eiropā: jauniešu apmaiņas, apmācību kursi, brīvprātīgais darbs (ESK) u.c.;
• uzklausīt pieredzes stāstus no jauniešiem, kuri jau pabijuši kādā no programmām;
• pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā un kopā ar citiem jauniešiem.

Būs arī pikniks un našķi!

Transporta un ēdiena izmaksas tiks nosegtas no rīkotāju puses.

Dalībnieku skaits ierobežots.

🟩 Pieteikšanās – ŠEIT

Lai veicinātu skolēnu interesi par zinātni un alternatīviem enerģijas iegūšanas veidiem, 2024. gada 25. maijā norisināsies Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI) rīkotais konkurss “Saules Kauss 2024”.

Konkursa ietvaros 5.-12. klašu skolēniem, liekot lietā LU CFI sagādātos materiālus, būs iespēja izgatavot dažāda izmēra kustīgus modeļus, kas darbosies, pateicoties tikai alternatīvajam enerģijas resursam – Saulei.

✅ Konkursa nolikums un pieteikšanās anketa, kas aizpildāma līdz 7. aprīlim, pieejami –  pasākuma organizatoru mājas lapā

25. maijā LU CFI teritorijā (Ķengaraga iela 8, Rīga) konkursa noslēguma pasākumā būs komandu sacensības, izzinošas lekcijas par atjaunīgajiem energoresursiem, kā arī tiks apbalvoti labākie ar saules enerģiju darbināmo modelīšu veidotāji.

Šī būs jau 16. reize, kad notiks LU CFI organizētais konkurss “Saules kauss”. Un, kā katru gadu, tas tiek īstenots ar mērķi – aicināt degsmes pilnos jauniešus domāt, diskutēt par zinātni un apzināties tās nozīmīgumu nākotnes izaicinājumu risināšanā.

Konkursa atbalstītāji: AS “SEB Banka”, AS “Latvenergo”, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, RVPA “Rīgas enerģētikas aģentūra”.

Par pasākuma organizatoru: LU CFI ir vadošais pētniecības centrs Latvijā, kas veic starptautiski konkurētspējīgu pētniecību materiālu zinātnē, izglīto studentus moderno tehnoloģiju jomā un sniedz inovatīvus risinājumus dažādu industriju vajadzībām.

Marta nogales Rīgas domes sēdē pēc ilgām debatēm nolemts zemesgabalu Grīziņkalnā vēl uz pieciem gadiem nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Streetbasket”, kas organizē jauniešu ielu sporta un kultūras kustību “Ghetto Games”.

Pašvaldība atbalsta zemesgabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai uz pieciem gadiem, izvirzot noteikumus turpmākai zemesgabala lietošanai, kas izriet no sarunām ar Grīziņkalna apkaimes biedrību un iedzīvotāju sūdzībām. Noteikumi saistīti ar trokšņa līmeni biedrības rīkoto pasākumu laikā, metāla konstrukciju montāžas un demontāžas darbu veikšanu nakts stundās, mobilo tualešu un atkritumu urnu izvietošanu teritorijā u.c.

Rīgas domes Īpašuma komitejas vadītājs Dainis Locis domes sēdē norādīja, ka biedrībai “Streetbasket” ir gara priekšvēsture Grīziņkalna apkaimē. Biedrība iedzīvinājusi šo vietu un veidojusi sporta un kultūras kustību, kas pulcē vairākus tūkstošus bērnu un jauniešu no visas Latvijas.

“Pašvaldība saņēmusi iebildumus no Grīziņkalna apkaimes biedrības pārstāvjiem par iespējamajiem trokšņu līmeņa pārkāpumiem pasākumu laikā Grīziņkalna parkā. Biedrības viedoklis ir uzklausīts, un iebildumi ir ņemti vērā. Biedrība “Streetbasket” arī paši ir ieinteresēti sekot līdzi trokšņa līmenim un veikt tā mērījumus. Pēc kompromisu meklējumiem, piedāvājums ir pagarināt biedrības līgumu par zemesgabala nomu vēl uz pieciem gadiem,”

atzina Locis

🔵 Biedrības “Streetbasket” rīcībā tiks nodota daļa nekustamā īpašuma Jāņa Asara ielā 24, Rīgā. Lēmuma mērķis ir atbalsta sniegšana darbībai sabiedrības labā – jauniešu un bērnu ielu kultūras un sporta pasākumu organizēšanā.

