latviešu valodas klubiņi

Augusta sākumā tiek uzsākta reģistrācija jaunam projektam – “Mācāmies latviešu sarunvalodu!”

Biedrība “Labdarības projektu atbalsta centrs” Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros piedāvā latviešu valodas apmācības klubus, kuru mērķis ir ieinteresēt jauniebraucējus apgūt valsts valodu, veidot ilgstošu atbalsta sistēmu latviešu valodas apgūšanai un uzlabošanai. Apspriest un pārrunāt dažādus notikumus ģimenē, pilsētā, valstī, lai mazinātu jauniebraucēju valodas barjeru un palīdzēt viņiem vieglāk iekļauties Rīgas pilsētā un Latvijas sabiedrībā. Projekta mērķa grupa ir jauniebraucēji Rīgas pilsētā.

Projekta laikā latviešu valodas klubu nodarbībās plānots iesaistīt 45 jauniebraucējus un 20 Rīgas pilsētas vietējos iedzīvotājus un brīvprātīgos. Paredzētas 3 grupas, kuru darbības sākums plānots augustā, septembrī un oktobrī.

Mācības notiks Blaumaņa ielā 38/40, Rīgā (ieeja no Pērses ielas 9/11), kur ērti var nokļūt no visiem Rīgas pilsētas rajoniem. Piedāvātais mācību laiks nodrošina dalībniekiem iespēju apvienot apmācību procesu ar darbu (rīta, vakara, dienas un brīvdienu grupas). 

Reģistrācija sarunvalodas klubiem sākas 08.08.2022. Pieteikšanās darba dienās no 9.00-17.00.

Kontaktpersona – Santa Lāma

Pieteikšanās pa telefonu 26599060 vai e-pastu laama.santa@gmail.com

Bērnu slimnīcas fonds

No 2022. gada 11. jūlija līdz 2022. gada 15. novembrim, pateicoties Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centram un Rīgas pašvaldības finansējumam, Bērnu slimnīcas fonds (BSF) realizē projektu “Vienādas iespējas visiem – Programmas “Viegliem soļiem” ieviešana Latvijā”. Projekta ietvaros tiks veiktas dažādas informatīvas aktivitātes, kā arī izdalīta Lielbritānijā radīta, Latvijas situācijai piemērota programma “Viegliem soļiem” (Simple steps), kura būs būtisks atbalsts vecākiem, kuri audzina bērnus ar autiskā spektra traucējumiem (AST).

Projekts paredz informēt un apmācīt to Latvijas sabiedrības daļu – ģimenes, kurās aug bērni ar autiskā spektra traucējumiem (AST) par adaptētu un Latvijas apstākļiem pielāgotu multifunkcionālu, digitāli izmantojamu un vienkārši lietojamu programmu “Simple steps” (“Viegliem soļiem”).

Programma ir paredzēta vecākiem, kuru bērniem ir diagnosticēts AST vai aizdomas par AST. Programma ir izveidota un aprobēta Lielbritānijā, uz zinātnē un pierādījumos balstītām metodēm, balstīta uz ABA terapijas metodēm, piemērota lietošanai vecākiem mājas apstākļos.

Pagājušajā gadā, pateicoties A/S “Latvijas valsts meži” finansētai Sociālās palīdzības programmai, ko administrē Fonds “Ziedot.lv”, Bērnu slimnīcas fonds varēja iegādāties programmas licenci un, piesaistot nozares speciālistus (sertificētu uzvedības analītiķi Ilonu Smirnovu), programmu adaptēt Latvijas situācijai. Bērnu slimnīcas fonds ikdienā sniedz atbalstu bērniem ar AST, apmaksājot ABA terapijas un logopēda nodarbības. Lai arī atbalsts tiek sniegts milzīgs (uz šo brīdi BSF sniedz atbalstu 226 bērniem), regulāri rindā pēc atbalsta gaida 40 bērni. Redzot to, ka BSF nespēj sniegt atbalstu visiem bērniem, kuriem tā ir tik svarīga, kā arī zinot par garajām rindām pie speciālistiem un konsultējoties ar nozares speciālistiem, nonācām pie risinājuma – pielāgot Latvijas situācijai pasaulē jau zināmo programmu “Viegliem soļiem” (Simple steps), lai varētu atbalstīt ģimenes laikā, kad tām nav pieejamas ABA terapijas nodarbības.

