Pašvaldību un NVO sadarbības attīstība

Sapratne par nevalstisko organizāciju iesaistes nozīmi vietējās pārvaldības darbā un par atbalsta sniegšanu nevalstiskajam sektoram Rīgā un citās Latvijas pašvaldībās veidojas pilnīgāka. Arvien vairāk var novērot labus piemērus publiskā sektora iesaistē, interaktīvu aktivitāšu organizēšanā un aicinājumus sniegt viedokli. Par to plašāk stāsta Rīgas plānošanas reģiona Telpiskās plānošanas nodaļas Telpiskās plānošanas speciāliste Sabīne Skudra.

Video angļu valodā – https://public.3.basecamp.com/p/EBgBZGsBPoN9JvGuVLgv7wpJ