Raksti

4. oktobrī Rīgas domē viesojās Tallinas delegācijas pārstāvji, lai pārrunātu Rīgas aktivitātes pārejā uz mācībām latviešu valodā un ceļā uz vienotu skolu galvaspilsētas izglītības iestādēs.

“Lai gan Rīga un Tallina konkurē savā starpā, mums ir daudz kopīgu lietu, ko vienam no otra mācīties un tādā veidā stiprināt reģionu. Tāpēc mums ir milzīgs prieks uzņemt Tallinas domes Izglītības un kultūras komiteju Rīgas domē un dalīties ar mūsu pieredzi, kas saistās ar izglītības sistēmas sakārtošanu, it īpaši pārejā uz vienoto skolas sistēmu, jo izglītoti un prasmīgi iedzīvotāji ir jebkuras labklājības valsts pamats ”

akcentē Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks.

Tallinas viesi kopā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadību un Izglītības, kultūras un sporta departamenta ekspertiem apsprieda aktualitātes un diskutēja par Vienotas skolas jautājumiem. Rīgas pašvaldības pārstāvji un arī Latviešu valodas aģentūras darbinieces sniedza ieskatu līdz šim paveiktajā Rīgas skolās un pirmsskolās pārejot uz mācībām latviešu valodā un dalījās ar savu pieredzi, ieteikumiem un atbildēja uz viesu interesējošajiem jautājumiem.

“Ir prieks, ka Rīga var uzņemt ciemiņus no kaimiņvalsts galvaspilsētas domes un dalīties pieredzē un mūsu mācībās, nodrošinot pāreju uz vienotu skolu. Šis process ir šī mācību gadā lielākais izaicinājums mūsu skolās. Tallinas domes Izglītības komitejas deputāti uzklausīja mūsu ekspertus, diskutēja par risinājumiem un apmeklēs arī Rīgas 34. vidusskolu klātienē. Šī gada pavasarī biju darba vizītē Tallinā, lai vairāk uzzinātu arī par viņu pieredzi,”

saka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.

Tallinas delegācijas viesi plāno apmeklēt arī Rīgas 34. vidusskolu, lai iepazītos vairāk ar skolas pieredzi pārejā uz mācībām latviešu valodā. Skola jau arī iepriekš īstenoja atsevišķās klasēs mācības latviešu valodas programmā.

🔎 Foto no vizītes – ŠEIT

Šovasar ir apstiprināti jauni noteikumi “Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamajās mājās, kā arī tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Rīgā” (skatīt normatīvo aktu – šeit), kas paplašina dzīvojamo māju īpašniekiem pieejamo atbalstu dzīvojamo māju atjaunošanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, šajā programmā pašvaldība turpina atbalstīt bīstamības novēršanas un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kuru finansēšanai piedāvātais maksimālais līdzfinansējuma apmērs ir 50% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, tas ir, bīstamības novēršanas būvdarbu veikšanai ne vairāk kā 30 000 eiro, savukārt siltināšanas projektiem ne vairāk kā 50 000 eiro. Papildus iespēja iesaistīties šajā programmā ir piedāvāta tām dzīvojamajām mājām, kuru tehniskais stāvoklis ar pašvaldības lēmumu tika atzīts par bīstamu un īpašnieki to pilnībā vai daļēji neekspluatē līdz konstatētās bīstamības novēršanas brīdim.

2023. gadā bija uzsākta programma mājai piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kuras ietvaros piedāvāts atbalsts nelielu labiekārtojuma un zemesgabala degradācijas novēršanas pasākumu atbalstam. Savukārt jaunie noteikumi piedāvās iespēju dzīvokļu īpašniekiem veikt kompleksus labiekārtošanas projektus un jaunas infrastruktūras izveidi (piemēram, piebraucamie ceļi, gājēju vai velo ceļi, atkritumu savākšanas vietas). Jaunie noteikumi paredz, ka gadījumos, kad vienā projektā iesaistās vairākas dzīvojamās mājas, atbalsta apmērs palielinās. Līdz ar to nelielu labiekārtošanas pasākumu atbalstam (Mazās programma) maksimālais līdzfinansējuma apmērs paliek nemainīgs – 10 000 eiro vienas dzīvojamās mājas realizētajam projektam, savukārt kompleksiem pasākumiem vai jaunas infrastruktūras izveides pasākumiem (Lielā programma) tas būs 30 000 eiro vienas dzīvojamās mājas projektam. Līdzfinansējuma intensitāte – 50% apmērā no attiecināmo izmaksu kopsummas.

