Arhīvs birkai: Sabiedrības līdzdalība

Pavasaris ienāk Lastadijā ar jauniem ielu nosaukumiem un radošām darbnīcām, un uzplaukst Zaļajās un Atslodzes svētdienās. Apmeklētāji aicināti piedalīties suvenīru darbnīcās, apmainīties ar augiem, salabot vecās ierīces, klausīties relaksējošu elektronisko mūziku un brančot omulīgā un draudzīga atmosfērā. Pasākumi Lastādijas kultūras kvartālā turpināsies līdz pat jūnija beigām, lielākoties svētdienās.

Lastādijas kultūras kvartāls dzīvo starp bijušajām Turgeņeva, Puškina un Maskavas ielām [tagad V. Purvīša, K. Mīlenbaha un Lastādijas iela] – Maskavas forštates sākumā. Kvartālu var atpazīt pēc nu jau slavenās sudrablapsas skulptūras. Oļegs Marinoha, viens no skulptūras autoriem, kvartāla galvenais mākslinieks un vides dizaineris, aicina uz svētdienas suvenīru darbnīcām. Apmēklētāji aicināti paši izveidot Lastādijai veltītus suvenīrus, sajust vietējo kolorītu, un ar radošām aktivitātēm svinēt pavasara dienas un jaunas ielas nosaukumus. Dalība darbnīcās ir bez maksas.

Radošās brīvdienas no maija bagātinās Atslodzes svētdienas. Papildus radošajām darbnīcām varēs ieturēt arī brančus, ko sarūpējuši kvartāla rezidenti, un baudīt vieglu elektronisko mūziku.

🟩 Katra mēneša pirmajā svētdienā notiks Zaļās svētdienas – projekta Brīvbode iniciatīva. Šajā dienā Lastādijas dārzā var apmainīties ar augiem, meistaru pavadībā salabot elektroniskās ierīces, ka arī apmeklēt Brīvbodi – apmainīties ar mantām un atjaunot savu garderobi – un tas viss bez maksas.

Afiša

Afiša

 

Pēdējos gados Maskavas forštatē notika daudz pārmaiņas, it īpaši stacijas un tirgus apkaimē. Daudzas ielas nesen nomainīja nosaukumus, notiek gadsimta projekts – Rail Baltica, ikdienas ceļi maina savu vizuālo tēlu, tiek renovētas ēkas un labiekārtota kopējā ainava. Vēsturiski šī apkaimes daļa saukta par Lastādiju. Lastādija kādreiz bija ostas teritorija un “pelēkā zona” pie Vecrīgas robežas, kur mitinājās krievu tirgotāji, izbēgušie zemnieki, bēgļi, ebreji un visi pārējie, kuriem nebija atļauts iekļūt pilsētā. Apkārtne paplašinājās, līdz pārtapa par Maskavas Forštati.

Projekta “Uz Lastādijas ielas” mērķis ir pievērst uzmanību šīs pilsētas daļas vēsturiskajai nozīmei, palīdzēt iedzīvotājiem radoši pieredzēt apkaimes pārmaiņas un atzīmēt sev šīs teritorijas unikālo identitāti. Projekta organizatori: Lastādijas kultūras kvartāls, biedrība NVO PROGRESS. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības Integrācijas programmas ietvaros.


Lastādijas kultūras kvartāls ir kultūras darbinieku pašorganizēta teritorija un nekomerciāla platforma iedzīvotāju iniciatīvām Lastādijas apkaimē. Šeit ikdienā darbojas 30-100 cilvēku, tai skaitā dzīvnieku tiesību, jauniešu, starpkultūru un mūzikas organizācijas un kolektīvi. Galvenās Lastādijas kvartāla dalībnieku misijas ir nostiprināt apkaimes identitāti un veidot platformu iniciatīvām – sniegt pieejamu telpu, atbalstu un sadarbības jaunām iniciatīvām, kuras nevarētu attīstīties komercnomas apstākļos. Iepriekšējos gados kvartālā notikuši “Pikniki ar rajonu”, “Baltā galdauta svētki”, “Maskačkas leğendas” un “Sveiks, kaimiņ!” sadraudzības pasākumi, kas vērsti uz apkaimes iedzīvotājiem. Kvartālā darbojas tādi sociāli projekti kā Brīvbode un atvērtā VeloStacija.