Programma ir ne tikai adaptēta, bet tai ir arī izveidota jauna sadaļa, kura tika veidota tepat Latvijā un saskaņota ar licences autoriem. Adaptētā programma Latvijas ģimenēm, kurās aug bērns ar AST vai bērnam ir aizdomas par AST, būs pieejama bez maksas.

Projekta ietvaros tiks informēta visa sabiedrība par šādas programmas pieejamību Latvijā un tās izmantošanas lietderību, tādējādi veicot arī sabiedrības izglītojošu funkciju un mazaizsargātas grupas (bērni ar AST) veiksmīgāku integrāciju sabiedrībā.

Projekta ietvaros tiek organizēti divi podkāsta ieraksti – pirmajā podkāstā Ilona Smirnova (sertificēta uzvedības analītiķe) stāstīs par pašu programmu, kāpēc tā ir palīdzoša un, kā darbs mājas apstākļos ar bērnu var palīdzēt bērna attīstībai. Otrajā podkāsta sērijā par savu pieredzi programmas lietošanā dalīsies kāda ģimene, kura būs kādu laiku jau strādājusi ar programmu. Tāpat ir paredzētas izglītojošas un informatīvas lekcijas, kā arī slēgta Facebook grupa, kurā visi programmas īpašnieki varēs uzdot neskaidros jautājumus, uz kuriem reizi nedēļā atbildēs sertificēts uzvedības analītiķis.

Informējam, ka programma būs pieejama vismaz 200 Rīgas iedzīvotāju ģimenēm (projekta ietvaros), bet kopumā ir paredzēts programmu izdalīt 700 Latvijas ģimenēm. Ja pieprasījums pēc programmas būs lielāks – pēc vienošanās ar licences autoriem to varēsim izdalīt vairāk ģimenēm.

*Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projekts Pie Svētā Lūkas

Kādēļ noris karš Ukrainā? Kādi ir konflikta vēsturiskie aspekti? Dezinformācija un krievvalodīgo identitātes krīze? Ko tas nozīmē Latvijai un Eiropai?

Sākot ar 6. augustu, katru sestdienu plkst. 16.00 Bārddziņu ielā 2, Rīgā Svētā Lūkas Atvērtajā mājā “Sv. Lūkas atbalsta biedrība” aicina uz “Diskusiju klubu”, kur notiks dažādas formas diskusijas par aktuālo situāciju pasaulē un Latvijā Ukrainas kara ietekmē. Būs sarunas par Krievijas izvērsto dezinformāciju, krievvalodīgo identitātes krīzi un Latvijas informatīvās telpas vienošanu, balstoties kvalitatīvos informācijas avotos un faktos.

Ukrainas kara dēļ daudzi krievi un citu tautību krievvalodīgie šobrīd piedzīvo identitātes krīzi. Tās ir šaubas par ierastām vērtībām, neskaidrība par piederību tai vai citai nācijai, bailes no sociālās izolācijas, dezinformācijas ietekme, informācijas kanālu izvērtēšana u. c. Centīsimies kopīgi atbildēt uz neērtiem un sāpīgiem jautājumiem. Katram viedoklim ir tiesības būt. 

Mēs iedziļināsimies vēsturē, psiholoģijā, politoloģijā, teoloģijā un aplūkosim galvenos faktus, lietojot uzticamus informācijas avotus un starptautisko tiesību pantus. Diskusijās aicināsim piedalīties tēmā zinošus speciālistus un kara aculieciniekus gan attālināti, gan klātienē.

Piecu gadu darbības laikā viesmīlīgā un radošā vide, ko veidojam Svētā Lūkas Atvērtajā namā Rīgā, Bārdziņu ielā 2, ir guvusi uzticību un zināmu prestižu. Mūsu mērķis ir nodrošināt atbalstošu un drošu vidi dialogam, kurā iesaistīti visu sociālo grupu pārstāvji, jo īpaši tie, kuri pakļauti sabiedrības atstumtības riskam.


Tikšanās formāts – lekcijas – diskusijas ar klātesošo auditoriju un pieaicinātiem ekspertiem. Paredzēta arī tiešraide mūsu Facebook kanālā (SaintLukeGroup).

