Seminārs “Biedrību un nodibinājumu pamatdokumenti, izmaiņas dokumentos, to fiksēšana un reģistrācija”

Apkaimes

10. februārī notika NVO nama organizēts seminārs, kurā 56 NVO pārstāvji tiešsaistē iepazinās ar nevalstiskas organizācijas dibināšanas priekšnosacījumiem, nepieciešamo dokumentāciju un to reģistrēšanu, kā arī uzzināja, kādas darbības veicamas nevalstiskajā organizācijā, pārvēlot izpildinstitūciju, kādi ir nepieciešamie dokumenti un to pārreģistrācija. Semināru vadīja tiesību zinātņu doktore Kitija Bite.