Kopš zemesgabala nodošanas bezatlīdzības lietošanā 2014.gadā, biedrība nodrošinājusi regulāru sporta turnīru norisi, brīvā laika aktivitātes bērniem un jauniešiem, tematiskus pasākumus dažādām vecuma grupām, kas izpelnījušies lielu atzinību rīdzinieku vidū.

“Ghetto Games” ir jauniešu ielu sporta un kultūras kustība Latvijā un Austrumeiropā, kas katru gadu pulcē vairāk nekā 10 000 dalībnieku un 300 000 sekotāju medijos un sociālajos tīklos.

🔵 Plašāka informācija par “Ghetto Games” pasākumu kalendārs pieejams mājaslapā www.ghetto.lv.

Jaunieši aicināti piedalīties darbnīcu ciklā “Tava ideja Tavā pilsētā!”, kura laikā kopā ar ekspertiem būs iespēja izstrādāt savas idejas iesniegšanai gaidāmajā Rīgas līdzdalības budžeta konkursā.

Konkursa projekta ideju (infrastruktūras uzlabošana savā apkaimē) iesniegšanas termiņš ir 31. maijs, un viena projekta īstenošanai pašvaldība piešķirs līdz 100 000 eiro.

🟪 Lai veicinātu tieši jauniešu dalību konkursā, Rīgas jauniešu centrs KAŅIERIS kopā ar Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centru šogad pirmo reizi rīko īpašu darbnīcu ciklu, sniedzot atbalstu jauniešiem no idejas izstrādes līdz pat projekta iesniegšanai konkursā.

Pieteikties aicināti jaunieši no 16 līdz 25 gadiem, individuāli vai komandās.

🟪 Pieteikšanās līdz 3. aprīlim, aizpildot anketu.

Dalībniekiem būs iespēja:
• Iepazīties un izprast, kas ir pilsētas līdzdalības budžets un kādi ir nosacījumi projekta iesniegšanai tajā.
• Kopā ar darbnīcu vadītāju izstrādāt savas projekta idejas.
• Saņemt atbalstu no Rīgas Apkaimju centra koordinatoriem jautājumos par tāmes sastādīšanu un citām praktiskām detaļām.
• Iesniegt projektu idejas konkursā.

Darbnīcu cikls sastāvēs no trim posmiem:
• Sestdiena, 6. aprīlis, 10.00-16.00 – iepazīšanās ar līdzdalības budžetu un ideju izstrāde (tiks nodrošināta kafijas pauze un pusdienas).
• Konsultējošās darbnīcas Rīgas apkaimēs, lai precizētu neskaidrās detaļas (pēc izvēles: 17. aprīlī E.Smiļģa ielā vai 24. aprīlī Sarkandaugavā (kopā ar Kaņiera komandu).
• Projekta pieteikuma finalizēšana un iesniegšana Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta konkursā.

🟪 Vairāk informācijas par Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta konkursu: balso.riga.lv

📌 Jautājumu gadījumā (par jauniešu darbnīcām) lūgums sazināties ar kanieris@riga.lv.

Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” aicina piedalīties pavisam jaunā stikla mākslas konkursā “Anna izzina Rīgu” . Konkurss notiek no 2024. gada 8. aprīļa līdz 30. maijam. Konkursā piedalās Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu audzēkņi vecumā no 7 līdz 25 gadiem.

Konkursa dalībniekiem būs iespēja vērot, izzināt un iepazīt Annas ielu un tās apkārtni. Redzēto un sajusto attēlot skiču formā, atspoguļojot notikumus, personāžus, dažādas ēku ainas un dizaina detaļas, transportu, un pilsētas vidi, kas saistīta ar Annas ielu un tās apkārtni.

Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu prasmi saskatīt unikālas lietas ikdienišķajā, prasmi tās stilizēt, izsakot savas sajūtas un pārdzīvojumus un reprezentēt tās kādā no stikla mākslas tehnikām.

Žūrijas augstāk novērtētās skices realizēt kādā no stikla apstrādes tehnikām.