Biedrība NVO PROGRESS ir uz brīvprātīgo darbu un iniciatīvu balstīta nevalstiskā organizācija, kuras mērķis ir veicināt neprofesionālo mākslas izglītību, strādāt ar jaunrades iniciatīvam, atbalstīt neprofesionālus māksliniekus un veidot mākslas, tostarp ielu mākslas darbnīcas un telpu radošai izpausmei caur performatīvo mākslu. Iepriekš biedrība rīkojusi mākslas terapijas ciklu ar psiholoģi Anastasiju Semko, dažādas ielas mākslas darbnīcas, performances un lekcijas par psiholoģiju un mākslu. Starp biedrības veiksmīgākajiem projektiem jāmin iniciatīva Galerija “MASA”, kas tagad kļuvusi par neatkarīgu projektu – “Masa studija”.

Lai tiktos un tuvāk iepazītu NVO, kas sniedz atbalstu cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem un rūpējas par šo cilvēku ģimenēm, 18. aprīļa pēcpusdienā NVO namā noritēja tīklošanās un pieredzes apmaiņas pasākums “Kopā stiprāki”.

Tīklošanās ideja bija pulcēt NVO, kuru darbības mērķi ietver dažādu sociālo, medicīnisku, izglītības un fiziskās kultūras problēmu risināšanu, lai cilvēki, tostarp bērni un jaunieši, ar funkcionāliem traucējumiem justos pilntiesīgi mūsu sabiedrības locekļi, sociāli nodrošināti, izglītoti, uzlabotu savu veselības stāvokli un dzīvotu iespējami pilnvērtīgu dzīvi. Pasākumā izskanēja iedvesmas un drosmes stāsti – par savu organizāciju pieredzi, paveikto un nākotnes iecerēm stāstīja 5 NVO pārstāvji.

Paldies par atsaucību, līdzdalību un iedvesmas stāstiem:

Margitai Erelei no biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””,
Ievai Rosnei no nodibinājuma “Fonds Faveo foundation”,
Nataļjai Novikovai no biedrības “LiveIntegro”,
Ilzei Skujai no nodibinājuma “Palīdzēsim.lv”,
Ilzei Kennei no biedrības “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem”.

Paldies Gintai Salmiņai par pasākuma vadīšanu un ritma uzturēšanu!

Dalībnieku vidū bija gan NVO, kuras darbojas līdzīgās jomās, gan interesenti, kas vēlējās iepazītiesš ar organizāciju darbību un pārstāvjiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar atbalsta sniegšanu un rūpēm par cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Lai pieredzes apmaiņas un tīklošanās pasākumā dzirdētie stāsti un satiktie domubiedri iedvesmo un kļūst par turpmākās darbības stiprinātājiem! Ceram, ka kopīgā tikšanās ikvienam dalībniekam raisīja jaunas pārdomas, idejas un vēlmi darboties aizvien jaudīgāk!

Paldies visiem tīklošanās pasākuma dalībniekiem!

Līdz 10. maijam Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments aicina galvaspilsētā dzīvojošos un strādājošos izteikt savu viedokli par paradumiem un laika pavadīšanas iespējām vakaros un naktīs.

Pilsētas attīstības departaments veic priekšizpēti par vakara un nakts laika plānošanas un pārvaldības situāciju Rīgā, kas kalpos par pamatu turpmākai vakara un nakts laika tēmas attīstībai pilsētā. Ar aptaujas palīdzību plānots noskaidrot Rīgā dzīvojošo un strādājošo sajūtas, paradumus, novērojumus u.c. aspektus vakara un nakts laikā, lai, tos plānojot, pašvaldība efektīvāk spētu noteikt lietotājiem svarīgāko.

Aptaujas anketa pieejama portāla georiga.lv sadaļā “Iesaisties”ŠEIT

Pēdējos gados šī tēma ir kļuvusi aktuālāka saistībā ar iedzīvotāju darba, atpūtas un izklaides paradumu maiņu. Cilvēki arvien vairāk laika pavada darbā, savukārt atpūšas un pārvietojas arvien biežāk pēc tradicionālā darba laika beigām (laika posmā no plkst. 18.00 līdz plkst. 06.00), līdz ar to arī rīdzinieku veselības un naktsmiera jautājumi šajās diennakts stundās kļuvuši īpaši aktuāli. Vienlaikus pieaug cilvēku vajadzības pēc ikdienas pakalpojumiem ārpus tradicionālā darba laika un cilvēku skaita pieaugums ārtelpās vakaros un naktīs paaugstina drošības riskus.

