Dzīvesziņa latviešu dainās

RCB filiālbibliotēkā “Vidzeme” (Brīvības gatvē 206) 9. novembrī plkst. 16.00 viesosies latviešu dainu atdzejotāja un tulkotāja Ieva Auziņa Sentivani /Szentivanyi/.

Lielu dzīves daļu nodzīvodama Amerikā, Ieva Auziņa Sentivani ir turējusi godā savu izcelsmes apziņu un tautisko piederību. Jau 20 gadus viņa pārceļ mūsu tautas dainas no latviešu uz angļu valodu un skaidro tajās pausto latviešu tautas tikumu un dzīves viedumu. Ievas Auziņas Sentivani sirdsdarbs ir palīdzēt saskatīt un izprast dainās iekodēto simbolu jēgu.

Visticamāk, ka daudzi no mums īsti nezin, kas tad ir tautasdziesmās pieminētā zelta josta vai sidraba birzs, ko sauca par jaunuvīti un kas bija mātes meita. Par to visu varēsim jautāt un uzzināt 9. novembra tikšanās laikā. Pati tulkotāja dainas sauc par mūsu tautas Gudrības grāmatu un pielīdzina to dižākajiem vēstures un literatūras pieminekļiem, tādēļ ticam, ka viņa palīdzēs to vēlreiz ieraudzīt un apliecināt arī mums.

2019. gadā Rīgā ir izdota grāmata “Celmus laida mākoņos”, kurā lasītāji var iepazīties ar Ievas Auziņas Sentivani saskatīto un atklāto dainu simboliku, tās izvērstus skaidrojumus. 2023. gada rudenī klajā nācis jau trešais sējums angļu valodā ‘’Dainas – Wit and Wisdom of Ancient Latvian Poetry’’, ko sastādījusi un salikusi I. Auziņa Sentivani. Grāmatas ir pieejamas gan Latvijā, gan ASV.

Laipni gaidīti visi interesenti uz tikšanos 9. novembra pēcpusdienā!

Bibliotēkas kontaktinformācija: tālr. 67181216, e-pasts: rcb.vidzeme@riga.lv

Pasākums tiks fotografēts. Materiāli tiks izmantoti RCB publicitātes vajadzībām un sabiedrības informēšanai, publicējot tos RCB tīmekļvietnē, profilos sociālajos medijos, kā arī citos publicitātes materiālos.