Lai popularizētu diskusijas un piesaistītu arvien plašāku auditoriju, vēlamies iesaistīt Latvijas krievvalodīgos un latviski vēstošos medijus.
“Diskusiju kluba” tikšanās vadīs diplomēts teologs, filologs un pasniedzējs Vjačeslavs Svečkovs.

Pirmā tikšanās notiks 6. augustā plkst. 16:00 Bārddziņu ielā 2, Rīgā Svētā Lūkas Atvērtajā mājā. Turpinājums – katru sestdienu līdz oktobra beigām. 

Laipni aicināti!

Projekts “Diskusijas pie Svētā Lūkas” tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

PATS projekts

2021.-2022.gg. LiveIntegro biedrība sadarbībā ar Jaunatnes Starptautisko Projektu Aģentūru  atbalstu realizēja solidaritātes projektu jauniešiem “PATS”.

Projekta būtība: Jaunieši, tajā skaitā  – ar kustību traucējumiem, 12 mēnešu garumā darba grupas sastāvā piedalījās dažādos pasākumos. Mērķis – pieradināt dalībniekus un viņu mērķauditoriju – citus jauniešus –  pieņemt lēmumu patstāvīgi, uzņemties atbildību, solidarizēties, uzdrošināties palīdzēt citiem, iemācīties mācīties un risināt problēmas, sekot plānam un ievērot termiņus, iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, iegūt un attīstīt  kompetences, iegūt pieredzi un paaugstināt prasmju un spēju līmeni. Svarīgi veicināt jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē Eiropā un darba tirgū, starpkultūru dialogu un sociālo iekļaušanu.

Projekta realizācijas gaitā katrā mēnesī notika 4 nodarbības – zināšanu un prasmju apgūšana un pilnveidošana. Kovida dēļ vairākas nodarbības notika tiešsaistē.

1. Iniciatīvas uzņemšana – ekskursijas maršrutu cilvēkiem ratiņkrēslos izstrādāšana. Šī aktivitāte var kalpot ka jauniešu ieņēmumu avots nākotnē.

2. Valodu prasmju attīstība – pasākumi tika novadīti latviešu, angļu un krievu valodās.

3.Daudzveidīgo kompetenču attīstība – sagatavošana darba vai citai intervijai, CV un motivācijas vēstules sagatavošana, spēja uzstāties, etiķete, dress kods, stresa noņemšanas paņēmieni, savu tiesību zināšana, praktisko dzīves jautājumu apgūšana, rezultātu apkopošana.

4. Atbildības uzņemšana – kā es varu palīdzēt citiem – “Es kā resurss”. Pamatojoties uz iegūtām iemaņām un attīstītām zināšanām izvērtēt sevi, apzināties un saplānot jauno kompetenču pielietojumu.

Darba grupa: jaunieši, projekta koordinators un mentori katrā projekta daļā. Daļai no jauniešiem ar kustību traucējumiem sakarā ar viņu veselības īpašībām un problēmām bija nepieciešama palīdzība –  lai pieturēties pie saplānotām aktivitātēm, novērtēt projekta gaitu. Atbalsts bija nodrošināts konsultāciju un monitoringa veidā. 2022. gada jūlijā projekts tika veiksmīgi pabeigts. Tika rīkots trīs dienu seminārs, kura laikā apkopoti projekta četru galveno sadaļu rezultāti. Visas jauniešu iegūtās zināšanas un prasmes tika apvienotas prezentāciju formātā (katrs no tiem pārstāvēja sevi personīgi (“Es kā resurss”), un tika sagatavots vispārējs projekta izklāsts.

Izziņai :  LiveIntegro biedrība dibināta 2015. g.20. janvāri, Vadītāja Nataļja Novikova.

Biedrības mērķis ir atvieglot sociālo integrāciju un rehabilitāciju, izglītību un arodapmācību cilvēkiem ar invaliditāti, iesaistot tos dažādās aktivitātēs un attīstōšos pasākumos.

“LiveIntegro” realizētie projekti:
1. Pielāgoto sporta aktivitāšu attīstība un para sporta atbalsts.