Aptauja ir anonīma un atbildes tiks analizētas vispārīgā veidā. Aptaujas aizpildīšana aizņem 15 – 20 minūtes.

 

No šī gada 26. marta līdz 26. aprīlim notiek būvniecības ieceres publiskā apspriešana.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam zemes vienība Vienības gatvē 85A atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC2), apkaimē Atgāzene, kvartālā starp Atgāzenes ielu, Graudu ielu un Vienības gatvi. Zemes gabala kopējā platība 1193 m2, tajā ir esoša noliktavas ēka.

Šis projekts paredz mainīt ēkas 0100 074 0624 001, kas atrodas Vienības gatvē 85A, Rīgā, lietošanas veidu no 1252 (noliktava) uz 1251 (rūpnieciskās ražošanas ēka) bez telpu pārbūves, lai iekārtotu autotransporta apkopes objektu, kas nodarbotos ar vispārīgiem autoremontdarbiem, izņemot mazgāšanas un/vai krāsošanas darbus.

🟩 Ar informāciju, vizualizācijām un aprakstu iespējams iepazīties:

● Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
● Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
● Būvniecības ieceres teritorijā Vienības gatvē 85A;
● Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, departamenta daba laika ievaros (1.stāva vestibilā novietota planšete);

🟩 Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:

Vienības gatvē 85A, Rīgā noliktavas telpās, 2024. gada 15. aprīlī, plkst. 16:00

🟩 Publiskās apspriešanas laikā no 26.marta līdz 26.aprīlim atsauksmes un viedokli iespējams iesniegt:

● elektroniski aptaujas anketas aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
● sūtot pa pastu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentam Dzirnavu ielā 140, Rīgā;
● aizpildot aptaujas anketu un iesniedzot to Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, aizpildīto anketu iemetot iesniegumiem paredzētajā pasta kastē;
● jebkurā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālruņa numurs 80000800), aptaujas lapas ievietojot pasta kastē pie ieejas durvīm;

Būvniecības ierosinātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BioLife Baltic”, adrese: Ozolciema iela 8-1, Rīga, LV-1058, Rīga, atbildīgā persona Andrejs Petrovs, tel. 28861295, e-pasts: info@biolife.lv

Būvprojekta izstrādātājs: būvkomersants SIA “Langro”, Būvkom. reģ. Nr. 1285-R, adrese: Valdeķu iela 53-42A, Rīga,. Atbildīgā persona Santa Puķudruva-Broniča , tel. 22049544. Arhitekts Aigars Blažēvics, sert. Nr. 1-00655.

Aptaujas lapa

Planšete

Lēmums par publiskās apspriešanas nepieciešamību

Ar mērķi palīdzēt atrast darbu tādām sociālā riska grupām, kā cilvēkiem ar invaliditāti, jauniešiem bez iepriekšējas darba pieredzes, pirmspensijas vecuma cilvēkiem, ilgstošiem bezdarbniekiem un jaunajām māmiņām, kurus nereti daļā sabiedrības uzskata par neiederīgiem darba vidē, sociālais uzņēmums “Ligero” un biedrība “Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības atbalstam” jau piekto reizi organizē Darba iespēju festivālu “Visiem!” un aicina uzņēmumus, biedrības, valsts un izglītības iestādes pieteikt savu dalību.

Šogad festivālā arī aicināti piedalīties uzņēmumi, kas var piedāvāt darbu skolēniem vasaras brīvlaikā, kā arī augstskolas, koledžas un tehnikumi, kas vēlas praktiskā veidā parādīt piedāvātās izglītības iespējas un apgūstamo profesiju daudzveidību.

🟩 Festivāls notiks 24. maijā Rīgā, Vērmanes dārzā, un tā mērķis ir inovatīvā un praktiskā veidā savest kopā darba devējus ar potenciālajiem darbiniekiem, bet izglītības iestādes – ar saviem nākotnes audzēkņiem.

