Raksti

Drīzumā Purvciema apkaimes varēs lepoties ar savu atjaunoto stadionu – Daugavas stadionu, kas šovasar atkal vērs durvis apmeklētājiem.

No 2017. līdz 2022. gadam Daugavas stadions pēc ilgiem gadiem piedzīvo ievērojamu teritorijas un infrastruktūras attīstības posmu, rezultātā kļūstot par mūsdienīgu kultūras un sporta kvartālu Rīgas centrā. Tuvāko gadu laikā paredz rekonstruēt stadionu un esošās tribīnes, jaunu tribīņu, ledus halles, multifunkcionālās halles, vieglatlētikas manēžas un divu privāto investīciju objektu būvniecību.

Daugavas stadions aicina Rīgas apkaimju aktīvistus un iedzīvotājus iesaistīties stadiona ikdienas pakalpojumu plānošanas procesā.

Pirmais attīstības posms noslēgsies 2018. gada vasarā, kad darbību atsāks pilnībā rekonstruētā RIETUMU TRIBĪNE ar dažāda veida iekštelpu pieejamību sporta un kultūras jomas pārstāvjiem: 7 treniņzāles, spēka un vingrošanas zāle, rekreācijas zona, konferenču zāle, VIP ložas un bērnu zona. Turklāt, paplašinot tribīnes iespējas, paredzētas arī kafejnīcas, biroja un medicīnas pakalpojumu telpas.

Daugavas stadions aicina apkaimju iedzīvotājus iesaistīties ar ierosinājumiem un priekšlikumiem par aktivitāšu, pakalpojumu vajadzībām un vēlmēm. Stadions sniedz iespēju pieteikties arī potenciālajiem tribīnes telpu nomniekiem – treneriem, sporta iestāžu vadītājiem, māksliniekiem, radošo studiju vadītājiem un uzņēmējiem.

Kultūras un sporta kvartāla attīstītāju komanda līdz šim paudusi vīziju, ka stadions nākotnē vēlas kļūt par integrētu un atvērtu vietu sabiedrībai, apkaimes iedzīvotājiem un pilsētas viesiem, kurā ikdienā notiktu sporta un kultūras jomas pasākumi un aktivtātes.

Sekojiet līdzi aktualitātēm Daugavas stadions sociālajā vietnē: https://www.facebook.com/daugavasstadions/

Ierosinājumus un sadarbības priekšlikumus sūtīt uz e-pasta adresi: [email protected]

Projekta realizācija tiks īstenota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu.

14.novembrī aicinām uz Purvciema iedzīvotāju forumu

Sestdien, 2015. gada 14. novembrī aktīvie Purvciema iedzīvotāji un visi interesenti aicināti piedalīties Purvciema iedzīvotāju forumā, lai iesaistītos šīs Rīgas apkaimes attīstības procesos. Forums notiks NVO namā, Laimdotas ielā 42 (ieeja no Ieriķu ielas) no plkst. 11.00 līdz 14.00.

Purvciema iedzīvotāju foruma mērķis ir izzināt iedzīvotāju problēmas, diskutēt par apkaimes iedzīvotāju vajadzībām un aktuāliem jautājumiem, dalīties pozitīvajā pieredzē, kā arī sekmēt iedzīvotāju un pašvaldības sadarbību.

Ievaddaļā ar aktualitātēm tiesību aktos par dzīvojamo māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu iepazīstinās Latvijas Juristu apvienības biedrs, dzīvokļu īpašnieku biedrības „Krišjānis” dibinātājs un ilggadējs vadītājs Ivars Redisons. Savukārt „Asociācijas Latgales priekšpilsētas attīstībai” valdes priekšsēdētāja Baiba Giptere dalīsies pieredzē un pozitīvajā praksē, aktīvi rūpējoties par Maskavas forštates attīstību, vides labiekārtošanu un kultūras aktivitāšu rīkošanu.

Foruma gaitā tiks apskatītas 3 galvenās tēmas:

  • Aktualitātes dzīvojamu māju apsaimniekošanā un pārvaldīšanā;
  • Radoša un labiekārtota vide Purvciemā;
  • Droši Purvciemā.