 • Septembrī un oktobrī Īpašuma departaments organizēs informatīvus seminārus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem, tie notiks klātienē Koka Rīga telpās Krāsotāju ielā 12, būs iespēja sekot tiem līdzi arī facebook kontā “Rīga attīstās” un Īpašuma departamenta YouTube kontā “Rīgas līdzfinansējums ēku atjaunošanai”. Semināru ietvaros pašvaldības speciālisti informēs par atbalsta programmas noteikumiem 2024.-2025. gada periodam, kārtību, kādā pieteikt projektu, kā arī par to, kas jāzina, lai veiksmīgi sagatavotu un iesniegtu projektu konkursam.

🔹 21. septembrī plkst. 16.00 – seminārs “Rīgas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai un uz publisko ārtelpu vērsto dzīvojamo māju fasāžu atjaunošanai Rīgā”.

Šīs programmas konkursa ietvaros ir iespēja pretendēt uz tiesībām saņemt līdzfinansējumu 50% apmērā no tiešajām būvniecības izmaksām ēkas atjaunošanas vai restaurācijas darbiem, bet ne vairāk kā 30 000 eiro daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvdarbu veikšanai un līdz 20 000 eiro pārējo ēku saglabāšanas darbiem, savukārt ēkas elementu atjaunošanai vai restaurācijai līdzfinansējums ir 50% apmērā no restaurācijas vai atjaunošanas darbiem, bet ne vairāk kā 5 000 eiro. Līdzfinansējums namīpašniekam tiek piešķirts pēc konkursā pieteiktā projekta īstenošanas.

🔹 28. septembrī plkst. 16.00 – seminārs “Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.”

Programmas ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopības un kopīpašnieki var pieteikt projektu atbalsta saņemšanai bīstamības novēršanai vai energoefektivitātes uzlabošanai dzīvojamajā mājā, kā arī dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai. Detalizētāka informācija par līdzfinansējuma apjomu norādīta raksta sākumā.

Iesniedzot projektu kādā no programmām un to realizējot, iespējams saņemt līdzfinansējumu attiecīgā projekta būvdarbu izdevumu, kā arī tehniskās dokumentācijas izstrādes izdevumu kompensācijai.

🔎 5. oktobrī plkst. 16.00 – plānots pieredzes apmaiņas pasākums biedrībām. Šajā pasākumā aicināsim piedalīsies daudzdzīvokļu dzīvojamo māju biedrību pārstāvjus, kuri jau piedalījās pašvaldības atbalsta programmās un saņēma līdzfinansējumu, radot iespēju jaunajiem projektu iesniedzējiem gūt pieredzi, uzzināt par iespējamajām grūtībām, kļūdām un to atrisināšanas iespējām, kā arī ieguvumiem, realizējot projektu.

Pašvaldības atbildīgo iestāžu pārstāvji sniegs informāciju par prasībām projekta sagatavošanā, biežāk pieļautajām kļūdām, kā arī atbildēs uz dalībnieku jautājumiem. Pasākumā aicināti piedalīties arī AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” speciālisti, kuri sniegs informāciju un atbildēs uz jautājumiem par finansējuma piesaistes iespējām dzīvojamo māju atjaunošanai.

Rīgas domes saistošie noteikumi (sadaļa “Normatīvie akti”) un kontaktinformācija pieejama www.atjauno.riga.lv mājaslapā. Konkursus administrē Rīgas domes Īpašuma departaments.

NVO nams aicina Rīgas nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu – pārstāvjus pieteikties tiešsaistes semināram “NVO darbības dokumenti, to grozīšana, fiksēšana un reģistrācija”. Tiešsaistes seminārs notiks trešdien, 2023. gada 4. oktobrī no plkst. 14.00 līdz 17.00, Zoom platformā.

● Semināru vadīs Kitija Bite, tiesību zinātņu doktore, vairāku nevalstisku organizāciju pārstāve, mācībspēks Latvijas augstskolās.