“Aizvien skaļāk izskan jautājums, kā risināt situāciju, kad liels skaits bezdarbnieku nevar atrast darbu, bet darba devēji – nespēj aizpildīt vakances. Tāpat samilzt problēma ar ilgstošajiem bezdarbniekiem, uz kuriem darba devēji nereti raugās ar piesardzību. Arī skolēnu nodarbinātība vasarā paliek arvien aktuālāka tēma, īpaši ģimenēm pilsētās. Festivāla ideja ir neformālā vidē savest kopā visas puses un dot tām iespēju iepazīties, pirmām kārtām, tīri cilvēciski un arī praktiski. Vienkārši izlasot portālā darba sludinājumu vai e-pastā atsūtīto pretendenta CV, abas puses bieži nemaz nesatiekas, neaprunājas, jo no rakstītā nešķiet viens otram atbilstoši. Savukārt ilgstošajiem bezdarbniekiem risinājums būtu pārkvalificēšanās un jaunu prasmu pilnveidošana, tādēļ šogad festivālā aicinātas piedalīties arī izglītības iestādes,”

Darba iespēju festivāla ideju skaidro Liene Reine-Miteva, biedrības “Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības atbalstam” valdes locekle un sociālā uzņēmuma “Ligero” vadītāja.

Pasākums nodrošina iespēju brīvā un draudzīgā klātienes atmosfērā iepazīstināt ar uzņēmuma vai organizācijas darbību, piedāvātajām darba vakancēm, mācību iespējām un vienlaikus lauzt stereotipus un aizspriedumus par dažādām profesijām. Festivāls ir atvērta satikšanās platforma, kuras saturu veido paši dalībnieki, sniedzot tā apmeklētājiem iespēju izzināt profesiju aizkulises un izmēģināt tās praksē.

“Ļoti daudzi nezināja mūsu uzņēmuma darbības specifiku un to, kas ir biznesa pakalpojuma centrs. Tas arī bieži attur pieteikties darbā. Festivāls ir platforma, kur saprotami un praktiski izskaidrot, parādīt uzņēmuma darbību un vakances. Satikām daudz potenciālo darbinieku un patiesi ieinteresētu publiku,”

par dalību aizvadītā gada festivālā stāsta Agija Dzērve, “Allnex Latvia” personāldaļas projektu vadītāja.

Uzņēmumi, organizācijas un izglītības iestādes pasākumā aicinātas piedalīties ar radošām meistarklasēm un interaktīviem stendiem. Dalību festivālā iespējams pieteikt līdz 8. maijam “Ligero” mājas lapā www.ligero.lv.

Festivāls top sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons”, radio Star FM un portālu tv3.lv.

Pasākums tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.


Par uzņēmumu

Sociālā uzņēmuma “Ligero” darbības mērķis ir savest kopā cilvēkus no dažādām sociālā riska grupām (jo īpaši cilvēkus ar invaliditāti) ar potenciālajiem darba devējiem. Aizvadītie festivāli kopskaitā ir pulcējuši vairāk kā 100 darba devēju un vairākus tūkstošus darba meklētājus.

 

 

No 11. marta līdz 31. maijam rīdziniekiem ir iespēja iesniegt projektus savas apkaimes attīstībai un labiekārtošanai līdzdalības budžeta projektu konkursam. Pašvaldība īstenos visvairāk iedzīvotāju balsis saņēmušos projektus, kas uzlabos apkārtējo vidi ilgtermiņā. Kopējais pašvaldības finansējums līdzdalības budžetam 2024. gadā ir 700 000 eiro. Viena projekta īstenošanai pašvaldība piešķirs līdz 100 000 eiro.

Konkursa mērķis ir dot iespēju iedzīvotājiem pašiem lemt par pilsētas budžeta daļas izlietojumu un uzlabot publisko vidi savā apkaimē, savukārt pašvaldībai gūt atgriezenisko saiti par iedzīvotājiem nepieciešamiem pilsētvides uzlabojumiem.

Projektu pieteikumus dalībai Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu īstenošanas konkursā var iesniegt Rīgā dzīvesvietu deklarējuši iedzīvotāji no 16 gadu vecuma un Rīgā reģistrētas nevalstiskās organizācijas. Katra persona vai nevalstiskā organizācija var pieteikt vienu ideju. Konkursa dalībnieki aicināti iesniegt projektus, kuri uzlabos apkārtējo pilsētvidi, kurus var īstenot uz pašvaldībai piederošas zemes, kā arī tiem nav komerciāla vai reliģiska rakstura.

