2023
Atbalsta programma apkaimju biedrībām

Noslēdzies

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības finansiālā atbalsta Rīgas pilsētas apkaimju biedrībām saņemšanai tika saņemti 25 pieteikumi.

Izskatot un izvērtējot pieteikumus, Rīgas valstspilsētas pašvaldības finansiālais atbalsts 2023.gadā piešķirts sekojošām apkaimju attīstības biedrībām:

FINANSIĀLAIS ATBALSTS 1 000 EURO ( viens tūkstotis euro) APMĒRĀ:

 1. Biedrībai “Avotu apkaimes biedrība” (reģ. Nr. 40008301098);
 2. Biedrībai Āgenskalna apkaimes biedrība (reģ. Nr. 40008279327);
 3. Biedrībai “Kundziņsala” (reģ. Nr. 40008079679);
 4. Biedrībai ,,Jaunciema attīstības biedrība”, (reģ. Nr. 40008287076);
 5. Biedrībai Juglas attīstības biedrība (reģ.Nr. 40008309246);
 6. Biedrībai Mangaļsalas iedzīvotāju biedrība (reģ. Nr. 40008250158);
 7. Biedrībai “Rīgas Apkaimju alianse” (reģ. Nr. 50008276271);
 8. Biedrībai Rīgas centra attīstības biedrība (reģ. Nr. 40008287428);
 9. Biedrībai Sarkandaugavas attīstības biedrība (reģ. Nr. 40008190944);
 10. Biedrībai “Vecdaugavieši” (reģ.Nr. 40008258734);
 11. Biedrībai “Zasulaukam un Šampēterim” (reģ. Nr. 50008288891).

FINANSIĀLAIS ATBALSTS 3 000 EURO (trīs tūkstoši) APMĒRĀ:

 1. Biedrībai Brasa (reģ. Nr. 40008270385);
 2. Biedrībai Bieriņu apkaimes attīstības biedrība (reģ. Nr. 4008269386);
 3. Biedrībai “Cits Ķengarags” (reģ. Nr. 40008280523);
 4. Biedrībai Čiekurkalna attīstības biedrībai (reģ. Nr. 40008240183);
 5. Biedrībai “Dārzciema apkaimes biedrībai” (reģ. Nr. 40008296539);
 6. Biedrībai Dzirciema un Iļģuciema apkaimju biedrība (reģ. Nr. 40008304802);
 7. Biedrībai “Lucavsala” (reģ. Nr. 40008244081);
 8. Biedrībai “Mežaparka attīstības biedrība” (reģ. Nr. 40008030889);
 9. Biedrībai Ozolkalnu attīstības biedrība (reģ. Nr. 40008303120);
 10. Biedrībai Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība (reģ. Nr. 40008252360);
 11. Biedrībai “Rīgas Mazjumprava” (reģ. Nr. 40008294237);
 12. Biedrībai “Vecāķu biedrība” (reģ. Nr. 50008197501);
 13. Biedrībai “Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrība” (reģ. Nr. 40008118637).

PAR ATBALSTA PROGRAMMU

Rīgas pašvaldība jau trešo gadu aicina apkaimju attīstības biedrības pieteikties finansiālam atbalstam, šogad dubultojot kopējo šim mērķim paredzēto finansējumu un tam paredzot līdz 50 000 eiro.

Kopš 2021. gada galvaspilsētas apkaimju attīstības biedrībām reizi gadā iespējams pieteikties pašvaldības atbalstam līdz 1000 eiro. Šogad tām biedrībām, kurās reģistrēti vismaz 35 biedri un kuras šo atbalstu iepriekš jau ir saņēmušas, iespējams pieteikties lielākam finansējumam – grantam līdz 3000 eiro, ja tās izlietojušas vismaz 90% no iepriekšējā saimnieciskajā gadā piešķirtā finansiālā atbalsta apmēra.

Finansējuma piešķiršanas mērķis ir atbalstīt biedrību darbību, stiprināt to kapacitāti un veicināt sadarbību ar pašvaldību sabiedrības iesaistes un Rīgas pilsētas apkaimju attīstības jautājumos, tajā skaitā jautājumos par pašvaldības publiskās infrastruktūras pilnveidošanu un publisko teritoriju labiekārtošanu.

Finansējumu var izmantot administratīvo izmaksu segšanai, piemēram, darbinieku atalgojumam, telpu un inventāra nomai, atlīdzībai par citu personu sniegtajiem pakalpojumiem biedrības darbības nodrošināšanai u.tml., tāpat arī izmaksu segšanai par projektu pieteikumu sagatavošanu citiem finanšu instrumentiem, kā arī biedrību rīkoto apkaimes publicitātes veicināšanas un identitātes stiprināšanas aktivitāšu izdevumu segšanai.

Finansiālais atbalsts nav domāts biedrību pamatlīdzekļu iegādei, prēmijām, dāvanām un stimulējošu pasākumu rīkošanai biedrības biedriem, naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu apmaksai, kā arī biedrības līdzfinansējumam pašvaldības līdzfinansēto projektu īstenošanai.

Apkaimju attīstības biedrībām bija iespēja pieteikties atbalstam līdz 5. aprīlim. Nosacījumi pašvaldības atbalsta saņemšanai, kā arī informācija par iesniedzamajiem dokumentiem pieejama pievienotajos pielikumos.

Papildus informācijai lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Apkaimju attīstības nodaļas projektu vadītāju Mairitu Mēnesi pa tālruni 67037649, vai e-pastu: Mairita.Menese@riga.lv .