● Seminārā dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kas juridiski tiek uzskatīts par dokumentu un kādi dokumentu veidi visbiežāk tiek izmantoti NVO darbībā. Seminārā tiks izdalītas vairākas Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktās darbības, kuras jāveic NVO, kādi dokumenti sagatavojami un iesniedzami Uzņēmuma reģistram. Tāpat tiks sniegts skaidrojums, kas ir patiesā labuma guvējs un kā to norādīt dokumentos, kurus jāiesniedz Uzņēmumu reģistram.

Reģistrējoties semināram, aicinām NVO pārstāvjus norādīt konkrētus interesējošos jautājumus par semināra tēmu, uz kuriem lektore nodarbības ietvaros sniegs atbildes.

SEMINĀRA PROGRAMMĀ:
• dokuments un tā rašanās priekšnoteikumi;
• dokumentu vadība NVO;
• NVO dibināšanas dokumenti;
• valdes darbs;
• NVO dokumenti;
• NVO sapulce un tās sasaukšana;
• sapulces norise;
• sapulcē pieņemtie lēmumi;
• izmaiņu reģistrēšana un iesniegšana reģistra iestādei – Uzņēmumu reģistram;
• patiesā labuma guvējs;
• atbildes uz jautājumiem.

📌 Aicinām semināram reģistrēties, atverot saiti – ŠEIT

● Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 3. oktobrim, iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!

📸 Informējam, ka semināra laikā tiks veikta foto un/vai video uzņemšana ar mērķi atspoguļot informāciju par semināru publicitātes materiālos. Iegūtie materiāli var tikt izmantoti publicitātei un sabiedrības informēšanai.

Šī gada 5. oktobrī, no plkst. 15.00 – 17.00, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Konferenču zālē, Tvaika ielā 2, notiks seminārs “Turpinājums semināram par demenci: kā zinoši veidot tagadni un nākotni kopā ar demences skarto”, uz kuru īpaši aicinām demences pacientu tuviniekus.

Psihiska saslimšana būtiski ietekmē ne tikai cilvēku, kas slimo, bet maina arī līdzcilvēku dzīvi. Seminārs par demenci veidots, lai atbalstītu pacientu tuviniekus. Semināru vadīs Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Ambulatorā centra “Veldre” vadītājs, psihiatrijas profesors Māris Taube, kurš uzskata, ka demence mūsdienās vairs nav jāuztver ar nolemtības sajūtu.

“Semināra pirmajā daļā iepazīstināju ar demences iemesliem un pazīmēm, kā atpazīt pirmos simptomus un nesajaukt tos ar objektīvu novecošanas procesu. Analizējām situācijas un dalījāmies ar līdzcilvēku pieredzi par konkrēto rīcību, jo demences izpausmēs ir daudz līdzību, bet ir arī individuālas atšķirības. Centos arī motivēt situācijas uztvert racionāli un atbilstoši rīkoties, jo palīdzība un atbalsts ar demenci slimajam ir nepieciešams un to ir iespējams sniegt. Otrajā seminārā vēl konkrētāk apskatīsim slimnieka atbalsta un rehabilitācijas iespējas un līdzcilvēka paša stresa un izdegšanas mazināšanu.”

Māris Taube

Pirmās klātienes lekcijas kuplais apmeklējums septembrī un aktīvā diskusija liecināja par demences problēmas aktualitāti un nepieciešamību sniegt vairāk informācijas un zināšanu. Tāpēc plašākam klausītāju lokam 26. oktobrī būs iespējams noklausīties abu semināru par sadzīvošanu ar demenci informācijas apvienojumu vienā lekcijā tiešsaistes platformā, kā arī lekcijas ieraksts vēlāk būs pieejams mūsu mājaslapā www.rpnc.lv sadaļā Pacientiem un tuviniekiem.

Šis ir 8. seminārs no cikla “Iecietības formula: zināšanas un pieņemšana”, ko organizē RPNC Attīstības fonds sadarbībā ar Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Izglītības un pētniecības daļu un tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Semināri notiek no marta līdz oktobra beigām un aptver dažādas tēmas – par psihiatriskās stigmas un aizspriedumu mazināšanu; par to, kā veidot piepildītu dzīvi, sadzīvojot ar šizofrēniju; par vecumdienām bez pārsteigumiem, sadzīvojot ar demenci; par dvēseli dziedinošu ainavu stresainā vidē un to, kā apkalpošanas nozaru uzņēmumu darbiniekiem veidot cieņpilnu attieksmi pret klientiem ar psihiskās veselības traucējumiem.