Lai palīdzētu iedzīvotājiem sagatavot kvalitatīvus projektu pieteikumus, pašvaldība organizē četras līdzdalības budžeta projektu radošā darbnīcas.

Radošajās darbnīcās iedzīvotāji varēs konsultēties ar pašvaldības speciālistiem par sava projekta īstenošanas iespējām, uzzināt visu par projekta pieteikuma aizpildīšanu, tostarp tāmes sagatavošanu, kā arī satikt domubiedrus, ar kuriem kopā nonākt pie vislabākās projekta idejas savai apkaimei.

🔵 Līdzdalības budžeta projektu radošā darbnīca Teikā 27. martā plkst. 17.30-20.30, NVO nams. Pieteikšanās – ŠEIT
🔵 Līdzdalības budžeta projektu radošā darbnīca Imantā 3.aprīlī plkst.17.30-20.30 Rīgas Kultūras un atpūtas centrā “Imanta”, Anniņmuižas bulvārī 29 . Pieteikšanās – ŠEIT
🔵 Līdzdalības budžeta projektu radošā darbnīca Āgenskalnā 17. aprīlī plkst. 17.30-20.30 Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, E.Smiļģa ielā 46. Pieteikšanās – ŠEIT
🔵 Līdzdalības budžeta projektu radošā darbnīca Sarkandaugavā 24. aprīlī plkst. 17.30-20.30 bērnu un jauniešu centrā “Laimīte”, Sarkandaugavas ielā 24. Pieteikšanās – ŠEIT

Rakstot uz konkurss.apkaimes@riga.lv pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, iesniedzējam iespējams saņemt papildu informāciju par projekta īstenošanai izvēlēto zemesgabalu, kā arī uzdot citus precizējošus jautājumus.

Pieteikumu iesniegšana

🔹 Konkursa pieteikumi elektroniski tiks pieņemti līdz 31.maijam plkst.12.00, aizpildot projekta pieteikuma veidlapu iesniedzot to riga.lv vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi konkurss.apkaimes@riga.lv.

🔹 Pieteikumus iespējams iesniegt arī klātienē līdz 31. maija plkst. 12.00 Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra (RAIC) punktos:

  • Eduarda Smiļģa ielā 46;
  • Daugavpils ielā 31;
  • Gobas ielā 6A;
  • Ieriķu ielā 43A;
  • Brīvības ielā 49/53.

🔹 Pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, konkursa vērtēšanas komisija izvērtēs projektu īstenošanas iespējas atbilstoši kompetento institūciju atzinumiem.

Potenciāli īstenojamie projekti oktobrī tiks nodoti iedzīvotāju balsojumam. Īstenoti tiks tie projekti, kuri saņems lielāko iedzīvotāju balsu skaitu portālā balso.riga.lv.


Pērn konkursā kopā tika saņemti 48 projektu pieteikumi, bet iedzīvotāju balsojumam kopā tika nodoti 30 projekti. Par tiem laikā no 1. oktobra līdz 31. oktobrim kopā iedzīvotāji balsoja 33371 reižu, atbalstot 10 projektu īstenošanu.
Līdzdalības budžeta projektu īstenošanas konkursu Rīgas dome rīko kopš 2019. gada, kopā piecos konkursa norises gados atbalstīti 46 iedzīvotāju iesniegtie projekti. Rīga 2019. gadā bija pirmā pašvaldība Latvijā, kas ieviesa līdzdalības budžetu. Jaunais Pašvaldību likums paredz, ka līdzdalības budžets visās pašvaldības obligāti ieviešams no 2025. gada.

🔹 Vairāk informācijas par projektu konkursu un iepriekšējos gados apstiprinātajiem un īstenotajiem projektiem www.riga.lv un www.balso.riga.lv, kā arī pa tālruni 67037647.

 

Piektdien, 2024.gada 5.aprīlī plkst. 16.00 SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajā Kronvalda parkā notiks uzņēmuma vides izglītības programmas “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” sestā Pavasara putnu būrīšu talka.

Talkas laikā tiks gan meistarotas jaunas mājiņas, gan sniegta informācija par būrīšu pareizu kopšanu. Pasākums tiek organizēts sadarbībā ar biedrību “Taureņa efekts” – labdarības organizāciju Latvijas bērnunamu atbalstam.