Konkursa darbu iesniegšana un vērtēšana notiks 3 vecuma grupās:

 • 7-11 gadi;
 • 12-15 gadi;
 • 16-25 gadi.

📌 Konkursa nolikums un darbu iesniegšanas nosacījumiŠEIT

Konkursa norise

🟩 Pieteikšanās konkursam notiek tiešsaistē līdz 2024. gada 5. aprīlim ŠEIT.

Konkursa darbu – skiču radīšanas plenērs TJN “Annas 2”, Annas ielā 2 norisinās 4 atsevišķās grupās pa 10 cilvēkiem:

🟩 11. aprīlis, plkst.14.00-17.00;
🟩 16. aprīlis, plkst.16.00-19.00;
🟩 18. aprīlis, plkst.14.00-17.00;
🟩 23. aprīlis, plkst.16.00-19.00.

Žūrijas izvēlēto labāko skiču darbu radīšana kādā no stikla apstrādes tehnikām un izstādīšana norisinās Iestādes adresē, Annas ielā 2, Rīgā no 2024. gada 9. maija līdz 30. maijam.

🟩 Konkursa rezultātu paziņošana notiks 2024. gada 30. maijā TJN “Annas 2” mājaslapā un sociālo mediju kontos, kā arī www.intereses.lv.

Konkursa laureāti tiks apbalvoti ar diplomiem un balvām!

 

Otrdien, 26. martā, plkst. 13.00 Tehniskās Jaunrades namā “Annas2”, Annas ielā 2, mediju pārstāvji tiek aicināti uz STEAM jomas sinerģijas pilotprojekta publicitātes pasākumu, kurā pašvaldības pārstāvji un interešu izglītības iestāžu darbinieki, skolotāji sniegs ieskatu jauna skolu un interešu izglītības iestāžu STEAM sinerģijas pilotprojekta norisē, rādot dažādus demonstrējumus dronu izgatavošanā, lidināšanā, robotikā utt., reizē arī būs iespēja apmeklēt Garāžas Zinātnes teātra izrādi.

Publicitātes pasākumā paredzētas informatīvas uzrunas par pilotprojektu, iepazīstināšana ar projekta aktivitātēm un iesaistītajām pusēm, būs iespēja ieskatīties projekta plānotajās aktivitātēs kopumā, tuvāk iepazīties ar Tehniskās jaunrades nama “Annas2” piedāvājumu, kā arī uzrunāt pārējās pilotprojektā iesaistītās puses. Pilotprojekts ir iesākts ar mērķi radīt skolēniem interesi un iespējas padziļināti apgūt STEAM jomas mācību priekšmetus, praktiski darbojoties dažādās STEAM darbnīcās, nostiprinot skolā gūtās zināšanas dinamiskā, aizraujošā un neierastā vidē, kādā no sadarbības centriem.

🟩 Plānota dažādu projektu, mācību stundas un priekšmetu demonstrēšana: dronu konstruēšana, izgatavošana un lidināšana, datoranimācijas demonstrēšana – digitālu zīmējumu veidošana, kā arī eksperti rādīs, kā notiek interaktīvu sistēmu un robotu veidošana.

🟩 Pēc tam paredzēts Bērnu zinātnes centra “Tehnoannas pagrabi” apmeklējums, kas atrodas tajās pašās telpās. Kurā varēs vērot jaunus ekspresīvus demonstrējumus centra Garāžas teātra priekšnesumā, ietverot tajos izglītības elementus, berzi, dzijas un gaisa plūsmas eksploziju, kā arī skaņu efektu iegūšanu no parasta ornamentēta koka.

🟩 Savukārt pēc šīs daļas interesentiem tiks piedāvāta iespēja tikties ar skolotājiem un apmeklēt vairāku priekšmetu nodarbību telpas: “Tehniskā modelēšana”, “Filmu studija”, “Akustiskā studija”, “Foto meistardarbnīca”, “Šūšana un konstruēšana”.