📌 Seminārs 5. oktobrī notiks KLĀTIENĒ, un tas netiks ierakstīts (lai demences slimnieku tuvinieki varētu justies brīvi šajā vidē un uzdot visus tiem interesējošos jautājumus), tādēļ lūdzam semināram reģistrēties līdz 4. oktobrim (ieskaitot), sūtot savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi uz [email protected].

📌 Vairāk informācijas par semināru ciklu: [email protected].

Šogad pasaules diktāts latviešu valodā norisināsies sestdien, 14. oktobrī, sākums pulksten 12.15. Šī būs jau devītā diktāta norises reize, un šogad tekstu diktātam radījis rakstnieks Māris Bērziņš, savukārt Rīgā – Gaismas pilī – to diktēs Latvijas Nacionālā teātra aktrise Agnese Budovska. No 3. oktobra sākusies reģistrēšanās dalībai diktāta klātienes rakstīšanas vietās.

📌 Lai piedalītos diktātā klātienē, iepriekš ir jāreģistrējas vietnē www.raksti.org, kur varēs izvēlēties vienu no 16 rakstīšanas vietām 11 Latvijas pilsētās. Šogad klātienē diktāts norisināsies Rīgā, Bauskā, Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā un Ventspilī. Reģistrēties dalībai klātienē būs iespējams līdz 12. oktobra vakaram. Savukārt tie, kuri nebūs paspējuši laikus reģistrēties, to varēs izdarīt norises vietā neilgi pirms diktāta sākuma, taču jāņem vērā, ka tas būs iespējams vien tad, ja būs brīvas vietas, tādēļ organizatori iesaka laikus reģistrēties mājaslapā.

● Diktātu būs iespēja rakstīt arī attālināti, šai dalības formai nav nepieciešams iepriekš speciāli pieteikties, taču ir nepieciešams izveidot lietotāja kontu vietnē raksti.org. Attālinātajai dalībai diktāts tiks translēts tiešajā ēterā Latvijas Radio 1, Latvijas Televīzijā un Latvijas sabiedrisko mediju portālā lsm.lv, kā arī diktāta mājaslapā.

Pasaules diktāts latviešu valodā ir privāta iniciatīva, kuras mērķis ir attīstīt latviešu valodu un stiprināt tās saknes mūsdienu multikulturālajā vidē. Deviņu gadu laikā no neliela valodas entuziastu rīkota pasākuma tas ir izaudzis par starptautisku projektu, kurā pērn piedalījās 2000 interesentu no 29 valstīm. Katru gadu kāds no mūsdienu latviešu rakstniekiem rada aptuveni 300 vārdu tekstu, ko diktē kāds slavens latviešu aktieris. Šogad par diktāta autoru izvēlēts rakstnieks Māris Bērziņš, savukārt par diktori izraudzīta Latvijas Nacionālā teātra aktrise Agnese Budovska.

Māris Bērziņš (1962) ir rakstnieks, sešu romānu, vairāku īsprozas un lugu krājumu autors. Sarakstījis romānu “Svina garša”, par ko saņēmis plašu atzinību un vairākas godalgas, tostarp Dzintara Soduma balvu par novatorismu literatūrā un Baltijas Asamblejas balvu. 2022. gadā viņš saņēmis IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

Agnese Budovska (1992) ir Latvijas Nacionālā teātra aktrise. Vairākas reizes nominēta Spēlmaņu nakts balvai. Balvu ieguvusi 2016. gadā nominācijā “Gada debija vai jaunais skatuves mākslinieks” par līgavas lomu izrādē “Asins kāzas” Latvijas Nacionālajā teātrī. Agnese Budovska 2021. gadā par lomu filmā “Wild East. Kur vedīs ceļš” ieguvusi Lielā Kristapa balvu kā labākā aktrise otrā plāna lomā.
Iniciatīvas mērķis ir attīstīt prasmi rakstīt latviski, audzināt cieņu pret dzimto valodu, veidot ciešāku saikni ar latviešu diasporām ārpus Latvijas, saliedēt sabiedrību, kā arī aicināt cittautiešus labāk apgūt latviešu valodu. Diktāta rakstīšana ir brīvprātīgs bezmaksas pasākums.