🟩 Par putnu būrīšu talku Kronvalda parkā

Laiks: piektdiena, 2024.gada 5.aprīlis, plkst. 16.00.
Vieta: “Rīgas mežu” daļas “Dārzi un parki” Rīdzenes iecirkņa apsaimniekotais Kronvalda parks, ejot parkā pa turpinājumu Ukrainas Neatkarības ielai, pa labi – skatīt ŠEIT .
● Publicitātes nolūkos pasākuma laikā paredzēts fotografēt un / vai filmēt. Iegūtie vizuālie materiāli var tik izmantoti publicitātes vajadzībām.

Šīs talkas laikā sanaglotie putnu būrīši tiks izvietoti “Rīgas mežu” Juglas mežniecības Upes apgaitā, Ogres novadā, netālu no “Rīgas mežu” vides izglītības centra “EkVidO”. Tur pērn tika veikti meža sanitārās kopšanas darbi bīstamā egļu astoņzobu mizgrauža (‘Ips typographus’) ierobežošanai. Un šī būs lieliska iespēja parūpēties par mazajiem dobumpērētajiem putniem un sagatavot viņiem jaunus koka namiņus.

🟩 Par Pavasara putnu būrīšu talkām

Talku laikā “Rīgas mežu” vides izglītības programmas “EkVidO” speciālisti stāsta un rāda, kas jāņem vērā, izgatavojot, uzstādot un kopjot putnu mājas, lai lidotāji tajās var iekļūt, justies droši un ērti, kā arī rūpēties par pēcnācējiem.

Jau trešo gadu pēc kārtas talkās uzņēmums “Rīgas meži” aktīvi iesaista iedzīvotājus. Šogad talkās piedalās bērni no bērnu namiem un bērni ar īpašām vajadzībām, kā arī apkaimju biedrību pārstāvji.

Pavasara putnu būrīšu sakopšanas pasākumi vienlaikus ir gan izglītojoši, gan praktiski. Talku dalībnieku sagatavotie būrīši mazajiem dobumperētājiem tiks izvietoti dažādās “Rīgas meži” teritorijās, piesaistot un sekmējot putnu daudzveidību šajās vietās.

Kopumā šogad dažādās “Rīgas mežu” teritorijās ir septiņas talkas, no tām notikušas jau piecas, kuru laikā izgatavoti gandrīz 200 būrīši, bet līdz aprīļa vidum būs vēl divas talkas.

Pirmais pasākums notika 3.martā, Rīgas mežniecības apsaimniekotajā Anniņmuižas mežā, sadarbībā ar Anniņmuižas apkaimes un radošās iniciatīvas biedrību “Riga Annenhof”. Otrais pasākums notika 10.martā, “Rīgas mežu” daļas “Dārzi un parki” Rīdzenes iecirkņa apsaimniekotajā Grīziņkalna parkā sadarbībā ar Grīziņkalna apkaimes biedrību. Trešais pasākums notika 24.martā, “Rīgas mežu” Rīgas mežniecības apsaimniekotajā Pļavnieku mežā sadarbībā ar Pļavnieku apkaimes biedrību.

Savukārt ceturtā Pavasara putnu būrīšu talkā norisinājās “Rīgas mežu” vides izglītības centrā “EkVidO”. Pasākumā piedalījās Ogresgala pamatskolas Eko padomes un Vides pulciņa dalībnieki.

Piektais pasākums notika 4.aprīlī, “Rīgas mežu” daļas “Dārzi un parki” Rīdzenes iecirkņa apsaimniekotajā Esplanādes parkā, sadarbībā ar Rīgas 1.pamatskolu – attīstības centru. Un vienlaikus talka bija arī daļa no plašākiem “Rīgas mežu” “Ēnu dienas” pasākumiem.

🟩 Šī gada turpmāk plānoto talku kalendārs:

Piektdien, 5.aprīlī, plkst. 16.00-18.00 – Kronvalda parkā, sadarbībā ar biedrību “Taureņa efekts” – labdarības organizāciju Latvijas bērnunamu atbalstam.
Trešdien, 17.aprīlī, plkst. 9.00-11.00 – Šmerļa mežā, sadarbībā ar Rīgas 5.pamatskolu – attīstības centru.