2. Izglītojoša programma “Attīstības Kaleidoskops”, par kuru 2020.gadā idejas autore Nataļja Novikova saņēma Balvu cilvēka izaugsmei nominācijā Izcilais ieguldījums Latvijas nākotnē.

3. Sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru – projekts “Per aspera ad astra” – brīvprātīga darba projekts jauniešiem ar kustību traucējumiem.

4.Darba projekts jauniešiem ar kustību traucējumiem “NEXT STEP” -pirmā darba pieredze- jaunieši 13 mēnešu laikā strādāja labdarības biedrībā LiveIntegro, kas organizē dažādus labdarības un sporta pasākumus. Katram bija savi darba uzdevumi, apmācības pasākumu plāns un mentors, kas palīdz apgūt darba dzīvei nepieciešamās iemaņas.

2020.g. 5. decembrī biedrība “LiveIntegro” saņēma balvu Gada BRĪVPRĀTĪGAIS 2020 par labdarības projektiem, para sporta popularizēšanu, sporta pasākumu organizēšanu visā Latvijā un brīvprātīgo kustību attīstību .

Par projektu NEXT STEP biedrība saņēmusi Latvijas Darba devēju konfederācijas apbalvojumu “LĪDZSVARA BALVA 2021” par Atbalsta pasākumu darbinieku ar invaliditāti fiziskās un garīgās labsajūtas uzlabošanai un darba vides pielāgošanai.
Biedrības moto :  Add color to your life/ Pievieno krāsas savai dzīvei!

Salas skats no augšas

Salu apkaimju iedzīvotājiem, rīdziniekiem, visai sabiedrībai svarīgi pēc iespējas vairāk zināt un piedalīties apkaimēs notiekošajos pasākumos, arī izziņas, koncertu jomā. Tāpēc ikviens no jums aicināts piedalīties visu interešu iekļaujošās biedrības “Lucavsala” informatīvā sanāksmē par izklaides pasākumiem apkaimē: klātienē – 04.08., ceturtdien, no plkst. 18.00 Puškina ielā 11, vai pieslēgties mums Facebook, Zoom platformās šajā pašā laikā. Piedalīsies dažādi dalībnieki, arī pilsētas atbildīgie. Viena no sastāvdaļām pasākumam būs plusu/mīnusu izvērtēšana apkaimes iedzīvotājiem 15.-16.07. notikušajam lielajam Positivus festivālam 2022 Lucavsalā. Biedrības vadība piedalījās festivāla organizētāju nodrošinātā klātienes sarunā par Lucavsalu, pārstāvot apkaimi. Tika arī iepazīti vides ilgtspējas pasākumi festivālā:

  • depozīta punkts, kurā varēja ziedot festivāla teritorijā iegādāto depozīta taru, tādējādi ziedojot 10 centu depozīta maksu Lucavsalas labiekārtošanai;
  • telts, kurā varēja uzzināt, kā iespējams pārstrādāt atkritumus, tos pārvēršot vienreizējos mūzikas instrumentos;
  • Rīgas ūdens dzeramā ūdens punkts, kurā varēja bez maksas iegūt dzeramo ūdeni, lai netiktu ražoti lieki dzeramā ūdens iepakojuma atkritumi.

Tāpat pasākumā tiks stāstīts par veikparkiem, sup dēļu nomas punktiem, 13.-14. augustā Lucavsalā notiekošo Atpūtas festivālu bērniem un ģimenēm “Kids Wonderland”, Lucavsalas Atpūtas zonas Pludmales lasītavas organizētām rakstnieku literārām pēcpusdienām – par mūskultūru Salu apkaimē.

Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projekta “Lucavsala – mijiedarbība dažādībā” ietvaros tāpat notiks:

Trešdien, 10.08. – Informatīvais pasākums par mobilitātes, velobraukšanas infrastruktūras izveidi pilsētā, tai skaitā mūsu apkaimē;

Ceturtdien, 11.08. – Informatīvais pasākums par projektu infrastruktūras uzlabošanai – Laivu ielas un Jaunās ielas izbūvi pie veikala “KSenukai”. Par kopprojektu vairāk šeit: https://balso.riga.lv/projekti/koptvides-un-koprades-telpa-kopprieks-lucavsala ;

Ceturtdien, 18.08. – Informatīvais pasākums par  izstrādājamo vīziju  Lucavsalas attīstībai;

Trešdien, 24.08. – Lucavsalas apkaimes 2. forums Lucavsalas ielā 43 pie airēšanas bāzes.