Ap 300 vārdu garā diktāta teksta latviešu valodas normām pārbaudījusi un apstiprinājusi Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijas pētniece Baiba Saulīte.

Labojot diktātu, atzīmes netiks liktas, taču būs norādītas ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdas un to skaits, lai ikviens interesents varētu novērtēt savas zināšanas.

● Labāko rezultātu ieguvēji tiks apbalvoti ar vērtīgām balvām no diktāta partneriem – Jaunā Rīgas teātra, Latvijas Nacionālā teātra, Latviešu valodas aģentūras, Jāņa Rozes grāmatnīcas un izdevniecības Zvaigzne ABC.

Piektdien, 29.septembrī, valsts zinātniskā institūta “BIOR” zinātnieki aicina lielus un mazus izzināt zinātni!

Institūtā “BIOR” ( Lejupes ielā 3) gaidīsim skolēnus, skolotājus, ģimenes ar bērniem, studentus, lai kopā piedzīvotu izglītojošus, aizraujošus un praktiskus eksperimentus.

📌 Pētnieku izzinošajās stacijās visi varēs līdzdarboties pētījumos un eksperimentos, kā arī izbaudīt atklāšanas prieku. Zinātnieki sagatavojuši neparastus stāstus, kurus piedzīvojuši, kartējot upes un atbrīvojot upes no šķēršļiem, lai migrējošās zivis varētu nārstot savās vēsturiskajās vietās. Tāpat sagatavoti atraktīvi uzdevumi par pārtikas drošību!

📌 Bērni varēs līdzdarboties un iejusties laboranta ādā, darbojoties ar pipetēm un veicot laboratoriskas manipulācijas. Tāpat būs iespēja izzināt baktēriju bagāto pasauli. Savukārt ķīmijas laboratorijas zinātnieki ļaus rotaļāties ar kolbām un veikt vēl nebijušus eksperimentus!

Pasākumu apraksts

Pasākuma noslēgumā, apmeklējot visas zinātnieku stacijas, būs iespēja uztaisīt piemiņas momentfoto!

● Institūts “BIOR” būs atvērts apmeklētājiem no plkst.17:00-22:00.
● Pasākums ir BEZ MAKSAS!
● Apmeklētājiem nodrošināta bezmaksas autostāvvieta!

Aicinām ikvienu uz Zinātnieku nakti, izzināt zinātni, aktīvi līdzdarboties pētījumos un eksperimentos un izjust atklāšanas prieku.

● Uz tikšanos jau pavisam drīz! https://bior.lv/lv/zinatniekunakts2023

Šā gada 26. septembrī no plkst. 15.00–17.00 Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs piedāvā iespēju tiešsaistē noklausīties saslimšanai ar šizofrēniju veltītu semināru par to, kā veidot piepildītu dzīvi, sadzīvojot ar šizofrēniju. Tiešsaistes seminārs tiek organizēts, lai aktuālās tēmas apskats, analīze un rīcības ieteikumi būtu pieejami iespējami plašam klausītāju lokam.

Pavasarī, organizējot šizofrēnijai veltītos seminārus klātienē, pārliecinājāmies par lielo interesi un lūgumu pēc plašāka informatīvā atbalsta. Šajā tiešsaistes seminārā būs apvienotas abas klātienes lekciju daļas. Šīs lekcijas ieraksts vēlāk būs pieejams RPNC Youtube kanālā, kā arī mūsu mājaslapā www.rpnc.lv sadaļā “Pacientiem un tuviniekiem”.

Seminārs par šizofrēniju veidots, lai vairāk atbalstītu pacientu piederīgos un tuvākos cilvēkus, jo psihiska saslimšana būtiski maina arī līdzcilvēku dzīvi. Tiešsaistes semināru vadīs Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Izglītības un pētniecības daļas vadītāja, psihiatre Liene Sīle.

