Raksti

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludinājis konkursu biedrībām un nodibinājumiem par līdzfinansējumu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai šā gada vasaras brīvlaikā.

Konkursā tiks atbalstītas šādas Latvijas teritorijā plānotās un Rīgas pašvaldības bērniem un jauniešiem paredzētās nometnes:

  • plānotais ilgums ir vismaz četras dienas;
  • programmas ilgums ir vismaz sešas stundas dienā (izņemot iebraukšanas un izbraukšanas dienas (diennakts nometnēs), kurās programmas ilgums var būt īsāks par sešām stundām);
  • nometnē piedalās nemainīga dalībnieku grupa – vismaz 15 bērni un jaunieši;
  • nometnes dalībnieku vecums:  dienas nometnē – no 6 līdz 15 gadiem; diennakts nometnē – no 7 līdz 20 gadiem;
  • dalības maksa vienam dalībniekam nepārsniedz 45 eiro dienā.

Pieteikumi un pievienotie dokumenti (t.sk. nometnes programmas (dienas kārtības) projekts), kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, vienā EDOC formāta pakotnē līdz 14. aprīlim plkst. 15.00 jānosūta uz departamenta elektroniskā pasta adresi [email protected] vai oficiālo elektronisko adresi.

2023. gadā grozīts konkursa nolikums, tāpēc konkursa dalībnieki aicināti pievērst uzmanību veiktajām izmaiņām un izmantot aktuālās veidlapas.

Lai sniegtu papildu informāciju konkursa dalībniekiem un atbildētu uz jautājumiem, kas saistīti ar pieteikumu sagatavošanu, 3. aprīlī plkst. 15.00 tiešsaistē (MS Teams vidē) notiks informatīvs seminārs. Lai pieteiktos semināram un saņemtu piekļuves saiti, lūdzam līdz 3. aprīļa plkst. 9.00 nosūtīt pretendenta organizācijas nosaukumu, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi uz e-pastu: [email protected] .

Konsultācijas ir iespējams saņemt, vēršoties pie Jaunatnes nodaļas galvenās speciālistes Evitas Pakalnes (e-pasts: [email protected] , tālrunis 67181500).

Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī šajā pavasarī Rīgas valsts ģimnāzijās un vidusskolās tiks organizēti apvienotie iestājpārbaudījumi, informē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Apvienotajos iestājpārbaudījumos skolēna iegūtais rezultāts būs derīgs vairākās skolās un kalpos kā pamats dalībai konkursā uzņemšanai izvēlētajā  valsts ģimnāzijā vai vidusskolā.

“Rīga rada visiem vienādus nosacījumus, lai skolēni, kuri vēlas un ir kompetenti, varētu iestāties sevis izvēlētajās vidusskolās un ģimnāzijās. Kvalitatīva vidējā izglītība ir pašvaldības uzmanības lokā. Par to domājam gan sakārtojot skolu tīklu Rīgā, gan īstenojot vienotus iestājpārbaudījumus. No skolēnu un vecāku puses svarīgi sekot līdzi informācijai par iestājpārbaudījumu norises laikiem un vietām. Lai labas sekmes iestājpārbaudījumos!” uzsver Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.

Iestājpārbaudījums Rīgas valsts ģimnāziju 7. klasei notiks 22. aprīlī, tas tiks organizēts rakstiski matemātikā. Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā papildus būs jākārto iestājpārbaudījums angļu vai vācu valodā.

Lai iestātos Rīgas valsts ģimnāziju  vai galvaspilsētas vidusskolu 10. klasē,  skolēniem būs jākārto kombinēts iestājpārbaudījums matemātikā un valodās (tekstpratība) vai kādā no iestājpārbaudījuma daļām, kuras skolas ir noteikušas kā uzņemšanas kritēriju 10. klasē. Šis pārbaudījums notiks 13. maijā. Pirms reģistrēšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam, skolēnam jāiepazīstas ar  skolas noteiktajām uzņemšanas prasībām.

Informācija par iestājpārbaudījumu programmām, pieteikšanos iestājpārbaudījumiem, laiku un vietu skolās, kuras organizēs iestājpārbaudījumu uzņemšanai 10.klasēs, būs pieejama no 20. marta tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv, kā arī skolu mājaslapās.

Reģistrēties iestājpārbaudījumiem varēs elektroniski divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma norises tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv sadaļā “Reģistrēšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam”, kā arī skolu mājas lapās. Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, no saraksta varēs izvēlēties sev izdevīgāko vietu (izglītības iestādi), kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu.

Papildinformācija būs pieejama Rīgas valsts ģimnāziju un vidusskolu mājas lapās. Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: [email protected]