Foruma darbu vadīs, kopīgi identificēt konkrētas problēmas un apkopot klātesošo izvirzītās idejas un priekšlikumus palīdzēs žurnālists Ansis Bogustovs.

Noslēgumā plkst. 13.00 Nevalstisko organizāciju atbalsta sektors, iepazīstinot Purvciema apkaimes iedzīvotājus ar NVO nama darbību un akcentējot to ne tikai kā nevalstisko organizāciju pulcēšanās vietu, bet arī kā plašai sabiedrībai atvērtu kultūras un informācijas centru šajā apkaimē, piedāvās koncertu.

Foruma darbā iesaistīties aicināti Purvciema iedzīvotāji, uzņēmēji, kas darbojas šajā apkaimē, valsts un pašvaldību institūciju, NVO pārstāvji, kultūras un izglītības darbinieki, studenti un ikviens, kam ir ieteikumi šīs apkaimes attīstībai un vides labiekārtošanai. Foruma laikā fiksētās iedzīvotāju problēmas un priekšlikumi tiks atspoguļoti ikgadējā iedzīvotāju forumā „Rīga dimd – iedzīvotāji runā, domā, dara!”, kas notiks 2015. gada 2. decembrī.

Forumu organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas Nevalstisko organizāciju atbalsta sektors Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Rīgas dome 2013.gada 21.janvārī, noslēdzot vienošanos ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, ir uzsākusi Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves rekultivācija” īstenošanu. Realizējot projektu, tiks rekultivēta atkritumu izgāztuve, pārtraucot turpmākā piesārņojuma izplatību tuvākās apkārtnes pazemes ūdeņos.

Likvidējot degradēto objektu Rīgas pilsētas teritorijā tiks uzlabota pilsētvides ainaviskā struktūra, labiekārtota teritorija un vide padarīta pieejama un draudzīga iedzīvotājiem. Turklāt izgāztuves rekultivācijas rezultātā atbrīvotā teritorija perspektīvā ļautu izbūvēt Lielvārdes ielas turpinājumu, nodrošinot infrastruktūras attīstību.

Saskaņā ar izgāztuves sanācijas projekta datiem (izstrādāts 2003.gadā), kopējais apglabāto atkritumu apjoms izgāztuvē ir 1,66 milj.m3. Kopš izgāztuves izveidošanas atmosfēras nokrišņi ir sūkušies cauri apglabāto atkritumu slānim, šķīdinot dažādas ķīmiskas vielas un veicinot bioķīmiskos procesus. Infiltrātam sūcoties gruntsūdeņos, piesārņojums izplatījies arī tuvākajā apkārtnē, kas ņemot vērā izgāztuves novietojumu pilsētā, rada draudus piegulošajā teritorijā izvietoto dzīvojamo māju iemītnieku veselībai. Kopumā apmēram 40 ha teritorijā ir piesārņoti gruntsūdeņi.

Projekta ietvaros tiks izstrādāts būvdarbu tehniskais projekts un veikta izgāztuves rekultivācija 19,3 ha platībā. Lai samazinātu atkritumu negatīvo ietekmi uz vidi, tiks veikta izgāztuves platības samazināšana, atkritumus sastumjot vienā kaudzē un blīvējot. Kaudze tiks pārklāta ar pretfiltrācijas un auglīgās grunts slāņiem, rekultivētā teritorija tiks apzaļumota. Visā izgāztuves teritorijā tiks veikta piesārņoto gruntsūdeņu atsūknēšana un attīrīšana, kā arī gruntsūdens monitoringa sistēmas izveide.

Projekta kopējās izmaksas ir 5 892 019,62 LVL, no kurām pusi – 2 946 009,81 LVL finansē Kohēzijas fonds un otra puse 2 946 009,81 LVL ir Rīgas domes līdzfinansējums. Projektu plānots pabeigt 2015.gada janvārī. Projektu administrē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.

Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Sīkākai informācijai: Ilona Šmite, Projekta vadītāja, 67105542.

PROJEKTU „NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM NEATBILSTOŠAS RĪGAS PILSĒTAS AUGUSTA DEGLAVA IELAS IZGĀZTUVES NR.01944/675/PV REKULTIVĀCIJA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR RĪGAS DOME

Ieguldījums Tavā nākotnē!