“Iepriekšējie šizofrēnijas saslimšanai veltītie klātienes semināri ir bijusi lieliska iespēja labāk saprast pacientu piederīgo vajadzības un sniegt informatīvu, arī emocionālu atbalstu un praktiskus ieteikumus. Semināru novērtējuma anketās esam saņēmuši daudz labu vārdu. Turpinot tēmu par šizofrēniju, šajā tiešsaistes lekcijā apkoposim praktiskajos semināros izrunāto, uzsvērsim vēl papildus nepieciešamo sekmīgai sadarbībai starp pacientu, viņa ģimeni un psihiatru. Mēģināsim arī ieskicēt iespējas pacientu ar šizofrēniju ikdienas dzīves organizēšanā, kā arī palīdzību un rīcību krīzes situācijās. Stāstīsim arī par to, kā sadzīvojot ar tuvinieka slimību, organizēt savu dzīvi, kā atpūsties un pašam neizdegt.”

Liene Sīle

Šis ir septītais seminārs no cikla “Iecietības formula: zināšanas un pieņemšana”, ko organizē Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Attīstības fonds un kas tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Semināri notiek no marta līdz novembrim un aptver dažādas tēmas. Pēdējie divi semināri būs veltīti demences tēmai, kas kļūst aizvien aktuālāka.

📌 Tiešsaistes semināra “Veidot piepildītu dzīvi, sadzīvojot ar šizofrēniju” saiti publicēsim RPNC sociālajos tīklos, tomēr, lai semināra saiti kopā ar atgādinājumu saņemtu individuāli, lūdzam semināram reģistrēties līdz 25. septembrim (ieskaitot), sūtot savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru un epasta adresi, sūtot – [email protected].

Vairāk informācijas par semināru ciklu: [email protected].

Ziepniekkalna apkaimes biedrība ir izveidojusi uzdevumu grāmatu “Es un mans Ziepniekkalns”, kas paredzēta pirmsskolas vecuma bērniem.

Šajā grāmatā iekļauti 10 uzdevumi: “Ziepniekkalna iedzīvotāji”, “Kopīgas intereses”, “Spēlēsimies kopā”, “Čakla darbošanās”, “Gatavošanās svētkiem”, “Rūpes par vidi”, “Dažādas iespējas”, “Es un mēs, un viss ap mums”, “Katram savs uzdevums”, “Es varu!”. Katrs uzdevums ir saistīts gan ar konkrētām veicamām darbībām, gan tēmu par ko padomāt.

Uzdevumu grāmata “Es un mans Ziepniekkalns” var palīdzēt vecākiem un pedagogiem pārrunāt ar bērniem tādas tēmas kā:

🔹 kas ir mūsu līdzcilvēki?
🔹 kas var vienot cilvēkus?
🔹 kā veidot savstarpējās attiecības?
🔹 ko katrs cilvēks var paveikt atbilstoši savām spējām un iespējām?
🔹 kādas iespējas pieejamas Ziepniekkalnā dzīvojošiem bērniem?
🔹 kā mēs katrs atsevišķi un kopā ar citiem varam rūpēties par savu apkaimi?

📌 Sākot ar 21. septembri Ziepniekkalna apkaimes biedrības pārstāvji nogādās drukātās uzdevumu grāmatas uz Ziepniekkalna pirmksskolas izglītības iestādēm. Pēc tam, kad būs pabeigta drukāto eksemplāru izdale, digitālajā vidē tiks publicēta arī uzdevumu lapu elektroniskā versija, kas būs bez maksas pieejama ikvienam interesentam.

Uzdevumu grāmata tapusi projekta “Es un mans Ziepniekkalns” ietvaros.

Projektu līdzfinansē Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Vēl līdz 22. septembrim bērni un jaunieši vecumā līdz 25 gadiem var iepazīt Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmas, apmeklējot Atvērto durvju dienu pasākumus.

Rīgas pašvaldība aicina apmeklēt interešu izglītības iestādes Atvērto durvju dienās, kur bērniem un jauniešiem būs iespēja gan iepazīt interešu izglītības daudzveidību dažādās meistarklasēs, paraugdemonstrējumos un priekšnesumos, gan arī pieteikties dažādos pulciņos.