Lai nodrošinātu STEAM (zinātnes, tehnoloģiju, vides, inženierzinātņu un matemātikas) jomas interešu izglītības programmu un aktivitāšu pieejamības paplašināšanu, sniedzot atbalstu Rīgas pašvaldības skolām obligātā mācību satura veiksmīgai apguvei, kā arī veicinot skolēnu interesi par STEAM jomas mācībām, nodrošinot kvalitatīvu un mūsdienīgu mācību procesu izglītības iestādēs, Rīgas pašvaldība īstenos skolu un interešu izglītības iestāžu STEAM sinerģijas pilotprojektu.

Pilotprojekta ietveros plānota 7. klašu skolēnu inženierzinību, datorikas un dabaszinātņu nodarbību norise kādā no sadarbības centriem. Nodarbību ietvaros skolēniem būs iespēja dinamiskā, aizraujošā un neierastā vidē nostiprināt skolā gūtās zināšanas, praktiski darbojoties dažādās darbnīcās.

 

Programmēšanas skola “Datorium” un Rīgas pašvaldība aicina ikvienu meiteni vecumā no 14 līdz 19 gadiem spert pirmos soļus programmēšanas pasaulē un apgūt “Python” programmēšanas valodu. Kurss ir īpaši izstrādāts, lai palīdzētu meitenēm apgūt digitālās prasmes un programmēšanu draudzīgā #girlsonly vidē.

“Programmēšana kļūst par vienu no mūsdienu pamatprasmēm un tā noteikti nav domāta tikai puišiem. Esam izveidojuši īpašu tiešsaistes programmēšanas kursu “PyGirls” tikai meitenēm vecumā no 14 – 19 gadiem. Divu mēnešu garumā meitenes apgūs “Python,” šobrīd vispopulārāko programmēšanas valodu, un izveidos savas pirmās aplikācijas. Papildus programmēšanas iemaņām, meitenes attīstīs savu loģisko domāšanu un apgūs mūsdienīgus digitālos rīkus, lai varētu efektīvi sadarboties savu projektu izstrādē un darboties attālināti komandās, kā tas notiek praksē IT nozarē.”

uzsver “Datorium” vadītāja Anžela Džafarova

🟩 Programmēšanas nodarbības notiks tiešsaistē divas reizes nedēļā – trešdienās no plkst. 18.00 līdz plkst. 19.30 un sestdienās no plkst. 11.00 līdz plkst. 12.30.

🟩 Nodarbības sāksies 27. martā un notiks latviešu valodā. Visas programmēšanas nodarbības tiks ierakstītas un būs pieejamas mācību platformā. Lai piedalītos kursā, nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu.

🟩 Pieteikties kursam iespējams līdz 15. martam šeit

“PyGirls” kursu jau absolvējušas vairāk nekā 300 meiteņu, un 86% nolēma turpināt apgūt programmēšanu. “PyGirls” kursa dalībnieces tiks pievienotas “Datorium Discord” servera kopienai, kas šobrīd apvieno vairāk nekā 10 500 jauniešus ar interesi par programmēšanu un tehnoloģijām, piedāvājot viņiem interesantas diskusijas, bezmaksas pasākumus, iespēju atrast savu pirmo prakses vai darba vietu, kā arī daudzus citas aizraujošas iespējas.

Programmēšanas kursus organizē “Datorium”, sadarbībā ar Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamentu “Rīga STEAM” ekosistēmas ietvaros.

Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas rīkotā foto konkursa tēma ir “Ūdens”.

Aicinām skolēnus fotografēt darbus, atklājot dažādas tēmas “Ūdens” interpretācijas. Konkursa tēma ietver visu, kas saistīts ar ūdeni. Ūdens, kas pārvēršas dažādos agregātstāvokļos – ledus un sniegs, migla u.c. Tiek aicināts parādīt ūdeni dažādos veidos un situācijās – no upju straumēm līdz klusajām ezeru virsmām, no atspulgiem ūdenī līdz ūdens pilieniem, kas veido savdabīgas formas.

🟩 Konkursa Nolikums

🟩 Konkursa darbi – fotogrāfijas, ir jāiesniedz gan elektroniski, gan izdrukātas līdz 2024. gada 10. maijam plkst.17.00.

Konkursa fotogrāfiju izstāde būs apskatāma no 2024. gada 24. maija līdz 28. jūnijam Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, E. Smiļģa ielā 46, Rīgā.