Par putnu būrīšiem

Pavasarī daudzi cilvēki vēlas sev pie mājas vai dārzā izlikt putnu būrīti. Būrīšiem, tāpat kā ikvienam mājoklim, nepieciešama regulāra tīrīšana. Netīrītā būrī putni nevar vīt jaunu ligzdu, miteklī var savairoties kaitēkļi. Putnu būrīšu tīrīšana nodrošina to ilgtspēju – regulāri tīrot un kopjot, putnu mājas kalpo vismaz piecus gadus.

Lai nodrošinātu putniem ligzdošanas vietas un novērstu kaitēkļu vairošanos, “Rīgas meži” uzņēmuma apsaimniekotajās teritorijās ik gadu tīra un labo esošos būrīšus, kā arī izgatavo un uzstāda jaunus. Turklāt būrīši top no uzņēmuma mežos augušajiem kokiem un sagataves veido “Rīgas mežu” speciālisti.

“Rīgas meži” vides izglītības programma “EkVidO” aicina iedzīvotājus rūpēties par pašu izliktajiem putnu būrīšiem, regulāri tos tīrīt un salabot!


Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 446 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem, kā arī par 367 ha kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Juglas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmumam ir vides izglītības centrs un programma “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS”.

Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

2021.gadā “Rīgas mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Tāpat 2021.gadā uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

2023.gadā “Rīgas meži” otro reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā – ierindojās Zelta kategorijā, kā arī saņēma balvu “Ilgtspējas čempions” par straujāko izaugsmi Ilgtspējas indeksā.

Lai veicinātu klimatneitralitāti un aizsargātu dabu, 2023.gadā izveidots nodibinājums “Rīgas mežu fonds”. Šajā pašā gadā uzņēmums pievienojās iniciatīvai “Misija Nulle”, kā mērķis ir rūpēties par “Rīgas mežu” darbiniekiem, viņu veselību un drošību, kā arī parakstīja Latvijas Dažādības hartu.

Pārdaugavas kultūras apvienība ir jauna Rīgas pašvaldības iestāde, kas apvieno Kultūras centrus “Iļģuciems” un “Imanta” un rīko kultūras norises Pārdaugavā.

Jaunās apvienības mērķi ir Pārdaugavas kultūras dzīves attīstīšana, nodrošinot kultūras norišu daudzveidību Pārdaugavas apkaimēs. Pārdaugavas kultūras apvienība zina, ka Rīgas pilsētas centrs iedzīvotājiem nodrošina plašas kultūras pasākumu iespējas, atstājot Pārdaugavas iedzīvotājus ar sašaurinātu piedāvājumu. Tāpēc apvienība ir uzsākusi savu darbu, lai piedāvātu kvalitatīvus kultūras pasākumus arī Daugavas kreisā krasta iedzīvotājiem, saskatot līdzīgu potenciālu arī šajā pilsētas daļā.

Kultūras centrs “Iļģuciems” un Kultūras centrs “Imanta” ir mājvieta vairākiem tautas deju kolektīviem, koriem, tautas lietišķās mākslas studijām, amatieru teātriem, glezniecības studijām un vairākiem citiem kolektīviem, kas darbojas ar nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Pārdaugavas kultūras apvienības mērķis ir šo kolektīvu attīstība un turpināšanās.

Apvienība attīstīs kultūras norises Pārdaugavā, ne tikai apkaimju iedzīvotājiem nodrošinot kultūras pasākumus, bet arī kultūras procesu veidošanā iesaistot autorus, kas dzīvo vai strādā Pārdaugavā, un Pārdaugavas iedzīvotājus.

