Raksti

Kompānija SIA KU „Baltic Oil Terminal”, Reģ. Nr. 40003511867 juridiskā adrese: Katrīnas dambis 14-203, Rīga, ir paredzējusi sākt naftas un naftas produktu pārkraušanas termināļa izveidi Rīgā, Flotes ielā 13 (kadastra Nr. 0100 103 2001), Rīgas Brīvostas teritorijā. Vides pārraudzības valsts biroja 2015.gada 18.martā ir pieņēmis Lēmumu Nr.65 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai. Terminālī paredzēts pārkraut naftu un naftas produktus apjomā līdz 10 milj. tonnu gadā. Projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt divas piestātnes, rekonstruēt sliežu ceļu no stacijas „Bolderāja” līdz Flotes iela 13 (~4km), papildus izbūvējot otru sliežu ceļu paralēli esošajam, ka arī rekonstruēt tiltu pāri Buļļupei.

Paredzētās darbības sākotnējā sabiedriska apspriešana notiks 2015.gada 23. aprīlī plkst. 14:00,restorānā „Karavella”, Stūrmaņu ielā 27, k-1, Rīgā. Informāciju par paredzēto darbību var iegūt SIA KU „Baltic Oil Terminal” mājas lapā www.balticoilterminal.lv

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) 20 dienu laikā pēc paziņojuma publicēšanas.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols 23.04.2015.

Radi Rīgu projekta ietvaros Bolderājas/Daugavgrīvas darba grupas pārstāvji atver mājas lapu11.janvārī Bolderājas/Daugavgrīvas darba grupas pārstāvji tikās ar Rīgas 19.vidusskolas direktori Ainu Balodi, lai izstāstītu par projektu ‘’RadiRīgu” un aicinātu iesaistīt skolēnus savas apkaimes veidošanas procesos. Sarunu rezultātā izkristalizējās doma kā vienu no tēmām ikgadējām skolēnu projektu dienām ierosināt atpūtas parka risinājumu un apkaimes attīstības iespēju idejas. Plānots vēlreiz tikties ar skolas vadību un skolotājiem, lai vienotos par ‘’RadiRīgu!”darba grupas turpmāko līdzdalību un iespējamo sadarbību.

Tapšanas stadijā ir arī Bolderājas/Daugavgrīvas darba grupas mājaslapa http://justmore.ipage.com/bolderajadaugavgriva/, kur var atrast līdz šim semināra ietvaros radītās prezentācijas ar izpētēm un projekta priekšlikumiem. Komentārus mājaslapā varēs sākt ievietot jau janvāra beigās.

Dārzciema apkaimē atrodas visu līmeņu ceļi, kas nodrošina šai apkaimei pietiekoši ērtas saiknes gan ar citām Rīgas apkaimēm, gan satiksmes saiknes pašas apkaimes iekšienē. Galvenais apkaimes satiksmes mezgls, kas atrodas uz robežas ar Šķirotavas apkaimi, ir Slāvu rotācijas aplis, no kura atzarojas 4 pilsētas maģistrāles un 1 lielceļš. Potenciāli nozīmīgākais apkaimes ceļš ir Piedrujas iela, kas ir daļa no vēl pilnībā neizbūvētās pilsētas Austrumu maģistrāles, un pa kuru tiktu organizēta galvenā tranzīta satiksmes plūsma Z-D virzienā.

Pašreiz ļoti būtiska nozīme tranzīta satiksmes organizēšanā apkaimes ietvaros ir arī tās pilsētas maģistrālēm – Slāvu, Lubānas, Dārzciema, Ilūkstes un A.Deglava ielām. Pēc pašreizējās satiksmes plūsmas rakstura arī Vietalvas, Sesku, Nīcgales, Vestienas un Pildas ielas varētu uzskatīt par pilsētas maģistrālēm, tomēr, perspektīvā tās ir plānotas tikai kā pilsētas nozīmes vai pat vietējās ielas, tāpēc šajā vērtējumā tās tiek pielīdzinātas pilsētas ielām. Apkaimes R daļa pieguļ 2 dzelzceļa līnijām, tomēr tām pašreiz nav nekādas nozīmes saikņu pilnveidošanai starp šo apkaimi un citām teritorijām.

Dārzciema apkaimes sasniedzamība ar sabiedrisko transportu ir ļoti laba gan no transporta veida dažādības, gan maršrutu skaita, gan reisu skaita viedokļa, tomēr arī šajā apkaimē pastāv atšķirības dažādu tās daļu sasniedzamībā. Uz vai caur Dārzciema apkaimi kursē 32 pilsētas sabiedriskā transporta maršruti. No tiem 12 autobusu, 3 trolejbusu, 16 maršruta taksometru, kā arī Ogres virziena vilcienu maršruts, kas pietur stacijā „Vagonu parks”. Kopumā ikdienā tādējādi uz Dārzciemu vienā virzienā kursē 2260 sabiedriskā transporta reisi. Lielāko daļu no reisu kopskaita izpilda maršruta taksometri (1152). Situācija kopumā ir salīdzinoši laba, tomēr apkaimes iedzīvotāji iegūtu vēl labākas pārvietošanās iespējas, ja kāds sabiedriskais transports kursētu arī pa Ilūkstes ielas D daļu, kā arī tiktu izveidots gājēju tilts pāri dzelzceļam no Dārzciema apkaimes DR daļas dzīvojamā rajona uz Maskavas forštatē esošo Salaspils ielu, pa kuru notiek salīdzinoši intensīva sabiedriskā transporta satiksme.