Informatīvie pasākumi tiks translēti Facebook kontos Lucavsalas ekokopiena, Lucavsalas biedriba u.c.

Uz satikšanos!

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Apkaimes gars apmācības

Biedrība “Piedzīvojuma Gars” aicina apkaimju aktīvistus uz četru apmācību ciklu par komandas darbu, biedrību attīstību, iedzīvotāju cilts sajūtas veidošanu:

  1. Metode apkaimes stiprināšanā jeb, kas ir komandas saliedēšana: 31.07. 10:00-15:00;
  2. Apkaimes Resursu Karte un pašvaldība: 4.08. 17:00-22:00;
  3. Izaicinājumi kā metode: 16.08. 17:00-22:00;
  4. Apkaimes cilts sajūta: 31.08. 17:00-22:00.

Aktivitātes apmācības notiek Rīgā, Puškina ielā 11 biedrības “Free Riga” veidotajā kopienas centrā ”Lastādija”.

Projekta mērķis ir stiprināt Rīgas apkaimju kopienu aktīvistu spēju stiprināt savas kopienas komandas garu, kā arī spēju veidot savu biedrību.

Uz vietas strādāsim ar neformālās izglītības metodēm, ko Piedzīvojuma Gars jau vairāk kā 11 gadus izmanto, lai saliedētu, stiprinātu komandas, grupas, organizācijas, kopienas un indivīdus. Strādāsim ar sevi, domājot par savas apkaimes iedzīvotāju kopienu. Var reģistrēties gan aktīvi biedrību aktīvisti, gan cilvēki, kas tikai domā, ka varētu ap sevi pulcēt apkaimes kopienu, un visi, kas pa vidu.

Reģistrējies dalībai šeit: https://forms.gle/8uv3kSs27p844KfQ7
DALĪBA Apkaimes Gara apmācībās IR BEZ MAKSAS. Apmācībās ir ierobežots dalībnieku skaits – 10-15 cilvēki. Tuvojoties apmācībām, saņemsi apstiprinājumu vai noraidījumu par dalību apmācībās uz norādīto e-pasta adresi.
Neskaidrību gadījumā var sazināties ar projekta vadītāju Ati – 26326369.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Dialogs integrācija

Diskriminācijas izpausmes ir daudz un dažādas, ne vienmēr tieši identificējamas un vārdos nosaucamas. Tam pamatā ir gan vēsturiskie, gan ekonomiskie, gan politiskie aspekti, dezinformācija un bailes. 

Un ir būtiski sev uzdot jautājumu – cik pieņemošs esmu es pats. Kāda būtu attieksme, ja tavā mājā sāktu dzīvot romu ģimene, ja kolektīvā sāktu strādāt homoseksuāli orientēts indivīds, ja sabiedrisko pirti kopā ar tevi apmeklētu HIV inficēts cilvēks.

Pagājušā gada pētījums rāda (https://cilvektiesibas.org.lv/media/record/docs/2022/01/20/kantar_aptauja.pdf), ka mūsu sabiedrība joprojām nav gana iekļaujoša. Nereti mēs esam gatavi būt pieņemoši ar nosacījumu, ka ar šiem cilvēkiem nav jābūt tiešā kontaktā. Bet brīdī, kad ar atšķirīgo viedokli, pārliecību vai orientāciju ir jāsāk rēķināties, attieksme visbiežāk izmainās.

Paldies biedrības “DIA+LOGS” darba grupas pārstāvjiem – Agitai Sējai, Sandrai Zalcmanei, Kristmundam Lauvam, Leldei Zēnai un mūsu “ārštata” ekspertam Sanda Apsītei par aktīvu un entuziasma pilnu iesaisti kāršu koncepta, kā arī pavadošā materiāla izstrādē. 

Projekta mērķis – izveidot interaktīvu rīku – asociatīvās kārtis un nelielu pavadošo grāmatiņu (instrukciju to izmantošanai), kuras ir lielisks resurss dažādu sensitīvu un tabu jautājumu aktualizēšanai, diskusiju par iekļaušanos, par stereotipiem, par piederību un iederību rosināšanai, jaunu perspektīvu, skatupunktu meklēšanai ar mērķi piedāvāt tās speciālistiem (sociālajiem pedagogiem, jaunatnes lietu speciālistiem, NVO pārstāvjiem utt.) savā ikdienas darbā, lai veicinātu iekļaujošāku un iecietīgāku vidi sabiedrībā kopumā.