“Vieni no iestādes mērķiem ir nākotnē iedzīvināt unikālas un tieši Pārdaugavai raksturīgas un būtiskas kultūras norises, kas sevī apvieno gan tradicionālās, gan laikmetīgās mākslas formas. Vēlamies uzsākt ceļu uz tādu Pārdaugavas kultūrvidi, kurā līdzdarbojas gan pašvaldības iestādes, gan privātie uzņēmumi, gan nevalstisko organizāciju sektors un biedrības, kuru mājvieta un identitāte saistīta ar Pārdaugavu un ne tikai. Lai sekmīgi īstenotu plānotās vīzijas, kuru pamatā ir savstarpējā sadarbība – aicinām kultūrvides radīšanā visus ieinteresētos, lai veidotu visiem pieejamu un radošu vidi Daugavas kreisajā krastā.”

saka Pārdaugavas kultūras apvienības direktors Sandis Kalniņš

Pārdaugavas kultūras apvienības vizuālajā identitātē izmantoti simboli, kas ilustrē tiltus uz kultūras dzīvi Pārdaugavā, tiltus, kas savieno centru ar Pārdaugavu, Kultūras centrus “Imanta” un “Iļģuciems”, Pārdaugavas apkaimes, mūsdienas un tradīcijas.

Pārdaugavas kultūras apvienība pakāpeniski uzsākusi darbību no 2023. gada 1. oktobra un jau rīkojusi vairākus pasākumus.

Veidojot ilgtspējīgu kultūras dzīvi Pārdaugavā, apvienība aicina Pārdaugavas iedzīvotājus un viesus uz Pārdaugavas nākotnes forumu 17. maijā Kultūras centrā “Imanta”!

Forums pulcēs kultūras nozares profesionāļus un interesentus, Pārdaugavas iedzīvotājus, patriotus un veidotājus. Forums aicinās izvērtēt esošo situāciju kultūras dzīvē Pārdaugavā un radīt vīziju Pārdaugavas nākotnes attīstībai. Tā galvenais mērķis ir izprast sabiedrības, uzņēmumu, kultūras norišu veidotāju un apmeklētāju vēlmes un vajadzības. Balstoties uz šiem datiem Pārdaugavas kultūras apvienība radīs kultūras norises. Forums paredzēts kā tīklošanās un atvērta platforma sarunai starp publiskās pārvaldības sektoru, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, apkaimju biedrībām un iedzīvotājiem.

Forumā plānots diskutēt par tādām tēmām kā:
✅ “Kādu mēs redzam Pārdaugavas vidi nākotnē?”
✅ “Kādas kultūras norises vēlamies Pārdaugavā?”
✅ Vai Pārdaugava un pilsētvide ir pieejama visiem sabiedrības locekļiem?”
✅ “Kā veicināt iedzīvotāju līdzdalību un savstarpējo uzticēšanos?”
✅ “Kā varam veidot sadarbību nākotnes labā?” u.c.

Aicināts piedalīties ikviens, kam ir būtiska Pārdaugavas attīstība. Pasākuma programma tiks precizēta.

 

Memoranda padomes mērķis ir aizstāvēt sabiedrības intereses nozīmīgu aktualitāšu un nākotnes plānu izstrādē un ieviešanā Pašvaldībā, veicināt efektīvu sabiedrības līdzdalību Pašvaldībā un līdzdarboties lēmumu izstrādē un īstenošanā, kuri attiecas uz visu nevalstisko organizāciju sektora darbību.

🟩 Ceturtdien, 21. martā laikā no plkst. 9 līdz plkst. 11.00, Rātsnama Portretu zālē norisināsies Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde.

🟩 Sēdes darba kārtība:

1. Civilās aizsardzības pasākumu plāns.

Ziņotājs: Gints Reinsons, Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes vadītājs.

2. Diskusija par plānotā Rīgas domes un nevalstisko organizāciju foruma tēmu un saturu.
3. Citi jautājumi.

🟩 Sēdes tiešraidi var vērot  – ŠEIT

 

Rīgas pašvaldība sagatavojusi un nodevusi sabiedriskajai apspriešanai jaunus noteikumus par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu galvaspilsētā, kas paredz nodrošināt sakoptu pilsētvidi, vienlaikus neuzliekot pārmērīgu slogu iedzīvotājiem atsevišķu teritoriju kopšanas nodrošināšanai.

Ar noteikumu projektu var iepazīties un līdz 23. martam sniegt viedokli pašvaldības mājaslapā sadaļā “Saistošo noteikumu projekti”

Pēc sabiedriskās apspriešanas un iedzīvotāju viedokļu apkopošanas noteikumus skatīs Mājokļu un vides komitejā un galīgo lēmumu pieņems domes sēdē.

Jauno noteikumu projektā lielākoties saglabātas esošās prasības teritoriju kopšanā un būvju uzturēšanā, tomēr ir arī atsevišķas būtiskas izmaiņas.