📌 Bērniem un jauniešiem tiek piedāvātas interešu izglītības programmas dažādās jomās:

 • kultūrizglītībā (mūzika, deja, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, teātris, folklora, radošās industrijas);
 • vides interešu izglītībā (dabaszinības, arheoloģija, ģeoloģija, astronomija, puķkopība, ķīmija, vides pētnieki/eksperimenti u.c.);
 • STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) un tehniskajā jaunradē (datorzinības, programmēšana, LEGO konstruēšana un tehniskā modelēšana, robotika, elektronika, 3D konstruēšana, avio un raķešu kosmiskais modelisms, automodelisms, kuģu un jahtu modelisms u.c.);
 • sporta interešu izglītībā (galda spēles, individuālie sporta veidi, sporta spēles, tehniskie sporta veidi);
 • citu izglītojošo programmu jomās (valodas, Estētikas skolas pirmsskolas vecuma bērniem, novadpētniecība u.c.).

🔹 Līdz 22. septembrim – Rīgas Jauno tehniķu centrā Bauskas ielā 88 un Ernestīnes ielā 8a norisināsies atvērto durvju nedēļa “Atved draugu uz RJTC”.

🔹 Trešdien, 20. septembrīno plkst. 14.30 līdz 17.00 Atvērto durvju dienas pasākums notiks:

 • Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale”;- Jēkabpils ielā 19a un tā struktūrvienībās Strūgu ielā 2;
 • Aglonas ielā 39;
 • Vizlas ielā 1,
 • Maskavas ielā 279/7;
 • Maskavas ielā 283b.

Rīgas pašvaldība mudina izmantot iespēju un pieteikties kādai no vairāk nekā 500 interešu izglītības programmām, kamēr vēl ir brīvas vietas!

Daudzveidīgajos pulciņos ir iespēja iesaistīties gan 101 Rīgas vispārējās izglītības iestādē, gan astoņās Rīgas interešu izglītības iestādēs un desmit sporta skolās, kā arī deviņās mākslas un mūzikas skolās.

🔎 Ar visiem pašvaldības rīkotajiem rudens izglītības un kultūras notikumiem iespējams iepazīties tīmekļvietnē rudens.riga.lv un Rīgas pašvaldības Facebook kontos “Rīgā mācās” un “Rīgā notiek”. Tāpat ar plašo interešu izglītības iestāžu piedāvāto programmu klāstu var iepazīties arī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļvietnes www.iksd.riga.lv katalogā.

Šoruden, no 10. līdz 17. septembrim, Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē norisinājās pirmā Starptautiskā Angļu valodas olimpiāde (IELO 2023). Latviju šajā sacensībā pārstāvēja valsts angļu valodas olimpiādes uzvarētāji Milāna Farino un Jēkabs Priedītis no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas.

📌 Spraigā sacensībā mūsu valsts dalībnieki izcīnīja divus apbalvojumus: sudraba godalgu individuālajā sacensībā saņēma Milāna Farino, savukārt projektu sacensībā sudraba godalgu saņēma abi Latvijas skolēni.

Olimpiādes galvenais mērķis ir mudināt skolēnus stiprināt savas angļu valodas zināšanas un nodrošināt viņiem iespēju sacensties ar citiem skolēniem no visas pasaules. Šajā reizē dalību olimpiādē bija pieteikušas septiņas valstis, piedaloties vairāk kā 60 dalībniekiem. Latvijas skolēnus uz Bukaresti pavadīja skolotāji Lāsma Ēķe un Jānis Zeimanis, kuri līdzdarbojās konkursa vērtēšanā dažādās valodas pārbaudes komponentēs un līmeņos.

Dalībnieki sacentās 3 līmeņos: B1 (pamata), B2 (vidējā) un C1 (augstākajā). Abi Latvijas skolēni startēja C1 līmeņa grupā. Olimpiāde norisinājās 2 posmos – individuālajā (1. un 2. konkursa diena) un grupu projekta (konkursa 3. diena) posmā. Individuālajā posmā konkursanti pierādīja savas valodas lietojuma, tekstizpratnes, rakstīšanas un publiskās runas prasmes, savukārt grupu projektā dalībniekiem tika dota iespēja radoši interpretēt konkursa rīkotāju iepriekš atlasītus literāros darbus.

Izsakām pateicību skolotājiem, kas palīdzēja skolēniem viņu ceļā uz šo sasniegumu, un paldies visiem līdzjutējiem par laba vēlējumiem un atbalstu!

Latvijas skolēnu dalību olimpiādē īsteno Valsts izglītības satura centrs, ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.