NVO stāsti

NVO nams ir atbalsta, saskarsmes un izglītības punkts  iedzīvotājiem, kuri darbojas NVO sektorā. Tā ir pašvaldības atbalstīta iespēja veidot stipras organizācijas, lai iedzīvotāji īstenotu savas intereses un idejas. Tās, savukārt,  pārtop darbos, kas sasniedz plašāku auditoriju, jo ir veltīti Rīgas kā pilsētas attīstībai un rīdzinieku interesēm.  Par savu pieredzi, darbojoties NVO namā, stāsta jauniešu organizācijas “Kēfa” valdes locekle Anna Šļakota un lektore NVO namā, NVO juriste Kitija Bite.

Video angļu valodā – https://public.3.basecamp.com/p/94bW7rVpDfj33PFxcJas9qFD