Sabiedrības integrācija ir dinamisks divvirzienu process, kurš aptver dažādas sabiedrības dzīves jomas (kultūras, izglītības, pilsonisko un sociālo) un kurā aktīvi un atbildīgi līdzdarbojas daudzveidīgas iedzīvotāju grupas, savstarpējā sadarbībā ceļot savas dzīves kvalitāti, stiprinot piederības sajūtu Rīgai un veidojot to kā mūsdienīgu un iekļaujošu pilsētu. Integrācijas politikas galvenie principi ir cieņa, līdzdalība, iecietība, uzskatu plašums, pilsoniskā atbildība, atvērtā piederība Rīgai un sadarbība. Rīgas pilsētas integrācijas politikas mērķis ir radīt priekšnoteikumus aktīvai un daudzveidīgai iedzīvotāju grupu līdzdalībai un sadarbībai dažādās dzīves jomās, lai tās attīstītu savus sociālos, kultūras un pilsoniskos resursus, veidotu uz savstarpēju sapratni un cieņu balstītas attiecības un celtu savas dzīves kvalitāti mūsdienīgā, iekļaujošā un multikulturālā pilsētvidē.

*(Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas pamatnostādnes 2019.-2024.)

Sadaļas

Svarīga informācija

Foto galerija

Video galerija

Par NVO namu

Finansēšanas konkursi

Atbalsta programma apkaimju bedrībām

Informācija zīmju valodā