Projektu “Es esmu Es!” īsteno biedrība “DIA+LOGS”.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

latviešu valoda ukraiņu bērniem

Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” aicina brīvprātīgos pieteikties un palīdzēt apgūt latviešu valodu Ukrainas kara bēgļiem. Iepriekšēja pieredze valodas mācīšanā ir bonuss, taču sirsnīgi aicinām pieteikties arī tos, kas nekad to nav darījuši.

Valodas mācības notiks neklātienē.

Neklātienes latviešu valodas mācību/sarunu grupiņas sāksies jūlijā, un kopā būs 10 nodarbības.

Ir paredzētas divu veidu grupas:

1) neformālu sarunu grupas valodas trenēšanai un uzlabošanai;

2) mācību grupas valodas pakāpeniskai, strukturētai apguvei.

Nodarbības notiks jūsu izvēlētā tiešsaistes sanāksmju platformā (MS Teams, Zoom utt.); vēlamais nodarbības ilgums – 1 stunda. Aptuvenais grupas lielums – 5 cilvēki, taču tas nepieciešamības gadījumā var tikt pielāgots.

Valodas apguvei tiks izmantoti publiski pieejamie Latviešu valodas aģentūras materiāli, citi paša rīcībā esoši materiāli, organizācijai “Gribu palīdzēt bēgļiem” pieejamie materiāli.

Pēc latviešu valodas kursa apguves netiks izsniegts valodas apguves sertifikāts, kursi paredzēti brīvprātīgai valodas apguvei un sarunvalodas treniņiem.

Pieteikšanās – https://forms.gle/mREx34PjNa7Y48iu9

Ja rodas jautājumi, rakstiet uz valoda@gribupalidzetbegliem.lv.

Projekts “Latviešu valodas mācības Ukrainas kara bēgļiem” tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

NVO sadarbības sēde

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs izsludināja projektu konkursu apkaimju iniciatīvu un piederības sajūtas veicināšanai ar mērķi aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglītot un informēt iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicināt brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Pašvaldība vēlas aktivizēt apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Konkursā tika iesniegti 13 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto summu EUR 38210,16.

Konkursa rezultātā finansiāls atbalsts piešķirts 13 projektiem par kopējo summu EUR 37999,55.

Atbalstītos projektus var apskatīt sadaļā Integrācija/Finansēšanas konkursi.

3. februārī Sveču diena Kalnciema kvartāla tirgū

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs informē, ka Sabiedrības integrācijas projektu konkursā nevalstiskajām organizācijām 2022. gadam finansiālu atbalstu projektu īstenošanai saņems 31 projektu pieteicējs.

Konkursā tika iesniegti 40 projekta pieteikumi par kopējo pieprasīto finansējumu  EUR 226 337 apmērā. Mazo projektu grupā līdz EUR 1500 tika iesniegti 4 projektu pieteikumi par summu EUR 5 848 savukārt lielo projektu grupā līdz EUR 7000 iesniegti 36 projektu pieteikumi par summu EUR 220 489.

Pieci projektu pieteikumi tika noraidīti bez tālākas vērtēšanas, jo tajos tika konstatētas neatbilstības Konkursa Nolikumam.

Konkursa rezultātā finansiāli tiek atbalstīta 31 projekta īstenošana, sekmējot sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā, tajā skaitā pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības jomā – četri projekti, sociālās integrācijas veicināšanas jomā – divpadsmit projekti, iecietības veicināšanas un jebkādas diskriminācijas novēršanas jomā – septiņi projekti un jauniebraucēju līdzdalības un iekļaušanas Latvijas sabiedrībā jomā – astoņi projekti. Kopā atbalstīti trīs projekti mazo un divdesmit astoņi projekti lielo projektu grupā, kopumā piešķirot finansējumu EUR 172 767 apmērā.

Informācija par konkursa uzvarētājiem pieejama sadaļā Integracija/Finansesanas-konkursi.